Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Infotherma 2010 - podpora programu Zelená úsporám

V době, kdy připravujeme XVII. ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2010, se nachází naše republika, stejně jako celý svět, v hospodářské a finanční krizi. Každý den se dovídáme nejrůznější prognózy o délce jejího trvání a receptech na řešení. Byli bychom velice neradi, kdyby složitá ekonomická situace se jakkoliv negativně podepsala na rozsahu, náplni a kvalitě Infothermy 2010.

Právě naopak. Jsme přesvědčení, že tato výstava cíleně zaměřena na problematiku úspor energie, může výrazně pomoci zmírnit důsledky finanční krize jak u vystavovatelů, tak návštěvníků. Krize by nás měla naučit nejen šetřit, ale i nově uvažovat. Na výstavě bychom chtěli dát větší prostor pro vědu, výzkum, nové technologie, prototypová řešení a hledání netradičních řešení vzniklé situace.

Náklady na energii a teplo rok od roku stále více ukrajují z rodinných rozpočtu. Návštěvníci proto od výstavy budou oprávněně očekávat nejen okamžitá, ale především perspektivní řešení. Pro vystavovatele se proto, daleko více než v minulosti, otevírá prostor představit své produkty, které povedou nejen k úsporám energie, ale budou špičkovými konkurence schopnými technickými novinkami. Výstava by pro ně měla být dobrou investicí do budoucna.

Na jaře letošního roku byl také Ministerstvem životního prostředí ČR vyhlášen průlomový program na podporu úspor energie a zlepšení životního prostředí. Během čtyř let by se na něj mělo vynaložit 25 miliard korun a mohlo by jej využít až 250 000 domácností. Z prvních ohlasů je největší zájem o finanční dotace na zateplování objektů. V podstatě by se mělo jednat o nápravu dřívějších deformací způsobených nejrůznějšími dotacemi na paliva a energie, jejichž důsledkem byla výstavba "lehkých", nedostatečně tepelně izolovaných staveb. V nově vyhlášeném programu "ZELENÁ ÚSPORÁM" se předpokládá podpora výstavby pasivních domů a další opatření k využívání biopaliv, sluneční energie a tepelných čerpadel.

V současné době, kdy se již začínají přijímat žádosti o dotace, však ještě není ukončen výběr certifikovaných firem, které jedině mohou realizace provádět, seznam bank, které by se měly na tomto programu podílet, nejsou schváleny odpovídající izolační materiály, technická zařízení a oficiální garance nárokovosti na tyto dotace.

Oproti dřívějším pobídkovým systémům, které byly limitovány finančními částkami a skutečně ji získalo jen nepatrné procento přihlášených zájemců, předpokládá nový program její nárokovost. To znamená, že po splnění podmínek by uživatelé měli mít nárok na přidělení podpory. Aby tuto velkorysou nabídku nepotkal osud řady dřívějších stimulací, je se třeba na ni dobře připravit organizačně, technicky i osvětově. V minulosti není málo negativních příkladů nesprávně zateplených objektů s nedostatečným větráním, podceněnými hydroizolacemi apod. S přehledem a na technické úrovni je třeba také rozhodovat o investicích na obnovitelné zdroje energie. Právě na vysvětlování všech souvislostí se zateplováním objektů, instalováním obnovitelných zdrojů i možnostech získání dotací bude věnován odborný doprovodný program a rozsáhlé poradenství na Infothermě 2010.

Na základě zkušeností z předcházejících tři ročníků výstavy bude i na XVII. ročníku Infothermy vyhlášena návštěvnická anketa o technicky nejzajímavější exponát. Vyhodnocení těchto anket určuje nejen vítězného vystavovatelé, ale vypovídá i o skladbě návštěvníků a místě jejich působení. Svým způsobem mapuje i okruh tématiky, o kterou se návštěvníci nejvíce zajímají. Přestože již potřikrát byly za vítězné exponáty vybrány kotle z Dakonu a Viadrusu, přibývá každým rokem hlasů pro obnovitelné zdroje, nízkoenergetické domy, izolační materiály, zateplovací systémy, termoregulační okna a podobně. Potvrzuje se tak i správnost koncepce výstavy, učinit z ni komplexní pohled na zajišťování tepelné pohody našich příbytků, pokud možno již při výběru stavby, stavebního materiálu, umístění do terénu, orientaci k světovým stranám, výběru otopného a větracího systému a celé řadě dalších vlivů, které mohou rozhodovat o následné spokojenosti a ekonomické únosnosti.

Zastoupení technických nakladatelství a odborných časopisů poskytne návštěvníkům možnost dovědět se řadu novinek z celého světa. Velice si vážíme dlouholeté spolupráce s těmito partnery, stejně jako s odbornými internetovými portály, televizí, rozhlasem a deníky MF Dnes a Právo, které každoročně seznamují širokou veřejnost s náplni a průběhem výstav Infotherma.

Srdečně Vás zveme na XVII. ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2010, který se uskuteční ve dnech 18. - 21. ledna 2010 na Výstavišti Černá louka v Ostravě a jsme přesvědčeni, že se nám společně podaří připravit přehlídku nejlepších výrobků a služeb k zabezpečení tepelné pohody za ekonomicky přijatelné ceny. Věříme, že se tato výstava stane opět zdrojem seriózních informací a zajímavých setkání vystavovatelů, návštěvníků i odpovědných pracovníků, kteří mohou ovlivnit další vývoj i ekonomickou dostupnost moderních způsobů vytápění.

Ing. Libor Kostelný, ředitel výstavy

Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...