Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Budeme dál topit v rodinných domech tuhými palivy nebo už tato éra skutečně končí?

Rozhovor s ředitelem Ing. Pavlem Vrbou z kotlárny EKOEFEKT a. s.

Již tradičně jsme se zeptali ředitele Ing. Pavla Vrby z kotlárny EKOEFEKT a. s.: "Budeme dál topit v rodinných domech tuhými palivy nebo už tato éra skutečně končí ?"

Budeme topit jak dřevem, tak uhlím a možná i peletami. A to nejen v rodinných domech, ale také v mnoha větších objektech občanské vybavenosti i průmyslových areálech. Je zcela zřejmé, že nás v příštích letech čeká výrazné zdražování všech typů paliv a to zejména plynu a elektřiny, s tím souvisí, že s energií budeme i šetřit a bude nutné si zvykat na nižší teploty v místnostech.

Nezakáže legislativa topení uhlím?

To záleží na politicích, ale myslím že ne. V plném běhu jsou připravovány a diskutovány předpisy pro malé zdroje tj. zejména pro rodinné domy. Čím přísnější emisní limity budou nastaveny, tím dražší kotle bude nutné používat a to bude extrémně zvyšovat cenu tepla. Z toho logicky vyplývá, že nově stanovené limity splní pouze automatické kotle s řízeným dávkováním paliva.

Snažíme se sledovat vývoj legislativy u kotlů již mnoho let a jak je v naší zemi typické, nejdříve neregulujeme vůbec (např. malé kotle) a potom chceme skočit na nejtvrdší emisní parametry ze západní Evropy. Žádný rozumný postupný vývoj. Výsledkem je potom obcházení předpisů, podvádění apod. Mnoho lidí argumentuje tím, že topí "ekologicky" plynovým nebo elektro kotlem, ale přesto většinu času intenzivně topí v klasickém kotli, krbu, nebo kamnech s nízkou účinností a tmavým kouřem s komína.

Je třeba si uvědomit, že čím více bereme lidem levné topení, tím silnější je zájem o spalování všech možných odpadů, pneumatik, pet lahví a ne ekologicky v moderních kotlích, ale například v kamnech či krbových vložkách. Jako kulisa pro večerní posezení může být krb příjemný, avšak pro hlavní vytápění domu není ideální. Představme si, že obývákem projde několik tun dřeva ročně, pak je rozumnější volit standardní řešení topení centrálně kotlem.

Cenovou politiku v umělém zdražování tuhých paliv různými daněmi bych přirovnal k napínání gumy, která začíná být velmi napjatá. Další vlna politiků myslím, že ráda využije umělé pnutí, v cca 500 tisících domácnostech topících uhlím, ke kroku zpět a ne k systémovému řešení, které by bylo potřeba. Jelikož ceny paliv jsou jako spojené nádoby, zdražením některých paliv se automaticky ostatní dorovnají na srovnatelnou úroveň dle jejich atraktivity a použitelnosti.

Bude dostatek uhlí?

Jen v ČR jsou zásoby uhlí na několik desítek let.

Jaké jsou názory lidí na výstavách?

V posledních měsících jsem pozorně poslouchal názory lidí na výstavách. Mnoho jich tápe a nevědí jaké vytápění zvolit. Mnoho občanů tuto nejistotu vyřešilo koupí klasického odhořívacího litinové kotle, proto, aby jim dlouho vydržel. Neuvědomili si však, že pokud v něm spalují hnědé uhlí nebo odpady a ne doporučený koks či černé uhlí, z komína vychází tmavý kouř, což určitě není v souladu s novou legislativou. Ti chytřejší si pořídili automatické kotle na uhlí či pelety, neboť jim po analýze samozřejmě vyšla nejen příznivá cena tepla, ale také bezproblémové splnění emisních parametrů. Nedávné vysvětlení ředitele středně velké firmy je zcela výstižné: "Když si odmyslím populistické prohlášení ekologů, naše firma topit musí a to za ceny, které jsme schopni zaplatit a samozřejmě chceme plnit emisní parametry." A nás těší, že automatické kotle EKOEFEKT toto vše splňují.

Měli by na trhu zůstat kotle na všechna paliva nebo byste některé odepsal.

Já jsem pro energetický mix. Vždyť stabilní systém vytápění (např. Evropy) je ten, který má možnosti více zdrojů, neboť každý je vhodný do jiné oblasti a pro jiného spotřebitele. Nezáleží tolik na typu paliva, ale na kvalitě spalování.

Co by jste doporučoval, čím topit?

Vývojem a výrobou kotlů na tuhá paliva se intenzivně zabýváme již od r. 1991, takže raději vždy používáme vlastní úsudek a různá politická prohlášení bereme s rezervou. Legislativa (Národní program snižování emisí) již konečně začíná tlačit na používání moderních kotlů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Kouřící kotle a kamna na spalování všech možných paliv a případně i odpadků nebudou již mít, z hlediska emisí vypouštěných do ovzduší, na trhu místo.

