Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

On-line rozhovor s ředitelkou programu Zelená úsporám Ing. Irenou Plockovou

Dotaz, Ing. Luboš Kukliš:
Dobrý den, mám nálsedující dotaz:
Je možné získat dotaci na tepelné čerpadlo do bytového domu?
a) jeden vlastník a pronajímá byty
b) každý byt vlastní někdo jiný

Ing. Irena Plocková:
Program s tímto druhem podpory zatím nepočítá.
17.04.2009 17:35

Dotaz, David Dub:
Spadá pod program C1 náhrada elektrického vytápění kdyz napojím objekt na systém CZT, který vyuzívá pro vytápění biomasu?

Ing. Irena Plocková:
Z podmínek programu vyplývá, že dotace na výměnu zdroje se poskytuje vlastníkovi objektu (FO). CZT je zřejmě ve vlastnictví jiné právnické osoby.
17.04.2009 17:33

Dotaz, Jiří Nováček :
Dobrý den,
mám stavební povolení z roku 2004, kolaudace dosud neproběhla, nová termoizolační okna ( U=1,1 ), v projektu není uvažována zateplená fasáda. Mohu požádat o dotaci, pokud nechám provést celkové zateplení fasády domu popř. navíc přeinstalovat vytápění elektrokotlem za tepelné čerpadlo, nebo musím zkolaudovat a teprve poté nechat provést zamýšlené změny ?

Ing. Irena Plocková:
Nejprve zkolaudovat, jinak by se jednalo o stavbu před kolaudací a to znamená pouze oblast B - pasivní energetický standard.
17.04.2009 17:31

Dotaz, Jitka Horažďovská:
Dobrý den. Vlastníme rodinný dům, který má již delší dobu zateplení vnějších stěn ale nedostatečně. V případě, že bychom zlepšili zateplení na požadované hodnoty, zajímá mne, zda splníme toto jedno dílčí opatření.

Ing. Irena Plocková:
Výchozí stav není úplně zásadní, vždy musíte splnit požadované podmínky podle 2.2 ( 3 z 5 opatření ) nebo v A.1 dosažení roční měrné potřeby tepla na vytápění a 40 % úspory.
17.04.2009 17:30

Dotaz, Mirka Konopová:
Jak se posuzuje výměna oken v případě, že se při rekonstrukci změní např. jejich velikost, umístění nebo se přímo vytvoří nové? Bude dotace na všechna okna (i nově vytvořená) nebo jenom na výměnu stávajících?
Lze uplatnit dotaci na zateplení stropu, když při rekonstrukci dojde ke kompletní výměně střechy a zateplovaného stropu (ne jenom k zateplení stávající konstrukce)?

Ing. Irena Plocková:
Dotace se neposkytuje pouze na výměnu oken, ale v návaznosti na další stanovená opatření. Na nově pořizovaná okna v obl.A.2 ne, ale můžete se případně dostat do požadavků A.1 (měrná roční potřeba tepla na vytápění a min. 40 % úspor tepla). U výměny střechy by byly uznatelným nákladem investice spojené s jejím zateplením.
17.04.2009 17:28

Dotaz, Tomáš Peterka:
Dobrý den, mám dotaz ohledně terminologie použité v programu ZÚ. Jmenovitě se jedná o následující větu pro oblast podpory A2:
"Vybraná opatření je nutné realizovat vždy v plném rozsahu na celé ploše dané části obálky budovy."
Je tím myšlena např. celá plocha neprůhledných svislých kcí, plocha všech oken? Nebo to může být i část těchto ploch např. některá okna, štít apod.? Jedná se zejména o případy, kdy má majitel již provedené úpravy na části objektu (např. zateplený jeden štít budovy, pro účel tohoto dotazu předpokládejme že tímto nebyla konstrukce zateplena na U=0,25W/m2K)a chce realizovat další opatření, která by samozřejmě požadavky programu splňovala.

