Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Program konference TZB-2008 - doprovodný program veletrhu Aqua-therm Praha 2008

Název akce: KONFERENCE TZB-2008 - doprovodný program veletrhu Aqua-therm Praha 2008
Druh akce: odborná konference
Datum konání: 25. - 29. listopadu 2008 (úterý - sobota) cca od 11.00 hod.
Místo konání: Pražský veletržní areál - PVA Letňany, Hala 7, Beranových 667, Praha 9
Vložné: zdarma
Pořadatelé:


Program:

Úterý 25.11.2008 → Energetická náročnost budov - legislativa - teorie - praxe

Garant dne: Ing. Renata Straková, TZB-info

Čas Program Přednášející
11.00 - 11.20 Úvodní slovo - představení dvouletého projektu TZB-info - Energetická náročnost budov Ing. Renata Straková
11.20 - 11.40 OPERAČNÍ PROGRAMY - ENB jako kritérium pro čerpání dotačních titulů Ing. Irena Plocková, Ministerstvo životního prostředí
11.40 - 12.00 Shrnutí a provázanost energetické legislativy a upozornění na případné novely  
12.00 - 12.40 Závěry z konference TZB-info: Nové prvky energetického hodnocení budov Ing. Renata Straková
12.40 - 13.10 Vliv projekce na úspory energie Ing. Vladimír Valenta
13.10 - 13.50 Švédská tepelná čerpadla v České republice Henrik Gustavsson
13.50 - 14.10 Úspory energie nebo peněz? Optimalizace projektů Mgr. František Macholda - EkoWATT
14.10 - 14.30 Komplexní rekonstrukce a revitalizace bytových domů - praktické zkušenosti Ing. Petr Němec
14.30 - 15.00 Soustava pro přípravu teplé vody ETA Hlinsko - porovnání plochých a trubicových kolektorů Jiří Kalina
15.00 - 15.30 Energetický monitoring + vyhodnocení - ukázka vyhodnocení měření účinnosti kotelny GEMINOX Kamil Svoboda
15.30 - 15.50 Výtahy a bezpečný dům Ing. Petr Němec

Nový mezifakultní studijní program Inteligentní budovy na ČVUT v Praze

úterý 25.11.2008, 15.50 hod.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Zlatý zavináč TZB-info - slavnostní vyhlášení ankety o nejlepší internetové stránky z oboru stavebnictví, úspor energií a TZB

úterý 25.11.2008, 16 hod.


Středa 26.11.2008 → Experimentální výzkum v technice prostředí

Garant semináře: doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Odborná sekce Vytápění, Společnost pro techniku prostředí

Čas Program Přednášející
11.00 - 11.05 Úvodní slovo doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
11.05 - 11.30 Využití termovizní techniky v technice prostředí Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
11.30 - 11.50 Experimentální stanovení setrvačností náběhu a chladnutí otopných těles doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
11.50 - 12.10 Emise škodlivin do vnitřního prostoru při vytápění krbovou vložkou Ing. Aleš Hruška
12.10 - 12.30 Parametry vnitřního prostředí při velkoplošném vytápění a chlazení Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
12.30 - 12.50 Experimentální výzkum systému s tepelným čerpadlem a zemními vrty Ing. Robert Krainer
12.50 - 13.30 Testování solárních kolektorů a zásobníků Ing. Bořivoj Šourek
13.30 - 14.00 Dlouhodobý monitoring solárních soustav Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
14.00 - 14.20 Experimentální ověření radiačních vlastností světlých a tmavých zářičů Ing. Ondřej Hojer
14.20 - 14.40 Inteligentní vytápění průmyslových hal Ing. Miroslav Kotrbatý
14.40 - 15.15 Měření hluku kotelen a spalinových cest doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Miroslav Kučera
15.15 - 15.35 Vytápíme hnědým uhlím Ing. Jiří Šíma

Slavnostní předání Ceny Dr. Cihelky za rok 2007

středa 26.11.2008, 16 hod.
Ing. Josef Hodboď

Zasedání výboru Československé společnosti pro sluneční energii (pouze pro členy)

středa 26.11.2008, 16.30 hod.
Ing. Ladislav Michalička


Čtvrtek 27.11.2008 → Výpočetní nástroje nejen pro stanovení energetické náročnosti budov

Garant semináře: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Společnost pro techniku prostředí

