Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Infotherma po šestnácté

Již po šestnácté si Vás dovolujeme pozvat na mezinárodní výstavu Infotherma, která si, tak jako na předcházejících ročnících, klade za cíl kompletně představit vše, co souvisí s vytápěním, úsporami energie a využíváním obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.

Uplynulých patnáct ročníků nás opravňuje bilancovat, jak výstava plní své poslání jak pro vystavovatele, tak především pro odbornou a laickou veřejnost. Infotherma vznikla v době, kdy se zásadně začalo měnit vytápění malých a středních objektů. Tuhá a méně hodnotná paliva byla nahrazována ušlechtilými, začalo se s uplatňováním obnovitelných zdrojů, zateplováním objektů a úspory energie se daleko více než předtím promítaly v rekonstrukcích a nové výstavbě.

Na tuto situaci okamžitě zareagovali domácí a zahraniční výrobci, dovozci a obchodníci. Vznikla dost nepřehledná situace v sortimentu, kvalitě, cenových relacích a u montážních a servisních služeb. Hlad po informacích byl impulsem k pořádání těchto výstav.

Na prvních ročnících jsme se proto snažili představit novinky v jednotlivých otopných systémech, jejich vhodnost a srovnatelnost s jejich přednostmi a odpovídající cenou. O výstavu byl ihned od prvního ročníku mimořádný zájem. Ekologické vytápění ušlechtilými palivy se výrazně projevilo v čistotě ovzduší, především na venkově, úbytku černých skládek a spokojenosti uživatelů, kteří hodnotili především komfort tohoto vytápění.

Ať chceme či nechceme, vytápění malých a středních objektů bude vždy vycházet ze státní energetické koncepce. Ta u nás, stejně jako v řadě okolních států, není, a tak jsme se za uplynulých patnáct let setkali s érou elektrických přímotopů a následnou plynofikací téměř do každé samoty. Dnes jako nejvhodnější způsob vytápění malých a středních objektů podporován dotacemi má být spalování biomasy a využívání obnovitelných zdrojů. Každý z těchto způsobů má v určitých podmínkách své opodstatnění. Chybou je, když se stane kampaní, nástrojem lobbistických tlaků, politických půtek a zneužívání státních a evropských dotací. Jsme rádi, že na uplynulých výstavách, a především na jejich doprovodném programu, jsme nepodlehli těmto kampaním a snažili jsme se poskytovat návštěvníkům seriózní a objektivní informace.

Vyspecifikování sortimentů i cenových relací na předchozích výstavách nám nyní umožňuje dávat větší prostor dalším atributům, které se podílejí na tepelné pohodě našich příbytků.

V současné době nás velice mrzí, že pro podstatnou část uživatelů jsou stávající rostoucí ceny ušlechtilých paliv ekonomicky neúnosné a nutí je vracet se k levnějšímu vytápění tuhými palivy. Tato skutečnost výrazně ovlivňuje náplň a poslání XVI. ročníku Infothermy především v tom, že budeme chtít představit veškeré možnosti úspor ušlechtilých paliv a energie, aby bylo možno zachovat tento způsob vytápění. Současně s tím zde ale bude představena i celá řada kotlů a otopných systémů na tuhá paliva, jejichž provoz odpovídá hygienickým normám a alespoň částečně zachovává komfort provozu.

Chtěli bychom, aby Infotherma 2009 byla inspirující nejen pro stávající uživatele, ale především pro projektanty, investory a všechny, kteří se připravují stavět, rekonstruovat, adaptovat anebo zateplovat své objekty. O tom, že v naší snaze nejsme osamoceni, svědčí dlouholetá spolupráce s více než třiceti odbornými časopisy, novinami a internetovými portály, kteří jsou mediálními partnery výstavy. Velice si vážíme skutečnosti, že výstavy Infotherma se mohou konat pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství.

Věříme, že se nám společnými silami podaří připravit na Infothermě 2009 přehlídku špičkových technických novinek a služeb a poskytnout, podle daných množností, dostatek seriózních a objektivních odpovědí na otázku "Čím a jak zabezpečit tepelnou pohodu našich příbytků za ekonomicky přijatelných podmínek".

Těšíme se na shledanou na Infothermě 2009.

Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...

 
 
Reklama