Ing. Irena Plocková:
Oblast podpory A.2 předepisuje pro jednotlivé konstrukce hodnoty U a je nutno provést 3 z 5 stanovených opatření, příp. 2 z 5 a výměnu zdroje. Jinak je možné se pokusit splnit požadavky A.1 na měrnou roční potřebu tepla na vytápění a k tomu stanovenou míru úspor v %.
17.04.2009 17:23

Dotaz, Jaroslava Janoušková:
Dobrý den paní Plocká,
bydlíme ve starém činžovním domě v centru Ústí nad Labem, jehož jsme spoluvlastníci. Dům je o 4 NP a vlastní jej 4 rodiny (na každém patře je 1 byt). V loni jsme dostali stavební povolení na předělaní půdních prostor na bytové prostory, které budou následně připojeny k našemu bytu ve 4 NP. Dům je přes 100 let starý. Byla udělána nová střecha, kde jsme jako zateplení zvolili ovčí vlnu (původně nebyla izolace žádná nebo jen škvára, dále budou v nových bytových prostorech dřevěná Eurookna, v podlaze nové části bytu (v 4 NP) bude izolace také z ovčí vlny a venkovní stěny v 4 NP budou také zatepleny pravděpodobně polistirenem. Zateplení bude pouze v 4NP, jelikož dům je v řadě domů, ale okolní domy jsou nižší, tzn. v našem NP již není vedle stěn stěna sousedních domů a také v našem patře jsou stěny domu nejtenčí. Dále bude elektrický bojler měněn na plynový kondenzační kotel.
Chtěla bych ze zeptat zda máme nárok na státní dotaci a pokud ano, tak na co (střecha, podlaha, zdivo, okna, kotel).
Dále by mě zajímalo na koho bysme se měli obrátit ohledně zpracování zprávy o energetické úspoře.
Děkuji mnohokrát za odpověď.

Ing. Irena Plocková:
Váš dotaz je velmi specifický, řada popisovaných opatření není v programu zavedena. Pokud byste splni-li požadavek na dosažení roční měrné potřeby tepla na vytápění a úspory ve výši přes 40 % oproti původnímu stavu, v obl. 2.1 pak by to bylo možné. Plynová zařízení nejsou předmětem podpory.
17.04.2009 17:17

Dotaz, Petr Ševela:
Proč byly zvoleny parametry zavrhující malé solární soustavy. Podle vyhlášených parametrů se nemohou realizovat solární soustavy pro méně 3 osoby.

Ing. Irena Plocková:
Takto je program nastaven s ohledem na efektivnost čerpání prostředků k snížení množství emisí CO2.
17.04.2009 17:12

Dotaz, Petr Čáslavka:
Dobry den.Rád bych ve svem starsim RC dal nová plastová okna a vchodové dveře.Mám narok na podporu? V jakem rozsahu?Co k tomu potrebuji za doklady a kde mohu pozadat o podporu.Mužu okna nechat provés jakoukoli firmu nebo budou jen nektere stanovené...Dále zvazuji výměnu puvodniho plynového kotle za turbo nebo kondenzacni kotel.Mohu i v tomto pripade dosahnout na nejakou dotaci?Dekuji

Ing. Irena Plocková:
Pouze výměna otvorových výplní není dostatečná, musíte ještě podle podmínek progarmu provést další doplňující opatření. Práce mohou provádět firmy disponující potřebnými osvědčeními, viz Seznam odborných dodavatelů a Živnostenský zákon. Podpory z programu se nevztahují na plynové kotle.
17.04.2009 17:11

Dotaz, Macková Alena:
Dobrý den,

ráda bych si ujasnila hodnotu topného faktoru vzduchových tepelných čerpadel. V listu výrobku je uvedený topný faktor 3,2 dle EN255, v příručce pro žadatele je 3,0 dle EN 255 a v Programu je 3,2 Dle EN 255 a v závorce je uvedeno 3,0 dle EN 14511. Jaká je tedy prosím jeho hodnota a dle jaké normy?

Děkuji za odpověď

Macková

Ing. Irena Plocková:
Rozhodující je znění Příloh, kterými jsou dány podrobnosti poskytování podpor. Ostaní dokumenty jsou pouze orientační a podléhají časovým aktualizacím. Nadále vycházejte z normy EN 14511.
17.04.2009 17:07

Dotaz, Roman Pták:
Dobrý den.
Jsem majitelem RD, který se rekonstruuje několik let. Během předochozího období proběhlo zateplení podlah nad zeminou, výměna oken, zateplení střechy. Objekt není doposud zkolaudován. V tuto cvíli chybí do komplexního zatepelní pouze vnější stěny. Z výpočtů mi vychází výpočtová měrná roční potřeba tepla do 70 kWh/m2. Tím bych vyhověl komplexnímu zateplení A1. Kolaudace proběhne po 22.4.2009. Mohu tedy žádat o formu podpory pro A1 1300 Kč/m2(max 50% - ze všech částí zateplení domu) nebo pouze o formu podpory pro dílčí zateplení?
Děkuji.

