Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řízení oběhových čerpadel tepelných soustav a úspory elektřiny

Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI), autorizované společenstvo, vydal v září 2009 publikaci, která je určena převážně pro projektanty topenáře a zabývá se řízením oběhových čerpadel tepelných soustav s důrazem na úspory elektřiny při jejich provozu.

Publikace o 27 stranách A4 autorů Ing. Lubomíra Čepka a Vladimíra Valenty s řadou výpočtových příkladů je rozčleněna do 14 kapitol:

 1. základní pojmy používané v tepelných soustavách a v regulaci,
 2. úvod k topenářským oběhovým čerpadlům,
 3. základní charakteristiky oběhových čerpadel,
 4. změna průtoku a tlakového rozdílu na oběhovém čerpadle při změně otáček čerpadla,
 5. oběhová čerpadla v potrubní síti,
 6. typy vytápěcích soustav,
 7. způsoby řízení oběhových čerpadel,
 8. jaké je dosažitelné minimum čerpacího výkonu,
 9. elektrické vlastnosti oběhových čerpadel,
 10. úspory elektrické energie při používání energeticky úsporných oběhových čerpadel,
 11. co znamená veličina NPSH pro oběhová čerpadla,
 12. zařazování motorů oběhových čerpadel do účinnostních tříd,
 13. zapojení dvou stejných oběhových čerpadel,
 14. osazování oběhových čerpadel.

Některé kapitoly obsahují ještě části:

 • konstrukce charakteristiky tlakového rozdílu pro nižší než jmenovité otáčky,
 • závislosti účinností oběhového čerpadla na příkonu a na otáčkách,
 • charakteristika potrubní sítě, neřízené oběhové čerpadlo v potrubní síti,
 • proporcionálně řízené oběhové čerpadlo v potrubní síti,
 • pasivní a aktivní způsoby řízení oběhových čerpadel,
 • otáčkově regulovaná čerpadla,
 • nové účinnější elektromotory,
 • nové způsoby otáčkové regulace čerpadel,
 • hydraulické poměry v oběhovém čerpadle.

Publikaci v cenách 110 Kč pro členy CTI a 150 Kč pro ostatní lze objednat na adrese CTI: Pražská 38b, 642 00 Brno. Spojení: tel., fax 543 234 746, cti@cechtop.cz, www.cechtop.cz.

 
 
Reklama