Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetické kontejnery s obnovitelnými zdroji

Následující postřeh autora přináší zajímavé nápady řešení akutní potřeby teplé vody a tepla na dočasných lokalitách - staveništích, krytých sportovištích, výstavních halách, kempech, v dočasných přístřešcích, aj., výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie.
Základní verze Energy Cabin s výkonem 10 - 30 kW. Zkosená boční stěna je pokryta systémem solárních teplovodních kolektorů pro předehřev vody.

Na posledních ročnících energetického veletrhu v rakouském Welsu byly vystavovány zajímavé "energetické kontejnery", jejichž primární ideou bylo zajistit mobilním, velmi snadno přemístitelným zařízením akutní potřebu teplé vody nebo tepla na dočasných lokalitách - staveništích, krytých sportovištích, výstavních halách, kempech, v dočasných přístřešcích, při haváriích nebo opravách tradičních kotelen a podobně. Jejich unikátnost ale spočívá v tom, že energie v těchto zařízeních pochází z obnovitelných zdrojů, především z pelet z pilin a také ze solárních teplovodních kolektorů. Vedle příznivých ekologických dopadů je další výhodou to, že není třeba budovat přípojky, případně instalovat zásobníky pro plyn nebo topný olej, se všemi nezbytnými povolovacími procedurami a zejména bezpečnostními pojistkami, například v případě zásobníků na kapalná paliva jde o nádrže pro zachycení úniků a podobně. To vše také ovlivňuje náklady na instalaci, provoz a ekonomiku provozu dočasného zdroje. Podle údajů výrobce i uživatelů těchto zařízení různých výkonových úrovní dochází až k 50% úsporám nákladů na vytápění a teplou vodu.

Pod názvem "Energy Cabin" byla postupně vytvořena celá výkonová řada zařízení se společným principem: kompaktní buňka s velikostí běžného nákladního kontejneru obsahuje kotel na spalování pelet z pilin, zásobník tohoto paliva, zásobník na teplou vodu i kompletní systém řízení a regulace chodu celého zařízení, které je po přivezení na místo potřeby prakticky ihned možné napojit na připravený rozvod teplé vody. Pokud není možné připojení k existujícímu komínu, může být buňka vybavena vlastním snadno demontovatelným komínem. Na místě je pak k jedné z bočních stěn přimontovat k připraveným vývodům panely teplovodních solárních kolektorů, které mohou předehřívat vodu pro předehřívání kotlem na pelety. U menších energetických kontejnerů je pro tento účel jedna boční stěna zkosena, u větších pak jsou kolektory uchyceny ve vhodném úhlu na pomocné konstrukci. Zásobníky pelet jsou plněny v Rakousku dobře zavedeným systémem pneumaticky z velkoobjemových přepravníků.

Rakouský výrobce z Gleisdorfu nabízí celou výkonovou řadu těchto zařízení s výkony od 10 do 1250 kW, s plochou solárních kolektorů od 9,5 do 48 m2, se zásobníkem horké vody od 800 do 1500 litrů a se zásobníkem paliva - pelet od do 20 tis. kg. Největší typy je možné instalovat i ve dvojicích pro zvýšení celkového výkonu. "Energy Cabin" získala v uplynulém roce ocenění i v soutěži Energy globe award v kategorii "Fire". V Evropě byly již instalovány stovky těchto mobilních "energobloků", které mohou být na připravené lokalitě zprovozněny za dvě hodiny po příjezdu na místo. Během posledního roku přibyl v Rakousku další výrobce podobného zařízení s kotli spalujícími pelety z pilin s názvem "Heiz - Container", prozatím ve dvou typech s výkony 400 a 600 kW a bez propojení se solárními systémy předehřívání vody.


Na modelu zařízení s odklopenou boční solární stěnou je patrné vnitřní uspořádání tohoto zařízení. V levé části je zásobník na palivo - pelety, v pravé "menší polovině" pak kotel na pelety, zásobník na teplou vodu a regulační systém automatického chodu zařízení.
 
Jednodušší zařízení Heiz-Container mělo premiéru na letošním veletrhu ve Welsu.

Třebaže popsaná zařízení byla projektována především jako mobilní a dočasný zdroj tepla a teplé vody, pracují v mnoha případech i jako dlouhodobé zdroje tepla a teplé vody, ať už v průmyslové sféře, případně u penzionů a podobně. Podrobnosti o uvedených zařízeních je možné najít na webových stránkách www.energycabin.com a www.hargassner.at.

 
 
Reklama