Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Infotherma 2009 s bohatým odborným doprovodným programem

Tak jako každoročně je o naši největší specializovanou topenářskou výstavu Infotherma, jejíž XVI. ročník se uskuteční ve dnech 19. - 22. ledna 2009 na Výstavišti Černá louka v Ostravě, mimořádný zájem.

Její součástí bude i celostátní tisková konference 19. ledna 2009 v Kongresovém centru na výstavišti, která bude zaměřena na vytápění malých a středních objektů ve světle přípravy státní energetické koncepce a na účinnost a účelnost státních a evropských dotací na podporu ekonomického a ekologického vytápění. V této souvislosti bude také hovořeno o reálných možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky a požadavcích EU.

Kromě rozsáhlého poradenství uskuteční se v průběhu výstavy řada přednášek a seminářů.

  • Emise tuhých částic při spalování pevných paliv.
  • Aktuální projekty a trendy v kontextu Solární ligy ČR a Evropské ligy obnovitelných zdrojů energie.
  • Zateplovací systémy fasád, plochých a šikmých střech - vady a jejich odstraňování.
  • Solární vytápění venkovních bazénů.
  • Dotační možnosti na investice do solárních systémů.
  • Úsporné a ekologické vytápění tepelnými čerpadly.
  • Vývojová řada zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie.
  • Komplexní poznatky střediska energetických úspor včetně financování.
  • Prezentace úspěšných tuzemských a zahraničních projektů v oblasti plynárenství a obnovitelných zdrojů energie.
  • Tepelná čerpadla pro nízkoenergetické domy.

Každoročně jsou na výstavu také zváni starostové obcí a měst z celé republiky. Pro ně i další zájemce je připravena novinka v podobě možnosti setkat se s předními odborníky z oboru a diskutovat k tématům o které si v předstihu řeknou. Agentura Inforpres, která je pořadatelem výstavy a odborného doprovodného programu, se bude snažit tyto odborníky zajistit. Vzhledem k tomu, že výstavy Infotherma se konají pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství, hojně ji navštěvují čelní představitelé z nejrůznějších oborů, které souvisí s tématem výstavy.

Zájemci o přednášky a semináře se mohou již nyní elektronicky bujakova@inforpres.cz, nebo na webových stránkách http://www.infotherma.cz/?akce=odp přihlásit. Veškeré informace o výstavě, vystavovatelích a novinkách, které budou na výstavě prezentovány najdete na www.infotherma.cz.

Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...

 
 
Reklama