Ing. Irena Plocková:
Podle Vašeho popisu v zásadě mohl, ale je zřejmě bude určité % opmezení výše dotace podle uznatelnosti nákladů s ohedem na jejich proplacení v období před vyhlášením programu.
17.04.2009 17:04

Dotaz, Alena Macková:
Dobrý den paní Plocková, prosím Vás o zodpovězení několika dotazů:
- jak je stanovený dotační bonus? % z celkové částky ...
- 5ti letá záruka na prováděné práce znamená např. 5ti letou záruku na instalační práce při montáži tepelného čerpadla?
- bytové domy panelového i nepanelového typu nebudou moci žádat o dotaci na tepelné čerpadlo?
- jsme firma vyrábějící tepelná řerpadla. Máme několik řad tepelných čerpadel, v každé řadě je několik výkonů. Ze Strojírenského zkušebního ústavu máme certifikát na celou řadu, ale COP se měřilo jen u jednoho výkonu. Je možné toto měření použít i k dalším výkonům stejného typu čerpadel nebo je nutné nechat změřit COP u každého typu a výkonu samostatně?
- pokud máme tedy certifikát ze Stroj. zkuš. ústavu, je nutné přikládat k žádosti o zápos do SVT i Prohlášení o shodě? Pokud ano, v jaké formě by mělo být, kdo ho musí nebo může vydat?
- co je Katalogový list výrobku?
- je možné do žádosti o zápisu do SOD doložit odbornou způsobilost dodavatele živnostenským listem na základě kterého firma podniká?
- jakou formou se bude garantovat funkce tepelného čerpadla do -20°C? Prohlášením výrobce? Znamená to, že když při -15°C přepínáme naše čerpadla typ vzduch-voda na elektrokotel, tuto podmínku nesplňujeme? COP vzduchového čerpadla je při -15°C jež tak nízké, že je provoz čerpadla neekonomický.

Moc Vám děkuji za jejich zodpovězení a omlouvám se, že jich je tak mnoho. Přeji pěkný víkend
Macková

Ing. Irena Plocková:
Váš dotaz přepošlete na .
17.04.2009 16:57

Dotaz, Jaroslav Sochor:
Je možné aby se do programu zelená úsporám přihlásily také zahraniční firmy?

Ing. Irena Plocková:
Zřejmě máte na mysli provádějící firmy. Pokud splňují požadavky Živnostenského zákona, pak mohou.
17.04.2009 16:53

Dotaz, Hana Husáková:

Dobrý den. Při zateplení vnějšího pláště budov, jako jedno ze tří nebo dvou opatření, jakým normám nebo požadavkům musí zateplení vyhovovat, aby mohla být proplacena dotace. Platí nějaké normy?
Děkuji za odpověď

Ing. Irena Plocková:
Program předepisuje dosažení doporučených hodnot součinitele prostupu tepla konstrukcí. Je nutno postupovat podle ČSN 730540 Tepelná ochrana budov v platném znění.
17.04.2009 16:52

Dotaz, Josef Ryšavý:
Dobrý den,
kdy se na serveru objeví formuláře potřebné při žádání o dotaci a jejich ukázky vyplnění? (Krycí listy, Odborný posudek)

Vlastním rodiný dům o celkové ploše 125 m2.Odborný posudet tedy bude vypadat jinak, než-li posudek pro bytový dům o celkové ploše 1000m2.

