Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hospodárně a okamžitě teplá voda

Stará koncepce, centrální ohřev vody na 65 °C, je velmi neekonomická. Ve skutečnosti je teplá voda spotřebovávána v menších množstvích a za nižších teplot. Článek nabízí konkrétní porovnání variant ohřevu vody a jejich finanční dopad.

Cíl, který vytýčila vláda Spolkové republiky Německo, ušetřit pro ochranu klimatu více než 20 % energie, je možné v oblasti přípravy teplé vody okamžitě uskutečnit použitím průtokových ohřívačů firmy CLAGE. Stále klesající přírodní zdroje, vzrůstající energetické náklady a stoupající požadavky spotřebitelů volají po nových řešeních a koncepcích, které musí být v souladu se životním prostředím.

Zásobování teplou vodou

V zásobování teplou vodou je založen velký úsporný potenciál. Stále se zde uplatňují staré koncepce: voda se ohřívá na teplotu 65 °C a pak se ve velkém množství akumuluje, aniž by byla zcela využita. Ve skutečnosti je však teplá voda spotřebovávána v menších množstvích a za následujících teplot:

Obrázek 1 – teplota vody pro jednotlivé potřeby v domácnosti
Obrázek 1 – teplota vody pro jednotlivé potřeby v domácnosti

Proč tedy neohřívat vody pouze tolik, kolik je potřeba?

Je to nejen účinnější a hospodárnější, ale hlavně pohodlnější postup. Navíc je požadovaný produkt teplá voda okamžitě k dispozici. Z armatury teče voda, kterou si uživatel může nastavit na displeji ohřívače. Tradiční řešení pomocí akumulace teplé vody tomuto požadavku neodpovídá. Proto celá oblast přípravy teplé vody vyžaduje novou koncepci.

Přečtěte si také Elektřina a plyn dále zdražují, s úsporami domácnostem pomůže nový web Přečíst článek

Moderní koncepce průtokových ohřívačů

CLAGE je průkopníkem v oboru zvláště úsporných malých průtokových ohřívačů a právem se považuje za vysoce odbornou firmu pro všechno, co je spojeno s hospodárnou přípravou teplé vody. Svou jedinečnou koncepcí dovoluje pro každý konkrétní případ nabídnout odpovídající elektronický průtokový ohřívač. CLAGE tak určuje měřítka energetické účinnosti v oblasti přípravy teplé vody.

Obrázek 2 – Vhodné průtokové ohřívače dle účelu použití
Obrázek 2 – Vhodné průtokové ohřívače dle účelu použití

Elektrická energie – řešení se zajištěnou budoucností

Dnes již zřetelně narůstá podíl elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (vítr, voda, fotovoltaická energie). Proti fosilním palivům má elektrická energie jistou budoucnost. Zásobování teplou vodou, která je připravena pomocí elektronického průtokového ohřívače s umístěním v bezprostřední blízkosti místa spotřeby, je podstatně výhodnější, než centrální příprava za použití topného oleje nebo plynu.

Centrální zásobování teplou vodou
dlouhé potrubní trasy
Decentrální dodávka teplé vody
krátké potrubní trasy
40 % energetických ztrát 3 % energetické ztráty
60 % užitečné energie teplé vody 97 % užitečné energie teplé vody

Nižší emise CO2

S lokálním (decentrálním) zásobováním teplou vodou je mimo jiné spojena i ca. o 35 % menší produkce oxidu uhličitého. Jenom díky nově instalovaným a přesně odpovídajícím požadavkům uživatelů průtokovým ohřívačům CLAGE by se dalo ročně ušetřit kolem 60.000 t CO2. Jinými slovy: je opravdu nejvyšší čas pro přechod na ohřev vody pomocí průtokových ohřívačů.

Dosud bylo obvyklé: Zásobník teplé vody

 • ztráty energie v pohotovostním provozu
 • více vody, než je zapotřebí
 • velké rozměry
 • kapající armatura
Spotřeba energie ve srovnání (viz část 2) tohoto článku)

Malý průtokový ohřívač: Ideální pro mytí rukou

Malé průtokové ohřívače nespotřebovávají žádný proud v pohotovostním režimu. Ohřívají vodu pouze když je opravdu zapotřebí. Ve srovnání s tradičními malými zásobníky teplé vody dosahuje úspora elektrické energie až 85 %.

V budovách s velkým počtem umyvadel tyto úspory nákladů celkově narůstají do značných částek. (Zdroj www.clage.de)

Dosud bylo obvyklé: Zásobník teplé vody

 • ztráty energie v pohotovostním provozu
 • nedostatek vody pro mytí nádobí
 • velké rozměry
 • kapající armatura
Spotřeba energie ve srovnání (viz část 3) tohoto článku)

Kompaktní průtokový ohřívač CEX-U: Šetří místo a energii v kuchyni

Průtokový ohřívač CEX-U je vybaven moderní výkonnou elektronikou pro udržování konstantní teploty a spotřeby energie, odpovídající konkrétní potřebě teplé vody. Jeho kompaktní provedení bylo vyvinuto speciálně pro kuchyňský dřez. Voda s nastavenou teplotou teče tak dlouho jak je zapotřebí.

