Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

2 x 3 MW připluly po Labi, křídla přijela po silnici

Stavba větrné elektrárny zahájena

Komponenty pro stavbu dvou největších větrných elektráren v České republice dorazily po mírném zpoždění nakládky ve Finsku do Česka. Montáž větrných elektráren s největším instalovaným jednotkovým výkonem začala dnes v katastru obce Pchery na Kladensku. Celková investice projektu skupiny J&T dosáhne 190 milionů korun.

Společnost ČKD Blansko - Wind zahájila stavbu elektráren začátkem roku 2008, pravděpodobně ve druhém lednovém týdnu. Vlastní stavbě elektráren předcházela několikaletá technická i administrativní příprava, od volby lokality a ověření jejích větrných poměrů, přes nezbytná stavební řízení, včetně vyhodnocení všech environmentálních dopadů stavby až po betonáž základů.

Finále výstavby odstartoval atraktivní transport nejdůležitějších komponentů. Plně vybavené gondoly se strojovnami a také náboje pro uchycení křídel rotorů připluly od výrobce ve Finsku přes Balt lodí do Hamburku a po přeložení na říční člun po Labi do Mělníka. Každá gondola váží 123 tun a také její rozměry jsou úctyhodné: délka 13 metrů, příčný profil je více než 4 x 4 metry. Gondoly budou začátkem ledna přepraveny na speciálních podvozcích těžkými tahači na místo stavby severně od Kladna. První sada tří listů rotoru, každý s délkou 50 metrů, byly přivezeny přes Polsko po silnicích, týden před vánocemi projely i noční Prahou a byly pak ráno složeny přímo na staveništi u Pcher.


Tlačný remorkér s připojeným člunem s nákladem gondol a nábojů
rotorů větrných elektráren WinWinD 3 před plavební komorou ve Štětí.

Stavba byla zahájena usazením a smontováním jednotlivých dílů ocelového tubusu na připravené základy a poté přijdou na řadu nejatraktivnější operace - zvedání 123 tun těžké gondoly nejsilnějším jeřábem, který je v ČR k dispozici, a její usazeni na vrchol stožáru. Gondola na něm bude uložena otočně, aby bylo možné její automatické směrování proti směru převládajícího větru. Na zemi pak bude z náboje a tří listů zkompletován rotor s průměrem 100 metrů a celý bude vyzdvižen k ose převodovky a generátoru na čele gondoly se strojovnou.


Vykládka gondoly se strojovnou elektrárny na překladišti těžkých nákladů v říčním přístavu Mělník. O rozměrech 123 tun těžké gondoly nejlépe vypovídá porovnání s postavami přístavní čety.
 
Tahač s jedním ze tří 50 m dlouhých listů rotoru po příjezdu na staveniště u Pcher.

Větrné elektrárny od finského výrobce WinWinD 3 mají instalovaný výkon po 3 MW, kterého dosáhnou podle výkonové křivky, udávané výrobcem, při větru s rychlostí 12,5 - 13.m za vteřinu. Technické parametry elektrárny WinWinD 3 MW jsou uvedeny v tabulce. Jsou vybaveny speciálním systémem převodovky Multibrid a jsou konstruovány pro lokality s průměrnými větrnými poměry.

Jmenovitý výkon 3 MW (3000 kW)
Rotor 3 křídla, návětrný
Průměr rotoru 100 m
Regulace výkonu natáčení křídel podle osy
variabilní otáčky rotoru
Startovací rychlost větru 4 m/s
Rychlost větru pro nominální výkon 12,5 - 13 m/s
Otáčky rotoru 5 - 16 ot/min
Zastavení elektrárny při rychlosti větru 22 - 25 m/s
Generátor synchronní, s permanentními magnety

Ke stažení:

 
 
Reklama