Děkuji za odpověď

Ing. Irena Plocková:
Formuláře jsou na web umisťovány postupně v souladus rozvojem webu. Odborným posudkem pro potřebu programu se rozumí projektová dokumentace v nutném rozsahu podle stavebního zákona a vyhl.č.499/2006 Sb., o projektové dokumentaci.
17.04.2009 16:50

Dotaz, ing. Josef John:
Mám nárok na dotaci, jestliže jsme provedli komplexní obálku starého RD skolaudovali v 11/2008, ale zateplení stěn a stropu RD bylo ukončeno 15.4.2009. Děkuj,

Ing. Irena Plocková:
Nejprve si, prosím, zkontrolujte, zda jsou Vámi provedená opatření v souladu s podmínkami programu.
17.04.2009 16:47

Dotaz, Burda Stanislav:
Rekonstrujeme rodinný dům s provoznou a součástí rekonstrukce je i komplexní zateplení obálky budovy, dokončení plánujeme na 08/2009.Podlahová plocha místností určených k bydlení má 275m2 a provozovna má 135m2.Rád bych se zeptal jestli můžeme žádat o dotaci na 275 nebo 350m2? Děkuji

Ing. Irena Plocková:
Jestliže Váš dům stále ještě má charakter rodinného domu, pak na celou vytápěnou podlahovou plochu,max. 350 m2.
17.04.2009 16:45

Dotaz, david ferber:
dobrý den, rád bych se Vás zeptal kdo musí provést vyhodnocení úspory energie, protože na stránkách zelenausporam.cz jsem se dočetl že potřebný výpočet může provést inženýr, autorizovaný projektant, technik či dodavatel. Co to přesně znamená, stačí pouze vyjádření dodavatele a jak má vypadat? Je někde popsán přesný postup jak danou dotaci získat, mám na mysli přesný postup jak má vše vypadat od A do Z. Rád bych chtěl také vědět jestli dotaci dostané každý kdo bude mít správně zhotovenou žádost.

Ing. Irena Plocková:
Na webu je umístěna příručka pro žadatele, která se bude pravidelně aktualizovat podle nejvíce kladených dotazů. Výpočty provádí autorizovaná osoba podle druhu hodnoceného záměru (zateplení x výměna kotle).
17.04.2009 16:43

Dotaz, Josef Čech:
Dobrý den,
prosím o informaci výši dotace při komplexním zateplení 70 kWh/m2,tepelného čerpadla vzduch - voda a solárních panelů
pro ohřev pitné vody?
Děkuji

Ing. Irena Plocková:
Viz podrobnosti programu, tab. 3, výše dotace závisí na velikosti naší nemovitosti.
17.04.2009 16:39

Dotaz, Michaela Bremova:
Dobrý den, prosila bych o odpověď na pár dotazů:
1. pokud budeme zateplovat rd a měnit okna, na co přesně potřebujeme projektanta nebo architekta?
2. kde zjistím hodnoty o měrné potřebě energie ?
3. co když budou konečné náklady nižší než bylo uvedeno v žádosti o dotaci ? Bude se počítat nějaké penále za nadhodnocení nebo se jen vrátí rozdíl? Pokud budou náklady vyšší než v žádosti, bude rozdíl doplacen ?
Děkuji.

Ing. Irena Plocková:
Dobrý den, projektanta budete potřebovat právě na to, aby byla zodpovězena otázka č.2. Definitní výše dotace se počítá z předložených faktur za provedené práce a pořízený materiál nebo výrobky, viz uznatelné náklady v Přílohách ke Směrnici, kterou je program vyhlášen.
17.04.2009 16:38

Dotaz, Přemek Papík:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na detail ohledně splnění požadavků skupiny A1.
Skupina A1 je charakterizována jako: Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu.
Chci se zeptat co to znamená, resp. zda splním požadavky této skupiny, pokud úplně celý dům obalím do polystyrénu (všechny stěny, stropy, podlahy), nebo když splním parametr měrné roční potřeby tepla na vytápění 70 kWh/m2 podlahové plochy za rok.

A ještě mám dotaz ohledně zateplení podlah. Znamená zateplení podlah v celém rozsahu plochy zateplení podsklepených i nepodsklepených podlah?

Děkuji Přemek

Ing. Irena Plocková:
Není rozhodující jakou zvolíte technologii pro dosažení požadované měrné roční potřeby energie na vytápění, zásadní je splnění parametru. Pro podlahy: ano.
17.04.2009 16:33

Dotaz, Daniela Hroššová:
Pokud měním zdroj tepla k dílčímu zateplení co to musí být za zdroj tepla? Musí to být kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo? Je v tomto případě přípustné teplené čerpadlo v bytovém domě?