Politici a různé zájmové skupiny nám mnohokrát doporučovali čím topit a čím ne. Nechme to na přirozeném vývoji a rozumně regulujme energetický trh pro blaho všech. Každý ať si vybere vhodné médium dle místních možností a výše svého příjmu.

Doporučuji rozumné řešení - podpora moderních kotlů na dřevo, uhlí, pelety, štěpku s kvalitním spalovacím procesem a tlak na odstranění starých klasických kotlů, které způsobují kouř a znečištěné prostředí dnešních obcí a menších měst.

Může laik pohledem na komín poznat jakým palivem se v kotli topí?

Téměř nemůže. Pokud budeme zjednodušeně uvažovat např. retortový kotel a budeme spalovat dřevěnou peletu, tříděné černé nebo hnědé uhlí, z komína uvidíme pouze okem nerozeznatelné spaliny jako z plynového kotle. Pouze pokud nasadíme přesné měřící přístroje, lze rozeznat typ používaného paliva. Pro odborníky přikládám příklad měření emisí s konkrétními hodnotami při jmenovitém výkonu kotle.

Palivo dřevěná peleta hnědé uhlí černé uhlí
CO 359 mg/m3 261 mg/m3 197 mg/m3 / O2 = 10 % /
Nox 90 ppm 201 ppm 309 ppm
OGC 10 mg/m3 18 mg/m3 15 mg/m3 / O2 = 10 % /
účinnost 91 % 85 % 87 %

Hodnota limitu CO 1000 ppm je např. automatickými kotli splnitelná bez nutnosti obcházení a je dlouhodobě udržitelná i po několikaletém provozu kotlů. U středních zdrojů nad 200 kW je tato hodnota 650 mg/m3 a je myslím rozumná. Pro představu teprve od CO 2000 ppm je vidět dým z komína.

Jaké kotle jste nabízeli na Infothermě a také v Ukrajinském Kyjevě.

Jako tradičně automaty na uhlí a biomasu, a reakce lidí jsou vesměs pozitivní. Pokud lidé potřebují chodit do práce a nezabývat se topením vždy ze orientují na automatické kotle pro rodinné domy. U průmyslových kotelen je oceňována zejména minimální obslužnost kotle, ekologické spalování a nízká cena za vyrobené teplo. Pro nás paradoxně je na Ukrajině trend obrácený podpora používání tuhých paliv jako protiváha plynu.

Tradiční otázka jaká je cena za teplo z tuhých paliv.

Teplo je za zhruba 0,50 Kč/kWh z hnědého uhlí, 0,9 Kč/kWh z dřevěných pelet nebo z černého uhlí viz TZB-INFO. Lidé se již přesvědčili, že používáním moderních automatických kotlů na tuhá paliva získají levné teplo, komfort a i šetří životní prostředí. Bohužel jen asi desetina používaných kotlů na tuhá paliva zatím používaných u nás je automatických. Tento poměr by se měl rychle měnit podpořen novou legislativou.

Jak se díváte na topení dřevenými peletkami?

Pokud máte nainstalovanou kompletní technologii od skladování až po kotel je topení pohodlné i ekologické. Bohužel cena tepla je poměrně vysoká a zatím bych řekl, že je zejména pro obyvatele západní Evropy. U našeho kotle EKOEFEKT BIO 23 na pelety dosahujeme účinnosti až 91 %. Cena pelet, která je dána cenou suroviny, velkým obsahem spotřebované elektřiny na lisování a zájmem na západoevropském trhu, nás velmi znevýhodňuje.

Mnoho lidí se ptá na topení peletami rostlinnými, lze je doporučit?

Osobně bych je raději přenechal ke konzumaci zvířatům a bych je do kotlů mnoho nedoporučoval. Topení s nimi je sice obdobné jako topením peletami dřevěnými, ale každá rostlinná peleta je rozdílná dle materiálu z něhož vznikla. Zejména zvýšená koroze kotlů je většinou velkou nevýhodou používání tohoto paliva.

Jaký očekáváte rozvoj modernizované kotlárny?

Letos dokončujeme transformaci do nových prostor u D8 v Třebívlicích u Lovosic. Pořizujeme mj. nový mostový jeřáb pro usnadnění montáže velkých kotlů a těšíme se na expanzi na východní trhy.

Jaký kotel na tuhá paliva, by jste si tedy koupil?

Nejdříve bych se rozhodl jaké budu používat palivo s výhledem na 10 let, zkalkuloval pořizovací a provozní náklady, pohodlí obsluhy a četnost přikládání. Samozřejmostí je kotel třídy 3 dle evropské normy ČSN EN 303-5, což znamená kvalitní spalování, při němž emise splňují zákonné parametry. A takových kotlů náš trh nabízí mnoho a jsem rád, že mezi nimi figurují naše EKOEFEKTy.

Děkujeme za Vaše názory a přejeme Vám úspěch.

 
 
Reklama