Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná izolace soklu a spodní stavby - chyby v praxi

Jak předejít zbytečným tepelným ztrátám a studeným koutům v místnostech? Je potřebná tepelná izolace soklů a spodní stavby pouze u starších budov, nebo také u novostaveb? Jak jednoduše zjistit kvalitu provedené tepelné izolace? Na jednoduché otázky - jednoduché odpovědi.

Praktické ukázky na termografických záběrech

Termografie je oborem, který nám velmi exaktním způsobem může poskytnout velmi cenné informace v oblasti účinnosti a kvality provedení tepelné izolace objektu. Kouzlo termografie spočívá především v tom, že pokud s termokamerou pracuje zkušený odborník, místa kudy nám teplo "odtéká" z objektu, nebo naopak mráz "zalézá" domů, jsou na termogramech velmi dobře zřetelná a pochopitelná. Každý stavebník, mistr, investor, developer, inženýr i docent pochopí, že tam, kde se nám na termogramech v zimě zobrazuje nejvyšší teplota povrchu, teplo nám 24 hodin denně utíká výrazně více než jinde. Vlastně jde o jakousi "tepelnou díru" v konstrukci, kterou nazýváme tepelným mostem.

Provozovatelé termokamer nám potvrzují, že mezi nejvíce rozšířené tepelné mosty patří oblast soklu a přechod na spodní stavbu. Shodné zkušenosti máme například z Německa, kde se hlavně v jeho východní části velmi intenzivně zateplovalo, nicméně na sokly se "nějak" pozapomnělo. Nyní se sokly u tisíců staveb dodatečně opatřují tepelnou izolací, aby se zamezilo zbytečným únikům tepla a dalším souvisejícím problémům.

Špatné řešení izolace soklu není bohužel hříchem staveb jen v minulých desetiletích, ale i současný reálný stav. Na uvedených termografických záběrech je možno vidět výrazné projevy tepelně technických nedostatků v místech napojení obvodové stěnové konstrukce na nadzemní soklovou část.

Jak je na termogramech dobře vidět, shodné tepelně technické problémy se vyskytují na starších objektech i na novostavbách. Nejsvětlejší místa s nejvyšší teplotou nám znázorňují oblasti, kde nám teplo nejvíce uniká (a zároveň stavba nejvíce promrzá).


Příklad soklové části RD realizovaného v 80. letech min. století


Příklad soklové části školní budovy realizované v 70. letech minulého století


Příklad soklové části tradičně zděného bytového domu realizovaného v r. 2001


Příklad soklové části tradičně zděného bytového domu realizovaného v r. 2001


Příklad soklové části řadových RD s lehkým montovaným obvodovým pláštěm, realizovaných v r. 2000

Na tepelnou izolaci soklu a spodní stavby máme výrazně jiné požadavky než na tepelnou izolaci stavby vrchní.

Jedná se především o požadavky na:

 • Minimální nasákavost
 • Mrazuvzdornost
 • Minimální nebo žádnou vzlínavost vody
 • Vysokou pevnost v tlaku
 • Možnost kombinace s různými typy hydroizolací
 • Dobré spolupůsobení s lepidly a tmely
 • Jednoduchou zpracovatelnost

Mezi tepelnými izolanty splňují tyto náročné požadavky pouze polystyrenové izolanty. Jedná se o izolanty XPS (extrudovaný polystyren), nebo EPS desky PERIMETR, které byly pro spodní stavbu vyvinuty. Již sám název PERIMETR je toho dokladem - můžeme jej například také přeložit jako "plošný obvod" - míněno plošný obvod spodní stavby.

Protože extrudovaný polystyren se v České republice nevyrábí a veškerá produkce se musí dovážet, v další části článku se budeme zabývat pouze materiálem PERIMETR.

Pro stavební trh je trochu zmatečná skutečnost, že z perimetrického materiálu pro oblast soklu a spodní stavby se pod různými obchodními názvy vyrábějí desky několika tvarů.

Typickým příkladem jsou:

 • Soklové desky
 • Drenážní desky
 • Desky PERIMETR

Uvedené typy jsou vlastně všechny "PERIMETR", ale aby se to méně pletlo, desky dostaly "jména" podle hlavní "funkce" či typického umístění ve stavbě. Desky se liší svým rozměrem, typem obvodové hrany a profilováním povrchu.

Desky pro sokl a spodní stavbu jsou vyráběny ze speciálních surovin lisováním do forem. Suroviny a technologie zaručují deskám výše uvedené mimořádné vlastnosti.

Tyto desky vykazují vynikající hodnoty tepelné izolace λD=0,032-0,033 W/m.K. Uvedené speciální typy desek, stejně jako desky XPS, není nutno chránit hydroizolací.

Produkty RIGIPS pro sokl a spodní stavbu:
(na obrázcích jsou detaily rastru a hrany desek)

Soklové desky Rigips
 • Rozměr 1000 x 500mm
 • Tloušťky 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
 • Rovná hrana pro dobré navázaní na fasádní zateplení
 • Oboustranná vaflová struktura povrchu pro vysokou přídržnosti lepidel a tmelů
 • Typické použití pro sokly

Desky PERIMETR Rigips
 • Rozměr 1250 x 600mm
 • Tloušťky 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120mm
 • Po obvodě polodrážka
 • Povrch s rastrem po 50mm pro jednoduché dělení
 • Typické použití pro spodní stavbu (základové desky, suterénní stěny, apod.)

Drenážní desky DD UNIVERSAL Rigips
 • Rozměr 1251 x 600mm
 • Tloušťky 50, 60, 80mm
 • Po obvodě polodrážka
 • Vaflová struktura ne jedné, drenážní rastr na druhé straně
 • Možnost použití také v oblasti soklu
 • Typické použití pro suterénní stěny s sokly

Drenážní desky DD GEOTEX Rigips
 • Rozměr 1251 x 600mm
 • Tloušťky 50, 60, 80mm
 • Po obvodě polodrážka
 • Vaflová struktura na jedné, filtrační textilie na drenážním rastru na druhé straně
 • Typické použití pro suterénní stěnyUkázka vybraných fází aplikace zpracování desek Perimetr pro tepelnou izolaci spodní stavby


Příklad typického použití speciálních růžových desek Rigips

Správné a jednoduché konstrukční řešení spolu s použitím kvalitních materiálů dokáže spolehlivě ochránit nosnou konstrukci před působením mrazu a vlhkosti a zároveň zajistit dlouhodobé fungování tak důležité části domu, jakou sokl a spodní stavba jistě je.

Termografická a fotografická dokumentace: archiv firmy Ing. P. Svoboda, S-Therma Olomouc, stavební a expertní kancelář.

 
 
Reklama