Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Před otevřením XVI. ročníku mezinárodní výstavy Infotherma

Již v pondělí 19. ledna se otevřou brány XVI. ročníku mezinárodní specializované výstavy Infotherma 2009 věnované vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v malých a středních objektech. Ve dnech 19.-22. ledna bude na ostravském výstavišti 351 domácích a zahraničních firem a institucí představovat vše, co souvisí s tepelnou pohodou našich příbytků.

Organizátor výstavy neměl v současné situaci celosvětové krize a většinou neopodstatněném zvyšování cen ušlechtilých paliv jednoduchou úlohu vybrat vzorek firem a institucí, které představí exponáty a služby, které budou nejlépe reagovat na současnou situaci a přitom zachovají a budou rozvíjet současný stav moderního vytápění nejen ušlechtilými palivy.

Již od prvního ročníku je snaha sladit lokální vytápění s problematikou životního prostředí a ekonomické dostupnosti. Bohužel současné zkušenosti ukazují, že lobbistické tendence a osobní a skupinové zájmy dovedou zhatit nejednu snahu po moderním vytápění ušlechtilými palivy. Stát v minulých létech vynaložil nemálo prostředků na prosazování ušlechtilých paliv. Tato skutečnost se začala výrazně podílet na čistotě ovzduší a lokální topeniště přestala být jedním z hlavních znečišťovatelů ovzduší. Neustálým růstem cen ušlechtilých paliv se toto moderní vytápění stalo pro řadu uživatelů ekonomicky neúnosné a jsme svědky toho, že se opět začalo topit tuhými palivy a nejrůznějším odpadem. Máme-li hovořit o návratu k ekologickému vytápění, je nezbytné řešit přijatelnou cenou ušlechtilých paliv, anebo nabídnout alternativní řešení. V této souvislosti je dnes módní hovořit o využívání obnovitelných zdrojů. Máme obavu, aby se z těchto snah nestaly podobné kampaně jako před lety se zaváděním elektrických přímotopů, nebo plošné plynofikace, které skončily na neúnosných cenách těchto paliv.

Téměř třetina domácích a zahraničních vystavovatelů a institucí se přímo nebo nepřímo zabývá využíváním obnovitelných zdrojů energie. Jsme přesvědčeni, že právě malé a střední objekty jsou nejvhodnějším místem pro jejich uplatnění. U 40 firem bude předvedena podstatná část u nás vyráběných nebo dovážených tepelných čerpadel. Většina z nich nabízí montáž, servis i pomoc při získávaní státních dotací. V rámci obnovitelných zdrojů se představí řada firem se slunečními kolektory, fotovoltaickými články a speciálními kotly na spalování biomasy.

Již od prvního ročníku je rozhodující snaha organizátorů výstavy poskytnout návštěvníkům ucelený, seriózní a objektivní pohled na vytápění malých a středních objektů. Objektivita je dána již výběrem a proporciálním zastoupením jednotlivých oborů. Hlavně je to však možnost zúčastnit se odborného doprovodného programu, který je pro všechny návštěvníky výstavy zdarma. Letos se kromě celostátní tiskové konference uskuteční v kongresovém centru deset seminářů a přednášek.

Tak jako každoročně bude součástí výstavy rozsáhlé poradenství. V osmi samostatných stáncích budou představitelé ministerstev, státního fondu ŽP, Vysoké školy báňské, Výzkumného energetického centra VŠB TU, Ligy ekologických alternativ, odborných svazů, Hospodářské komory a dalších poskytovat konzultace k technickým a legislativním otázkám, stejně jako k podmínkám možnosti získat státní nebo evropské dotace na ekologické vytápění.

Každopádně bychom chtěli, aby výstava byla inspirující nejen pro ty, kteří se mohou koupit nový kotel, tepelné čerpadlo, sluneční kolektory, vyměnit okna, zateplit dům anebo si postavit nový, nízkoenergetický nebo pasivní dům, ale i pro ty, kteří nemají peníze na nové investice a pomůže jim méně nákladná instalace v podobě měřící a regulační techniky, utěsnění oken, regulace komínových tahů a podobně.

Těšíme se na Vaši návštěvu na Infothermě 2009.

Ing. Libor Kostelný
ředitel výstavy

Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...