Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

12. medzinárodná konferencia SANHYGA 2007

V dňoch 30. a 31. októbra 2007 sa v Trenčianskych Tepliciach v hoteli SLOVAKIA uskutoční 12. medzinárodná konferencia SANHYGA 2007.

Konferenciu organizuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov SvF STU Bratislava za sponzorskej podpory SKSI Bratislava.

Ako každý rok je určená pre projektantov a realizátorov zdravotnotechnických inštalácií, protipožiarnych vodných zariadení a plynových odberných zariadení.

Nové informácie a poznatky chce prípravný výbor konferencie ponúknuť nielen v tradičných sekciách (záväzné právne predpisy, normy STN EN, potrubné materiály, úprava vody, odvodnenie vonkajších priestorov, predčistenie odpadovej vody a DČOV). Jednanie tejto odbornej akcie by sme chceli rozšíriť o problematiku prevencie proti legionele, degradácie potrubných rozvodov, využitia dažďovej vody, využitia obnoviteľných energetických zdrojov pre ohrievanie pitnej vody a o problematiku čerpadiel v zdravotnej technike. Vítané sú aj príspevky z oblasti technológií, ako sú technologické zariadenia kuchýň, práčovní a pod. Radi by sme pokračovali v samostatnej sekcii s pracovným názvom "Skúsenosti s návrhom a realizáciou ZTI v objekte..."

Na konferencii sa budú s odbornými firemnými prednáškami prezentovať aj viaceré renomované firmy z oblasti ZTI. Budú vystavovať nové výrobky a poskytnú podrobné technické podklady.

Srdečne Vás touto cestou pozývame na 12. medzinárodnú konferenciu SANHYGA 2007 v Trenčianskych Tepliciach a tešíme sa na stretnutie.

Za prípravný výbor
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Katedra TZB, SvF STU Bratislava