Čas Program Přednášející
11.00 - 11.10 Úvodní slovo prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Společnost pro techniku prostředí
11.10 - 11.30 Národní kalkulační nástroj - základní pomůcka pro nové hodnocení budov Ing. Miroslav Urban, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
11.30 - 11.50 Představení výpočtové pomůcky - ENERGIE 2008 doc. Ing. Zbyněk Svoboda, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
11.50 - 12.20 Představení výpočtové pomůcky - PROTECH Ing. Zdeněk Ryšavý
12.20 - 12.40 Využití simulačních nástrojů při analýze vlivu rekonstrukce panelových domů na kvalitu vnitřního prostředí Ing. Petr Kotek, Ph.D., EkoWATT


Čtvrtek 27.11.2008 → Nové trendy v energeticky úsporných technologiích

Garant semináře: Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

12.40 - 13.30 Elektromobily v denním životě Autoalternativa Mgr. Jaromír Vegr
13.30 - 14.30 Vydýchaný vzduch v interiérech - Protronix Dipl. Ing. Miloš Žáček
14.45 - 15.15 Zálohování oběhových čerpadel a příslušenství kotlů AaPS s.r.o. - Ing. Michal Titek
15.20 - 16.00 Inteligentní dům - řešení budoucnosti Ing. Petr Brůha - ADP
16.00 - 16.40 Infračervené vytápění jeho přednosti a využití v běžném životě UFO INFRARED s.r.o.


Pátek 28.11.2008 → Klimatizace a větrání

Garant semináře: Ing. Jiří Frýba, Odborná sekce Větrání a klimatizace, Společnost pro techniku prostředí

Čas Program Přednášející
10.30 - 10.50 Novinky roku 2008 uvedené na trh společností Janka-Lennox Ing. Radka Čapková
10.50 - 11.10 Nedostatky návrhů a realizací klimatizačních zařízení prof. Ing. František Drkal, CSc.
11.10 - 11.30 Smluvní zajištění zkoušek VZT zařízení Ing. Jiří Frýba
11.30 - 11.50 Využití energie k energetickému auditu prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.
11.50 - 12.10 ZZT - vždy nebo dle užití? Ing. Marcel Kadlec
12.10 - 12.30 Použití nízkotlakého ejektoru v technologiích odsávání vzdušin Ing. Radislav Krupa
12.30 - 12.50 Větrání svařovny Ing. Jan Matějka
12.50 - 13.10 Požadavky na mikroklima vnitřního prostředí Ing. Zuzana Mathauserová
13.10 - 13.30 Provozně a energeticky úsporná VZT zařízení a systémy Ing. Jiří Petlach
13.30 - 13.50 Hodnocení tepelných čerpadel prof. Ing. Jiří Petrák, CSc.
13.50 - 14.10 Požární větrání budov Ing. Stanislav Toman


Pátek 28.11.2008 → Provozování systémů TZB v budovách

Garant semináře: Ing. Jaroslav Bambous, Odborná sekce Facility Management, Společnost pro techniku prostředí

Čas Program Přednášející
14.30 - 15.00 Metoda a cíle Facility managementu Ing. Jaroslav Bambous
15.00 - 15.15 Počítačová podpora FM Ing. Milan Hampl
15.15 - 15.30 Požadavky TZB na údržbu Ing. Václav Hokeš
15.30 - 15.45 Tepelná čerpadla Ing. Petr Novotný
15.45 - 16.00 Netradiční zdroje tepla Ing. Václav Helebrant
16.00 - 16.15 Možnosti měření a regulace Ing. Jiří Sedláček
16.15 - 16.30 Čištění chladicích okruhů František Janda


Sobota 29.11.2008 → Vytápění a zateplování rodinných domů, výstavba nízkoenergetických a pasivních domů - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Garant dne: Garant dne: Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák, Energy Benefit Centre o.p.s.

Čas Program Přednášející
10.45 - 11.00 Úvodní slovo Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák
11.00 - 11.30 Dotace na šetrné způsoby vytápění a zateplování rodinných domů Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák
11.30 - 12.00 Nízkoenergetický či pasivní dům Centrum pasivního domu o. s.
12.00 - 12.15 Diskuse
12.15 - 13.00 Elektromobily v denním životě, Autoalternativa Mgr. Jaromír Vegr
13.00 - 13.15 Úvodní slovo Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák
13.15 - 13.45 Dotace na šetrné způsoby vytápění a zateplování rodinných domů Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák
13.45 - 14.15 Nízkoenergetický či pasivní dům Centrum pasivního domu o. s.
14.15 - 14.30 Diskuse


Vstup zdarma, změna programu vyhrazena.

 
 
Reklama