Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

XV. ročník Infothermy 2008 - Seriózní a objektivní pohled na vytápění malých a středních objektů

Umístění XIV. ročníku mezinárodní topenářské výstavy Infotherma na ostravské Výstaviště Černá louka, v lednu loňského roku, dalo této největší specializované topenářské výstavě zaměřené na malé a střední objekty novou dimenzi.

Větší a moderní prostory ostravského výstaviště umožnily přijat 50 nových vystavovatelů a větší prostory věnovat poradenství a odbornému doprovodnému programu. Velice vstřícná spolupráce byla i s magistrátem města Ostravy s vedením a pracovníky Výstaviště Černá louka a dalšími spolupracovníky.

XV. ročník Infothermy se proto uskuteční 14. - 17. ledna 2008, opět v Ostravě na Výstavišti Černá louka.

Přes 320 domácích a zahraničních vystavovatelů a institucí se bude snažit reagovat na rozhodující problém při vytápění malých a středních objektů, a to je pro řadu domácností neúnosně vysoká cena ušlechtilých paliv. Výběr vystavovatelů a jejich exponátů je proto výlučně zaměřen na problematiku modernizace vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů.

Připravit za současné politické a ekonomické situace úzce specializovanou topenářskou výstavu, která by návštěvníkům odpověděla na otázku čím se budou do budoucna vytápět rodinné domy a další malé a střední objekty není vůbec jednoduché. Místo dlouhodobé seriózní státní energetické koncepce, jejichž součástí musí být i vytápění rodinných domků v nichž žije polovina národa, jsme svědky politických kompromisů a prosazování nejrůznějších lobbistických tendencí, často podporovaných státními a evropskými dotacemi.

Nepoučili jsme se z důsledků, které většinou mají nekoncepční a tendenční dotace. Stačí připomenout dřívější dotace a subvence na paliva a energie, jejichž důsledkem byla výstavba "nezateplených", nejen rodinných domů, ale i celých sídlišť.

Miliardy byly promrhány přes státní dotace na elektrické přímotopy, anebo v nedávné době na plošné plynofikace, které často leží nevyužité, neboť cena ušlechtilých paliv enormně roste a je pro velkou část obyvatelstva ekonomicky neúnosná.

"Zaručeným receptem" opět podporovaným dotacemi, je v současné době představa, že rodinné domky by se měly plošně vytápět biomasou. Nic proti biomase a využívání obnovitelných zdrojů. Na všech předcházejících ročnících Infothermy i na připravovaném XV. ročníku jim bude věnována maximální pozornost a prostor, ať již na výstavních plochách v poradenství i na odborném doprovodném programu. V rámci serióznosti a objektivity se však bude hovořit o všem dalším, co s jejich produkcí a využitím souvisí. Pokud někdo uvažuje o plošném vytápění rodinných domků biomasou, měl by především vědět, jaké jsou skutečné možnosti její výroby v naší republice, případně v okolních státech, za kolik se bude biomasa produkovat a hlavně kolik se při jejich výrobě, zpracování, přepravě a skladování spotřebuje ušlechtilé energie. Zatím jen víme, že z roku na rok se zvýšil vývoz palivového dřeva na dvojnásobek, a že ve velkém se vyváží i dřevní odpad a pelety. Důvodem jsou vyšší dotace na využívání biomasy v okolních státech než u nás. Opět jsme u slova dotace, tentokráte z evropského hlediska. Nikomu nevadí kolik se například spotřebuje pohonných hmot, zatížení komunikací jen na přepravu této biomasy a jaký je skutečný dopad na ekologii.

Jedním z důvodů, proč může k takovéto situaci docházet, je právě absence dlouhodobé seriózní státní energetické koncepce. Jsme přesvědčeni, že máme dostatek odborných kapacit, které jsou schopny takovouto koncepci připravit a určitě takovéto materiály existují, ale schází zřejmě dostatek politické vůle, odvahy a erudice je předložit, vysvětlit, zdůvodnit a nechat ji schválit.

Na uplynulých XIV. ročnících Infothermy si ceníme především toho, že jsme se snažili nepodlehnout momentálním tendencím a především v poradenství a odborném doprovodném programu jsme upozorňovali na všechny úskalí jednotlivých směrů ve vytápění rodinných domků.

V tomto duchu je také připravován XV. ročník Infothermy 2008.Novinkou XV. ročníku Infothermy bude rozsáhlá vstupní expozice "To nejlepší z roku 2007", přes kterou budou návštěvníci procházet do jednotlivých pavilónů. Měla by být sukusem toho nejlepšího, a to nejen od vystavovatelů, ale i například z výzkumných a vývojových pracovišť, projekčních ateliérů, odborných a vysokých škol a dalších institucí. Do této prestižní expozice bylo vybráno 65 domácích a zahraničních firem a společností.

Změnu dozná i poradenství, které by mělo být směrováno do Diskusního a poradenského klubu. Účastníci výstavy by zde měli diskutovat s předními špičkovými odborníky na témata, které souvisí se zaměřením výstavy. Další novinkou na výstavě Infotherma 2008 bude i Fideofórum - festival videoklipů, krátkých filmů a videoprezentací firem související s nomenklaturou výstavy.

Hlavní odborný doprovodný program se uskuteční v Kongresovém centu na výstavišti. Kromě celostátní tiskové konference zde bude celá řada seminářů, přednášek a vyhlášení výsledků solární ligy ČR.

Infotherma 2008 se bude konat pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva zemědělství ČR.

Mediálními partnery je třiatřicet odborných časopisů, novin a internetových portálů, které se věnují vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů z nejrůznějších pohledů na tuto tématiku.

 
 
Reklama