Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

INFOTHERMA 2009 - Vyprodaná výstava

Na XVI. ročník mezinárodní specializované topenářské výstavy Infotherma 2009, která se uskuteční ve dnech 19. - 22. ledna 2009 na Výstavišti Černá louka v Ostravě, bylo vybráno 334 domácích a zahraničních firem a organizací, které se z nejrůznějších pohledů zabývají vytápěním, úsporami energie a využíváním obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. Tak jako v předcházejících létech bude ostravské výstaviště zaplněno do posledního místečka.

Organizátor výstavy, agentura Inforpres, se při skladbě vystavovatelů snaží reagovat na to nejpodstatnější a to je, pokud možno, zachovat a dále rozvíjet vytápění ušlechtilými palivy a dbát nejen na komfort vytápění, ale i čistotu ovzduší. Lokální topeniště se ještě před patnácti až dvaceti léty podílela téměř padesáti procenty na znečišťování ovzduší. Přechodem na ušlechtilá paliva v minulých létech došlo k výraznému zlepšení ovzduší. Trend neustálého růstu cen ušlechtilých paliv však nutí řadu uživatelů se zpět vracet k topení tuhými palivy většinou v naprosto nevhodných a zastaralých kotlích.

Je proto zcela logické, že na výstavě budou zastoupeni především výrobci, distributoři a montážní firmy s posledními novinkami otopných systémů s nižší spotřebou paliva a vyšším topným efektem. Více jako tři desítky z nich budou reagovat na skutečnost, že mnozí občané si přes nejrůznější úsporná opatření nemohou dovolit topit ušlechtilými palivy. Pro ně zde budou předvedeny desítky kotlů na tuhá paliva se zdokonaleným spalováním, které odpovídá stávajícím hygienickým normám, a převážně jsou vybaveny zásobníky paliva, automatickým přikládáním a měřící a regulační technikou. Tak alespoň částečně zachovávají i komfort obsluhy.

Ne náhodou se na výstavách stále rostoucímu zájmu těší nejrůznější krby, krbové vložky, kachláky a jejich modifikace, které mohou v kombinaci s vytápěním s ušlechtilými palivy výrazně zlevnit celkové náklady na vytápění a užívat si efektu "otevřeného ohně".

Snad právě proto, že stále hůře se dává rovnítko mezi ekonomických a ekologickým vytápěním bude se na výstavě prezentovat téměř čtvrtina vystavovatelů s využíváním obnovitelných zdrojů energie. Máme zájem podpořit tento trend vytápění, ohřevu teplé vody, nebo výroby elektrického proudu, ale otevřeně říkáme, že to není z ekonomického hlediska pro skupinu obyvatel, která si nemůže dovolit vytápění ušlechtilými palivy.

Snaha je zde představit, pokud možno celý sortiment, u nás dovážených vyráběných tepelných čerpadel, prezentovat zde poslední novinky fotovoltaických článků, slunečních kolektorů, rekuperátorů apod. Tvrdá konkurence vede nejen k stále novým technických novinkám, ale i k hledání jak snižovat investiční náklady, kombinovat obnovitelné zdroje s jinými palivy a zkracovat dobu návratnosti těchto investic.

Novinkou posledních ročníků Infothermy je zaměření na návštěvníka, který se rozhoduje o výstavbě nového bydlení, nebo rekonstrukci stávajícího. Pro ně bude připraven samostatný pavilon s otvorovými výplněmi , izolačními materiály a prvky pro nízkoenergetickou nebo pasivní výstavbu rodinných domů.

Každoroční součástí výstav je i bohatý doprovodný program a poradenství, kde si návštěvníci mohou na přednáškách, seminářích a konzultacích "objektivizovat"informace, kterých se jim v hojné míře na výstavě v jednotlivých expozicích dostane.

Patnáct uplynulých ročníků potvrzuje skutečnost, že každoročně stoupá nejen úroveň výrobků a služeb s nimiž vystavovatelé přicházejí, ale i odborná úroveň a znalosti návštěvníků. Z více jako 22 000 lidí, kteří v průměru každoročně výstavu navštěvují, převažují skuteční zájemci a odborníci z řad projektantů, konstruktérů, investorů , starostů obcí a měst a dalších specialisté. Takovouto skladbu návštěvníků vítají především samotní vystavovatelé, což je jeden z hlavních důvodů jejich trvalého zájmu o prezentaci na výstavách Infotherma.

Ing.Libor Kostelný
ředitel výstavy

Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...

 
 
Reklama