Vzhledem k možnosti nastavení požadované teploty a odstranění tepelných ztrát při pohotovostním režimu zásobníkových ohřívačů je spotřeba elektrické energie nižší o ca. 40 %. Pokud následně připočteme úsporu vody, pokles provozních nákladů je ještě výraznější. (Zdroj www.clage.de)

Dosud bylo obvyklé: Hydraulický průtokový ohřívač

 • žádné optimální přizpůsobení výkonu
 • možné kolísání teploty
 • nedostatečné pohodlí
Spotřeba energie ve srovnání (viz část 4) tohoto článku)

Průtokový ohřívač ohřívač DSX Touch: Šetří energii a nabízí pohodlí v koupelně

Průtokový ohřívač ohřívač DSX Touch dává ihned k dispozici vodu o správné teplotě a vylučuje kolísání teploty. Díky své inovační elektronice můžete také nastavit dobu nebo množství napouštěné vody, pomocí Bluetooth propojit ohřívač s chytrým telefonem, a přitom všem ušetřit na provozních nákladech až 30 % za rok (Zdroj www.clage.de).

Multifunkční displej DSX Touch

Dotykový display umožňuje nastavení uživatelských účtů a jednotlivých nastavených teplot, sledování statistik spotřeby či stavu zařízení.

Přečtěte si také Výpočet potřeby tepla pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody Přejít na online výpočet

1) Základ pro výpočet nákladů na přípravu teplé vody – pro m3 a rok

Celkové náklady na přípravu teplé vody v rodinném domku (domácnost o 3 osobách) Investice a provoz, bez ceny studené vody. Užitné teplo 1 200 kWh/rok dle VDI 2067, spotřeba teplé vody ca. 30.000 l/rok = 30 m3/rok. Zdroj: HEA 2007

Rozvod teplé vody Decentralizovaně: elektrická energie Centralizovaně: zemní plyn / topný olej
Potřebná energie a emise CO2
Využité teplo 1200 kwh/rok 1200 kwh/rok
Ztráty na ohřátí rozvodné sítě a cirkulace 60 kwh/rok 1320 kwh/rok
Ztráty na ohřáti přístrojů a pohotovostní provoz 105 kwh/rok 740 kwh/rok
Ztráty ze spalování zplodin 0 kwh/rok 362 kwh/rok
Pomocná energie (čerpadla, hořák, regulace) 0 kwh/rok 215 kwh/rok

2) Základ pro výpočet nákladů na provoz malého průtokového ohřívače MBH3

Průtokový ohřívač MBH3 (o výkonu 3,5 kW) byl porovnán s 5-litrovým zásobníkem teplé vody (spotřeba energie v pohotovostním provozu 0,21 kWh/den); odběr 2 l/min (přístroj je instalován v sociálním zařízení velké kancelářské budovy). Výsledně jsou stanoveny následující parametry:

Četnost denního použití 10×
Trvání jednoho použití 10 sec
Teplota ohřáté vody ca. 38 °C
Počet provozních dnů v roce 230
Cena proudu za kWh Dle ceníku dodavatele
Cena vodného a stočného Dle ceníku dodavatele

3) Základ pro výpočet nákladů na provoz průtokového ohřívače CEX-U

Průtokový elektronický ohřívač CEX-U (o průtoku 5 l/min při 45 °C) byl porovnán s 5-litrovým zásobníkem teplé vody (spotřeba energie v pohotovostním provozu 0,21 kWh/den při 65 °C); připravované potřebné množství smíšené teplé vody 8 l (domácnost o 3 osobách). Výsledně jsou stanoveny následující parametry:

Trvání použití pro osobu a den 2 min
Teplota ohřáté vody 45 °C
Počet provozních dnů v roce 340
Cena proudu za kWh Dle ceníku dodavatele
Cena vodného a stočného Dle ceníku dodavatele

4) Základ pro výpočet nákladů na provoz průtokového ohřívače DSX Touch

Průtokový elektronický ohřívač DSX Touch (o průtoku 8 l/min při teplotě přesně 38 °C) byl porovnán s hydraulickým průtokovým ohřívačem 21 kW s připravovaným potřebným množstvím smíšené teplé vody 11,6 l při teplotě 38 °C (domácnost o 3 osobách). Výsledně jsou stanoveny následující parametry:

Trvání použití pro osobu a den 4 min
Vstupní teplota vody 12 °C
Počet provozních dnů v roce 330
Cena proudu za kWh Dle ceníku dodavatele
Cena vodného a stočného Dle ceníku dodavatele
Přečtěte si také Výpočet doby ohřevu teplé vody Přejít na online výpočet

Doporučení uživatelům stávajících přístrojů pro ohřev vody

Podle odhadů odborníků je nyní v Německu v provozu kolem 15 milionů malých zásobníků teplé vody. Kdyby by se všechny tyto přístroje podařilo nahradit energeticky účinnými průtokovými ohřívači, znamenalo by to roční úsporu 1.150 GWh proudu, což jsou jen náklady pohotovostního provozu stávajících zásobníků. Toto odpovídá spotřebě elektrické energie středně velkého města, ve kterém se počet obyvatel pohybuje okolo 300 000.


CLAGE CZ s.r.o.
logo CLAGE CZ s.r.o.

Obchodní a servisní zastoupení německé společnosti CLAGE pro ČR. Elektrické průtokové ohřívače CLAGE mají dlouhou historii a stávají se lídrem trhu v Německu. Elektronické průtokové ohřívače CLAGE se zaměřují na maximální úspornost provozu a vysokou ...