Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Energie pod Vaší kontrolou 2009"

Hydronic Systems si Vás dovoluje pozvat na seminář "Energie pod Vaší kontrolou 2009" s podtitulem vytápění, chlazení, výměna vzduchu, hydraulická stabilita - vše v jednom.

Název akce: Energie pod Vaší kontrolou 2009 - vytápění, chlazení, výměna vzduchu, hydraulická stabilita - vše v jednom
Druh akce: seminář
Pořadatel: Hydronic Systems Prague s.r.o. ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí
Datum konání: viz níže
Místo konání: viz níže
Vložné: zdarma
Hodnocení ČKAIT: Seminář je hodnocen 1 kreditním bodem.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

19. 01. 2009 Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
20. 01. 2009 Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6
21. 01. 2009 Zlín - Hotel Moskva, Nám. Práce 2512
22. 01. 2009 Brno - Hotel International, Husova 16
26. 01. 2009 Liberec - Centrum Babylon, Nitranská 1
27. 01. 2009 Ústí nad Labem - Hotel Vladimír , Masarykova 36
28. 01. 2009 Plzeň - Plzeňský Prazdroj, reprez. prostory, U Prazdroje 7
29. 01. 2009 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
02. 02. 2009 České Budějovice - Hotel Gomel, Pražská 14

Fancoily a chladicí trámy jsou dva typy spotřebičů, které sdružují funkci chlazení, vytápění a přívodu čerstvého vzduchu. V průběhu semináře si ukážeme jejich rozdíly, výhody a nevýhody pro různé typy instalací. A protože není nic lepšího než konkrétní příklad, projdeme si návrh typické administrativní budovy nejprve s fancoily a posléze s chladicími trámy. Ukážeme si i specifické požadavky na chladicí trámy pro různé typy objektů:

 • Administrativní budovy
 • Hotely
 • Stávající rekonstruované objekty

Výkon každého spotřebiče je samozřejmě třeba regulovat a současně zajistit hydraulickou stabilitu celého rozvodu. Právě této problematice se budeme věnovat ve druhé části semináře. Projdeme si proto návrh potrubní sítě téže budovy. Soustavu pojmeme nejprve jako rozvod s konstantním průtokem a následně s proměnným průtokem.

Program semináře:

08:30 Prezence účastníků
08:45 Zahájení, úvodní slovo
09:00 Chladicí trám - princip funkce a konstrukce jednotlivých provedení
09:30 Fancoily nebo chladicí trámy?
Volba typu spotřebiče s ohledem na komfort, investiční a provozní náklady
Řešení konkrétního objektu pomocí fancoilů / chladicích trámů - investiční, provozní a technické porovnání obou koncepcí
11:00 Přestávka, občerstvení
11:15 Nástroje pro efektivní regulaci výkonu fancoilů, chladicích trámů a VZT jednotek
Soustavy s konstantním průtokem - 3-cestné regulační ventily, ruční a automatické vyvažovací ventily
Soustavy s proměnným průtokem - 2-cestné regulační ventily, inteligentní 2-cestné regulační ventily
Řešení regulace výkonu spotřebičů a zajištění hydraulické stability konkrétního objektu s použitím výše uvedených armatur
Investiční, provozní a technické porovnání výše uvedených koncepcí
13:00 Diskuse, závěr semináře

Každý účastník semináře obdrží sborník přednášek a technickou dokumentaci k aktuálním výrobkům. Ti nejpozornější z Vás si vedle zajímavých informací s sebou odnesou i hodnotné ceny.

HYDRONIC SYSTEMS

 • Ruční vyvažovací ventily
 • Automatické vyvažovací ventily
 • Inteligentní 2-cestné regulační ventily
 • Chladicí trámy
 • Fancoily

Odborný garant: Ing. Rudolf Talian

Přednášející:

 • Ing. Rudolf Talian
 • Ing. Alexander Reichert
 • Ing. Josef Kůra
 • Petr Šaroch

Bližší informace o semináři získáte na adresách:

HYDRONIC SYSTEMS

Modřanská 98
147 00 Praha 4
tel.: 24446 6792-3
fax: 24446 1381
hydronic@hydronic.cz
Šámalova 78
615 00 Brno
tel.: 54524 7246
fax: 54524 7519
hydronic@hydronic.cz

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí

Podmínky účasti:

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.


STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...