Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Podlahy? Rychle a snadno suchou cestou

V bytové i občanské výstavbě se rychlost a kvalita dokončovaných staveb stává stále více aktuální otázkou. Výrobci stavebních materiálů vycházejí tomuto trendu vstříc a přinášejí nové materiály, technologie a systémy, které mají výstavbu urychlit a přitom dosáhnout požadovaných kvalitativních parametrů.

V tomto ohledu je jedním ze zajímavých řešení systém suchých plovoucích podlah.

Suché podlahy jsou plovoucí podlahy, kdy tuhý smontovaný podlahový dílec je oddělen od podkladní konstrukce mezivrstvou ze suchého podsypu, polystyrenu, dřevovláknité desky (hobry) či minerální izolace. Suché podlahy jsou vhodné do bytových a občanských staveb díky vynikajícím hodnotám bodového i plošného zatížení.

Používají se v novostavbách, ale hlavně jsou ideální pro rekonstrukce a sanace, zejména ve střešních nástavbách a půdních vestavbách. Malá hmotnost a nízká výška konstrukce je k tomuto využití přímo předurčuje.

Podlahy lze provádět jak na betonový podklad, tak i na dřevěné trámové stropy. Lze s nimi snadno vyrovnat i nerovnosti. Suché podlahy vyhovují náročným požadavkům na zvukovou a tepelnou izolaci a mají vynikající vlastnosti z hlediska požární odolnosti. Díky absenci mokrých procesů při realizaci nabízí rychlé, čisté a snadné řešení.

Hlavními konstrukčními prvky v těchto typech podlah jsou sádrokartonové nebo sádrovláknité desky (např. Rigidur). Sádrovláknité desky přinášejí oproti sádrokartonovým řadu výhod - jsou to vysoce pevné, nosné konstrukční desky, mechanicky mnohem odolnější, již z výroby impregnované a tedy vhodné i do prostor se zvýšenou vzdušnou vlhkostí (např. koupelny, kuchyně), hygienicky nezávadné a nehořlavé.

Podlahy ze sádrovláknitých desek Rigidur mají vysokou tvrdost a pevnost povrchu - vydrží např. zátěž kolečkových židlí, aniž by byly nutné dodatečné úpravy povrchu. Suché podlahy jsou ihned pochůzné po vytvrzení lepidel. Po cca 24 hodinách je možné podlahy uzavřít podlahovými krytinami. Přinášejí tedy značné zrychlení stavebních kroků při výstavbě.

Sádrovláknitá podlaha Rigidur

Suchá plovoucí podlaha je tvořená z hotových (slepených) prefabrikovaných podlahových dílců 1500 x 500 mm (tl. 20 nebo 25 mm). Dílce jsou vzájemně přesazeny tak, že po obvodu vzniká polodrážka, potřebná pro spolehlivé spojení sousedních dílců. Také je možné podlahu sestavit z jednotlivých sádrovláknitých desek (tl. 10 nebo 12,5 mm). Provádí se ze dvou vrstev navzájem slepených a sešroubovaných (sesponkovaných) desek přímo na stavbě.

Použitím různých druhů izolačních materiálů, volbou jejich tloušťky, popřípadě pomocí vyrovnávacího podsypu lze splnit širokou škálu stavebně-fyzikálních požadavků kladených na podlahu.

Přidává-li se podkladní izolační vrstva jako samostatný výrobek, je třeba volit vhodnou kvalitu a tloušťku materiálu s ohledem na projektované zatížení podlahy a hodnotu požadované tepelné či zvukové izolace.

Pro podkladní vrstvy suché podlahy Rigidur se používá pěnový polystyren EPS, popř. extrudovaný XPS:

 • pro tloušťku podkladní vrstvy max. 50 mm - EPS 100 Z (EPS 100 S)
 • pro tloušťku podkladní vrstvy max. 70 mm - EPS 150 S
 • pro tloušťku podkladní vrstvy max. 100 mm - extrudovaný polystyren (Perimetr)

Podlahy Rigidur se pokládají celoplošně na připravený, stabilní, dostatečně únosný a rovný povrch.

Proč použít sádrovláknité desky při výstavbě podlah?

 • Suchý proces montáže
  Při montáži podlah Rigidur není do objektu vnášena dodatečná vlhkost.
 • Vysoká kvalita za přijatelnou cenu
  Podlaha Rigidur = nejlepší řešení v poměru kvalita versus cena.
 • Různé varianty skladeb podlah
  Výškové vyrovnání nerovností podsypem Rigips nebo samonivelační stěrky. Vyřešení tepelné izolace pěnovým polystyrenem. Zlepšení kročejové neprůzvučnosti dřevovláknitou deskou (hobra).
 • Vysoká mechanická odolnost
  Vydrží zátěž kolečkových židlí, aniž by byly nutné dodatečné úpravy povrchu.
 • Rychlost výstavby
  Díky jednoduchému skládání prefabrikovaných podlahových dílců se významně zkracuje čas výstavby. Podlahy jsou ihned pochůzné. Cca 24 hodin po montáži je možno klást podlahové krytiny.
 • Použití do prostor se zvýšenou vzdušnou vlhkostí
  Snese až 90 % přerušované vlhkosti - např. v koupelnách. V místech přímého styku s vodou (např. sprchový kout) je nutno desky opatřit tekutou hydroizolací.
 • Podlahové topení
  Podlaha Rigidur je svými vlastnostmi předurčena pro systémy podlahového teplovodního vytápění, neboť spojuje výhody suchých podlah (viz výše) s tepelnými vlastnostmi sádry (rychlý náběh teplot). Možnost provedení i elektrických vytápěcích systémů (za určitých podmínek).

Základní technologická pravidla montáže jsou jasně stanovená a umožňují aplikaci systému podlah i méně zkušeným montážníkům. Na stavbě tedy dochází pouze k minimální chybovosti při montáži. Způsob práce se sádrovláknitými i sádrokartonovými deskami je možné najít např. v publikaci "Montážní příručka sádrokartonáře".

Postup montáže


Připevnění okrajových pásků
 
Vyrovnání podsypu


Nanesení PUR lepidla
 
Pokládka podlahových dílců


Spojování dílců
 
Hotová podlaha ze sádrovláknitých desek Rigidur


Teplovodní topení na sádrovláknité podlaze Rigidur

Možnosti podlahových dílců ze sádrovláknitých desek Rigidur:


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...