Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ocenění veletrhu Aqua-therm směřují především do úspor energií

Ve středu 22. listopadu byly v Planetáriu v pražské Stromovce slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší exponát veletrhu Aqua-therm Praha 2006, v rámci veletrhu byly ceny předány již po desáté.

Výsledky soutěže o nejlepší exponát veletrhu Aqua-therm Praha 2006 najdete v samostatném článku.

Ředitel pořádající agentury Progres Partners Advertising Ing. František Kočí zahájil slavnostní setkání konstatováním, že ceny byly uděleny již na deseti ročnících veletrhu, což představuje za deset let zhruba sto padesát vynikajících výrobků. Na něj navázal Dr. Ing. Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory, který poukázal na to, že právě ceny Aqua-thermu ukazují, jakým směrem jde vývoj v oblasti tepelné techniky. "To, jaké výrobky jsou oceňovány, jasně naznačuje, že obor se stále více zaměřuje na úspory energie a nové technologie," poznamenal.

Zástupce Ministerstva životního prostředí Dr. Pavel Šremer řekl: "Je zřejmé, že nás v blízké budoucnosti čekají velké výzvy, neboť přírodu lze využívat jen do určitých mezí. Proto je pro nás klíčovým trvale udržitelný rozvoj, k němuž přispívají také například úspory energií a moderní technologie pro vytápění a podobné obory." Ladislav Havel, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, konstatoval jako pamětník předchozích ročníků, že na oceněných výrobcích a technologiích lze dokumentovat pokrok v oboru. "Mohu trochu nadneseně říci, že jako lidstvo jsme schopni se vypořádat s technickými problémy na poli energetiky, s nimiž jsme a budeme konfrontováni."

Předseda odborné poroty a ředitel SEVEn Ing. Jaroslav Maroušek řekl, že vybrat z přihlášených padesáti exponátů pouze pět, oceněných zlatou medailí, a další výrobky, oceněné čestných uznáním, bylo velmi těžké. Porota složená z dvaceti pěti odborníků podle jeho slov vybírala zodpovědně. "To, že určitý výrobek nebyl oceněn, neznamená, že by byl špatný. Chci jen poukázat na to, že úroveň exponátů přihlášených do soutěže byla velmi vysoká," uzavřel Ing. Maroušek svůj proslov.

Z oceněných exponátů je většina zaměřena na úspory energie, několikrát jsou zde také zastoupeny obnovitelné zdroje. To podle všech řečníků jasně ukazuje, kam se bude dále ubírat vývoj v oblasti tepelné techniky.

- jst -


Slavnostní vyhlášení zahájil Ing. František Kočí, ředitel pořádající agenturyIng. Kovačič ze společnosti Viessmann přebírá od Ing. Drábka Zlatou medaili, vpravo předseda odborné poroty Ing. Maroušek
 
 
Reklama