Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář "Využití obnovitelných zdrojů energie a energeticky úsporné kotle"

Název akce: Využití obnovitelných zdrojů energie a energeticky úsporné kotle"
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: Regulus, Flow Clima ve spolupráci seSpolečností pro techniku prostředí
Datum konání: viz níže
Místo konání: viz níže
Vložné: zdarma
Hodnocení ČKAIT: Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Hlavní téma přednášek bude zaměřeno na tepelná čerpadla všech systémů (vzduch - voda, země - voda), na novinky a praktické zkušenosti z oblasti solární techniky včetně vyhodnocení monitorovaného systému, dále pak na progresivní kondenzační technologie při minimálních rozměrech, zásady jejich navrhování, klady a zápory této technologie pro dané využití.

PROGRAM SEMINÁŘE

08.30 - 09.00 Prezence účastníků
09.00 - 13.00 Zahájení
Představení značky a technologie RENDAMAX pro ČR
Přehled aktuálních typů kotlů pro projektování
Představení nové řady R 600 a R 3400
Schématický přehled systémových regulací
Zásady navrhování, klady a zápory technologie pro dané využití
Přestávka na kávu a občerstvení
Představení firmy REGULUS
Solární systémy - představení sortimentu a novinek, dimenzování, zkušenosti z provozu (vyhodnocení on-line monitoringu solárního systému)
Tepelná čerpadla - představení novinek v sortimentu tepelných čerpadel, dimenzování, zásady instalace, příslušenství
13.00 Závěr semináře

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘE

26. 03. 2008 Liberec - Centrum Babylon, Nitranská 1
27. 03. 2008 Ústí nad Labem - Hotel Vladimír, Masarykova 36
31. 03. 2008 Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
01. 04. 2008 Brno - Hotel International, Husova 16
02. 04. 2008 Zlín - Hotel Moskva, nám. Práce 2512
03. 04. 2008 Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6
07. 04. 2008 Plzeň - Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7
09. 04. 2008 České Budějovice - Hotel Gomel, Pražská 14
10. 04. 2008 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Jiří Kalina - Regulus
Robert Plecitý - Flow Clima

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

POŘADATELÉ

REGULUS s. r. o., Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 - Modřany
tel.: 244 016 911, fax: 241 763 976, e-mail: obchod@regulus.cz, http://www.regulus.cz

FLOW CLIMA s. r. o., Šermířská 2378/9, 169 00 Praha 6
tel.: 233 090 286, fax: 241 483 129, e-mail: dolansky@flowclima.cz, http://www.flowclima.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Společnost pro techniku prostředí

PODMÍNKY ÚČASTI

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

PŘIJETÍ PŘIHLÁŠEK

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

 
 
Reklama