Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Greenpeace chce energetiku bez uhlíku

Energetika dostala nový scénář pro vývoj v dalších desetiletích. Greenpeace International představila na konferenci v Praze české vydání energetické koncepce pro Evropskou unii pod názvem Energetická (r)evoluce. Koncepce je založena na předpokladu, že technologie pro výrobu obnovitelné energie (OZE) jsou již dostatečně vyspělé, dostupné a připravené pro použití.

Příroda podle koncepce Greenpeace nabízí množství volně dostupných zdrojů energie. Jejich využití je hlavně otázkou přeměny slunečního světla, větru, biomasy nebo vody v elektřinu a teplo. Evropský scénář předpokládá kromě rozsáhlého použití OZE také výrazné zvýšení energetické účinnosti a uplatnění úspor energie. Změnit by se mělo množství energie potřebné na ekonomickou jednotku. Nyní je v průměru potřeba 5,7 megajoulů na jeden dolar HDP. V roce 2050 by se mělo jednat pouze o 1,5 MJ. Do roku 2020 by uplatněním tohoto scénáře mělo dojít ke snížení emisí CO2 v energetickém sektoru o 30 % ve srovnání s rokem 1990 a k roku 2050 až o 90 %. Svět se tak výrazně přiblíží k bezuhlíkaté energetice. V roce 2050 by se měla v Evropě snížit roční produkce kysličníku uhličitého na jednu osobu ze čtyř tun na jednu tunu. To v současnosti vzhledem k nerozvinutému průmyslu splňují pouze státy v Africe nebo Indie. Scénář předpokládá snížení i dalších emisních plynů a freonů.

S výraznou změnou se počítá ve vytápění. Čtvrtina evropských domů by měla být vytápěna v roce 2020 za pomoci biomasy. To přinese i nové požadavky na technická zařízení budov, včetně dopravy a uskladňování paliva.

"Potřebujeme čas. Nelze předpokládat, že se hned začne energetická náročnost snižovat," upozornil na konferenci Sven Teske z energetického a klimatického oddělení Greenpeace International. Za mezník považuje rok 2015, kdy by mělo začít snižování emisí. V tomto roce také dojde ve světě k maximální produkci emisí. "Chceme scénář pro celý svět. Máme například koncepci pro Čínu, Kanadu nebo rozvojové státy a další země jak redukovat emise kysličníku uhličitého," dodal. V současnosti představuje světová výroba energie z OZE sedm procent, v roce 2020 bude zhruba 20 procent. V roce 2050 by měla představovat polovinu veškeré na Zemi vyrobené energie. Teske upozornil, že OZE jsou především místní zdroje, což povede ke změnám v distribuci energie a decentralizaci výroby. Scénář rovněž předpokládá změny v sektoru dopravy, kde se nyní produkuje značné množství emisí. Řešení vidí v elektromobilech. Pro zásobování elektrovozidel by měla také sloužit elektřina z OZE. Vzrůst energetické účinnosti a vyšší užívání obnovitelných zdrojů v dopravě sníží emise CO2 z automobilů v roce 2050 o více než 70 procent.

"Musíme snížit podíl fosilních zdrojů," vyjádřil se na konferenci k hlavním cílům nového energetického scénáře dlouholetý spolupracovník Greenpeace Wolfram Krewitt. Uhlí představovalo největší zdroj primární energie až do 60. let minulého století, kdy tuto roli převzala ropa. V současnosti uhlí pokrývá asi čtvrtinu světové produkce energie, ropa 36 procent. Koncepce Greenpeace nepočítá se zachováním a ukládáním uhlíku z plynů vypouštěných uhelnými elektrárnami, tzv. technologii CCS. "Nechceme být závislí na této nejisté technologii," dodal Krewitt. Bylo by potřeba vybudovat i síť plynovodů k odvádění kysličníku uhličitého na místa uložení, což by vyžadovalo značné náklady. Cena potrubí by dosahovala až šest euro na tunu CO2. Například jen síť těchto plynovodů v části USA v Severní Karolíně by vyšla asi na čtyři miliardy Eur.

Scénář Greenpeace odmítá také využití jádra. "Jaderná energetika není pro nás volbou," upozornil Krewitt. To je ale v protikladu s vývojem v řadě zemí, kde jaderná energie je považována za hlavní nástroj boje proti klimatickým změnám. S využití jaderné energie počítá i Státní energetická koncepce České republiky. Její novelizované znění by mělo být hotovo již na podzim. Na jejím dokončení pokračuje přes svůj omezený mandát Fischerův kabinet. "Předložíme ji k veřejné diskusi," vyjádřil se na dotaz TZB-info ministr průmysl a obchodu Vladimír Tošovský. "Klademe důraz na všechny zdroje, včetně jádra", dodal k navrhovanému obsahu Státní energetické koncepce. Tošovský ale upozornil, že jaderná energie nemá již tu negativní nálepku, jako tomu bylo ještě před několika lety.

Vydání českého překladu energetické koncepce Greenpeace úzce souvisí právě s přípravou Státní energetické koncepce ČR. Má nabídnout jinou variantu energetického vývoje než předpokládají scénáře obsažené ve Státní energetické koncepci. Na konferenci to připomněl i Jan Rovenský z české sekce Greenpeace. "Česká republika není energetický ostrov," upozornil, že Česko musí vycházet z trendů celé Evropské unie.

"Česká republika je považována za lídra v boji proti změnám klimatu," řekl u příležitosti vydání energetické koncepce Greenpeace náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík. Připomněl, že by měla vzniknout státní energetická rada. Tu ale bude schvalovat vláda, která vzejde po podzimních volbách. Na celosvětovou konferenci o klimatu, která se uskuteční v závěru roku v Kodani, by Česko mělo jet podle něho již se schválenou klimatickou koncepcí. Její návrh má již ministerstvo životního prostředí vypracován.

 
 
Reklama