Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Aktívne získavanie energie z fasády

Je u nás zatiaľ nevyužívaný koncept ďalšieho využitia obvodového plášťa pri projektovaní nových objektov. Inteligentné využívanie sofistikovaných technológií v oblasti fotovoltaických a termických solárnych systémov umožňuje aby príslušný objekt sám produkoval energiu na zabezpečenie tepelnej pohody ako v zime, tak aj v lete.

Snahou každého architekta je dosiahnuť čo najzaujímavejší vonkajší dizajn. Ideálnou možnosťou ako sa prezentovať inovatívne a súčasne atraktívne je začlenenie fotovoltaiky do obvodového plášťa objektu.

Fotovoltaická fasáda je riešením, ktoré posúva architektúru opäť o krok vpred. Spoločnosť Schüco, líder na trhu v oblasti hliníkových fasádnych systémov prichádza s konceptom E2-fasády. Tým dostáva obvodový plášť budov nový rozmer. Fasáda ako konštrukčný prvok, ktorý priestor nielen vytvára, chráni a snaží sa v ňom získanú energiu zachovať, ale tiež ako prvok schopný energiu aktívne produkovať. Objekty sa tak stávajú výrobcami energie, elektrickej alebo tepelnej, čo znamená ich čiastočnú nezávislosť na vonkajšej dodávke energie.

PROSOL sú fotovoltaické moduly priamo integrované do fasády. Hrúbka a druh skla sa pritom líši podľa statických a tepelnotechnických požiadaviek. Tieto fotovoltaické moduly vyrábané na mieru spĺňajú všetky vlastnosti, ktoré sú kladené na moderné fasádne konštrukcie ako je ochrana pred poveternostnými vplyvmi, slnečným žiarením, proti hluková a proti požiarna izolácia, ochrana proti vlámaniu. Sklenená plocha PROSOL modulov môže mať ľubovolné rozmery od 200 x 300 mm do 2000 x 3000 mm. Možné sú aj špeciálne tvary a zaoblenia. Fotovoltaické moduly je možné začleniť aj do zvlášť náročných konštrukcií. Moderné fotovoltaické moduly tranformujú až 20% dopadajúceho slnečného žiarenia na elektrický prúd. Ďalšou výhodou na mieru vyrábaných PROSOL modulov je možnosť prispôsobiť sa výtvarnému zadaniu architekta. Štruktúra kremíkových článkov a ich zafarbenie určujú optický vzhľad modulov. Polykryštalické články majú typickú trblietavú štruktúru. Monokryštalické a amorfné články majú rovnomerný optický vzhľad. Pre optimálnu účinnosť sú články opatrené antireflexnou vrstvou, ktorá im dáva tmavomodrý vzhľad. Pre vytvorenie zvláštnych efektov je možné použiť aj iné zafarbenie fotovoltaických článkov ako napr. zlaté, bronzové, strieborné, zelené, žlté a pod. Vďaka usporiadaniu solárnych článkov vo vnútri modulu a ich podielu na presklenej časti fasády je možné realizovať svetelné efekty a stupeň zatienenia.

Široká rozmerová, tvarová a farebná variabilita PROSOL modulov znamená pre architektov a investorov voľnosť pri návrhoch objektov.

30.6. bola slávnostne otvorená nová bazénová hala v areáli Aquacity Poprad. Objekt, ktorý bol navrhnutý architektonickou kanceláriou Archstudio v Brne, je vybavený najnovšími technológiami a spája sa s ním niekoľko prvenstiev. Na prvý pohľad je najväčšou dominantou fotovoltaická fasáda, ktorá je na Slovensku a v strednej Európe prvá svojho druhu. Fotovoltaické izolačné dvojsklá sú priamo integrované do transparentnej hliníkovej fasádnej konštrukcie FW50+.

Fasádne fotovoltaické moduly PROSOL s článkami Sunpower integrovanými do izolačného dvojskla, sú umiestnené v juhovýchodnej a v juhozápadnej fasáde. Celkový výkon fotovoltaického generátora, zloženého zo 106 modulov je 24,5 kWp. Moduly sú pospájané do deviatich reťazcov, ktoré sú napojené na štyri meniče napätia SMA 5000TL a jeden menič SMA1700E. Elektrická energia vyrobená fotovoltaickou fasádou sa v súčasnosti dodáva do vnútornej siete objektu, ale v budúcnosti sa energia bude dodávať do vonkajšej siete. Kompletný fasádny systém zložený z hliníkovej konštrukcie a fotovoltaických izolačných skiel dodala spoločnosť Schüco, generálnym dodávateľom bola spoločnosť Ingsteel, elekro časť zapojenia fotovoltaických modulov zrealizovala firma Solarklima. Fotovoltaické články dávajú tomuto objektu nový zaujímavý vzhľad. Najmä pohľad z vnútra, z prostredia relaxačných bazénov prináša návštevníkovi pocit niečoho nového. Fotovoltaické články zachytávajú slnečné lúče, ktorých energiu premieňajú na energiu elektrickú a zároveň tienením chránia vnútorný priestor pred prílišným oslnením.

Integrácia fotovoltaických modulov do fasády je energeticky efektívna a ekologicky výhodná alternatíva ku klasickým skleným výplniam. Schüco PROSOL systém ponúka rozmanité možnosti v solárnej architektúre, ktorá prináša nové štandardy v dizajne budov.

Predpokladaný energetický zisk systému v Aquacity
Energia globálneho slnečného žiarenia v lokalite Poprad: 1141 kWh/m2rok
Sklon modulov: 90°
Faktor sklonu: 0,795
Energia dopadajúca na moduly: 907 kWh/m2rok
Celkový povrch článkov: 148 m2
Účinnosť článkov: 21%
Vplyv teploty: 0,94
Straty v rozvodoch: 0,98
Priem. účinnosť meniča: 0,90
Vyrobená elektrická energia: 23 300 kWh/rok
Inštalovaný výkon: 24,5 kWp
Špecifický zisk: 960 kWh/kWp rok

 
 
Reklama