Ing. Irena Plocková:
V případě doplnění 2 opatření z 5 možných v oblasti A.2 výměnou stávajícího zdroje, pak je nutno postupovat/vybrat si z technických specifikací v oblasti C.
17.04.2009 16:31

Dotaz, Martin Juriš:
Dobrý den,
zajímá mne jakým způsobem poskytovatel služby bude muset prokázat svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti dodavatele.

Ing. Irena Plocková:
Obraťte se, prosím, na www.zelenausporam.cz, kde jsou takovéto informace uváděny a trvale aktualizovány.
17.04.2009 16:29

Dotaz, Kovář Fr.:
Existuje lhůta do kdy se od podání žádosti o dotaci dozvím, že mi bude dotace přidělena nebo nikoli?

Ing. Irena Plocková:
Ano, je to cca 60 dnů.
17.04.2009 16:27

Dotaz, Jiří Tokar:
Dle mého názoru je chybné, že lze registrovat pouze výrobky. Výrobky budou vždy součástí nějaké konstrukce. Např. v případě dodatečného zateplení ploché střechy není možné uvažovat pouze polystyren položený na střechu. Součástí konstrukce střechy budou kotvy, hydroizolace apod. Pokud budou registrovány pouze výrobky, nebude možné řádně provést ani kontrolu faktur. Jsme významný dodavatel stavebních materiálů s technickým oddělením a nabízíme Vám nezávislou pomoc při tvorbě pravidel pro registraci stav. výrobků a konstrukcí. Můžete mne kontaktovat na .

Ing. Irena Plocková:
Postupujeme podle NV č.190/2002 Sb., o obecných technických požadavcích na výrobky
17.04.2009 16:27

Dotaz, Roman Kraut:
Dobrý den paní ředitelko,

mám několik dotazů k dotačnímu programu:
- pokud mám rozestavěný dům, který je koncipován jako nízkoenergetický a vyhovuje podmínce 70kWh/m2 (je na úrovni 50kWh/2) mám nárok na dotaci ? Nebo ho musím ještě jednou obalit izolací abych mohl dotací čerpat?
- proč nejsou obecně podporovány novostavby nízkoenergetických domů? Nechtěl jsem mít dům obalený igelitem
- podmínky programu uvádí, že je možné získat dotaci i na realizované stavby, které ještě nebyly kolaudovány nebo předány. Protože však podmínky programu byly zveřejněny nyní, není mi jasné, zda šanci na dotaci mám jen v případě, že firma která stavbu prováděla si zažádá o zápis do seznamu odborných dodavatelů

Děkuji

Ing. Irena Plocková:
Dotace na stavbu nového domu je poskytována pouze v oblasti B, výstavba v pasivním energetickém standardu.
17.04.2009 16:25

Dotaz, Ondřej Hec:
Jak je to když je žadatelem SVJ, které vlastní pouze jeden vchod v bytovém domě který má více vchodů? Musí se zateplit celý dům nebo stačí sekce jejíž majitelem je SVJ?

Ing. Irena Plocková:
Dotaci je možné čerpat jen na tu část, kde je žadatel i valstníkem, podrobnosti vyplývají např. z formulářů žádostí.
17.04.2009 16:23

Dotaz, Ondřej Hec:
Lze mít v objektu kromě zdroje tepla, na který obdržím dotaci i jiný zdroj (např. Tepelné čerpadlo a k tomu krb)?

Ing. Irena Plocková:
Dotaci je možné poskytnout na hlavní zdroj vytápění, viz podmínky programu a ne na zdroj záložní.
17.04.2009 16:21

Dotaz, Tomáš Kupsa:
Všechny konstrukce kromě obvodové stěny mám dobře zateplené. Zateplením obvodové stěny snížím potřebu tepla na vytápění o 40% a zároveň se dostanu pod 70 kWh/m2.rok. Tím splním podmínky dotace na komplexní zateplení. Mám tedy nárok na dotaci i když realizuji pouze jednu konstrukci?

Ing. Irena Plocková:
Splníte-li požadavek na roční měrnou potřebu tepla na vytápění a % úspor je možné dotaci přiznat. Upozorňuji však na strop vyplývají z výše invstice a to nepořekročení 50 % uznatelných nákladů.
17.04.2009 16:20

Dotaz, Milan Křištof:
Dobrý den, paní ředitelko, jsme příspěvkovou organizací, s právem hospodaření, vlastníkem RD a BD je stát (podle výpisu z katastru nemovitostí), jsme osvobozeni od daně z nemovitosti (stavba a ani nebytové prostory nejsou využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány). Podle Příručky pro žadatele o podporu může být žadatelem o podporu pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle zákona č.338/1992 Sb. Jsme oprávněnými žadateli?
Když se rozhodneme jako právnická osoba pro podporu de minimis, jaká bude potom maximální výše dotace z uznatelných nákladů? Ve vydané příručce je pouze maximální výše stanovena pro podporu formou blokové výjimky a pro fyzické osoby - nepodnikatelé.
Program podpory „Zelená úsporám“ uveřejněný MŽP ČR nevyžaduje u bytových domů energetický audit. Podle informací, v připravované nové verzi Příručky pro žadatele o podporu, toto bude u BD vyžadováno. Je to pravda?
Kdy bude uveřejněn Seznam odborných dodavatelů, Seznam výrobků a technologií a formulář k podávání žádostí o podporu?
Děkujeme za odpovědi.

Ing. Irena Plocková:
Vážený pane, Váš dotaz jsem obdržela již několikrát. Je velmi specifický a závisí na právním postavení vaší organizace jako právnické osoby, navrhuji řešit separátně.
17.04.2009 16:17

Dotaz, Martin Varga:
Je část programu A pouze pro rekonstrukce nebo i pro novostavby? Co když investor dostal stavební povolení na RD bez zateplení stěn a podlahy a s kotlem na tuhá paliva a nyní chce dodatečně projekt upravit (zateplit a vyměnit zdroj) a žádat o dotaci? Tímto úkonem se přece ušetří CO2 stejně jako u rekonstrukcí.

Ing. Irena Plocková:
Investor mohl dostat stavební povolení pouze na stavbu navrženou v souladu s platnými právními a technickými předpisy, tedy pokud by chtěl po ukončení stavby kolaudačním řízením dále pokračovat v zateplování podle požadavků programu, mussel by dosáhnout nejen předepsaných tepelně technických parametrů, ale také míry předepsané úspory energie na vytápění. U zdroje je to shodné, nově pořízený kotel na tuhá paliva musí splňovat současně platné požadavky na účinnost atd. Pokud byste měl instalovaný zastaralý typ, je nutno postupovat samostatně podle podmímenk oblasti podpory C.
17.04.2009 16:15

Dotaz, Petr Hřích:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak to bude s podporováním „svépomoci“? Hodně lidí, a nejen na vesnicích, si udělá některé práce samo. Někdo zvládne i kvalitní komplexní zateplení jako od renomované firmy zcela samostatně, s tím že si obstará pouze potřebný materiál. Prosím o vysvětlení, zda bude možné žádat dotaci na takový projekt (zateplení, výměny starého zdroje za OZE), který si žadatel zrealizuje částečně nebo úplně svépomocí, ve stejné výši příspěvku jako na „standardní projekt“? Děkuji za odpověď.

Ing. Irena Plocková:
provádění odborných prací svépomocí nebude možné. Postupujeme striktně podle Živnostenského zákona.
17.04.2009 16:10

Dotaz, Roman Kraut:
je nějaký limit stáří budovy, která má být zateplována?

Ing. Irena Plocková:
Není, rozhodující je aktuální tepelně technický a energetický stav budovy.
17.04.2009 16:08

Dotaz, Monika Kašparová:
Výstavba PES - bude požadováno provedení měření neprůvzdušnosti obálky budovy (blower door test) po dokončení realizace (doložit protokol s fakturami)?

Děkuji

Ing. Irena Plocková:
Ano, je to jeeden z dokladů k standardu PES.
17.04.2009 16:07

Dotaz, Tomáš Kupsa:
Na seminářích jste říkala, že jediným možným posouzením úspory energie a ochrany tepla v projektu dle vyhlášky 499/2006 Sb. je Průkaz ENB. Musí tedy být součástí projektu pro dotaci Průkaz ENB?

Ing. Irena Plocková:
Ano, říkala a platí to. pro potřeby programu však potřebujeme ještě znát i měrnou roční potřebu na tepla na vytápění, tedy je třeba ji také specifikovat.
17.04.2009 16:07

 
 
Reklama