Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Marek Bláha: U tepelných čerpadel preferujte kvalitu před nízkou cenou

Rozhovor s Ing. Markem Bláhou, ředitelem společnosti TEPELNÁ ČERPADLA IVT s.r.o., o systémech vytápění tepelnými čerpadly.

Jak hodnotíte letošní rok z hlediska zájmu o tepelná čerpadla? Jaké vlivy jsou klíčové při rozhodování zákazníků pro tepelné čerpadlo?

Zájem zákazníků překonal všechna naše očekávání. Prodej tepelných čerpadel IVT se meziročně zvýšil o 70 % a očekáváme, že obrat naší společnosti letos poprvé výrazně překročí hranici 100 milionů. Podobná situace panuje v celé Evropě, což se nepříznivě projevuje v prodloužených termínech dodávek tepelných čerpadel. Drtivá většina evropských výrobců měla už v září vyprodanou výrobu až do konce letošního roku.

Ukazuje se, že hlavním motorem pro rozvoj tepelných čerpadel nejsou dotace, jak si mnozí lidé myslí, ale opravdu dosažené úspory provozních nákladů a velmi dobrá zkušenost zákazníků s touto moderní technologií.

V anketě, která proběhla na TZB-info zařadili do první nejzajímavější skupiny čtenáři úsporu peněz, profesionalitu obchodních zástupců, technické parametry, cenu, životnost a garanci. Do druhé skupiny funkčnost, značku, českého výrobce, ekologii a výrobu na zakázku. Nejméně hlasů dostaly high tech, design, stabilita firmy, jak je dlouho na trhu, dodací lhůta a platební podmínky. Jsou Vaše zkušenosti z praxe stejné? V čem se liší? Mění se v průběhu let požadavky a vnímání zákazníků?

Myslím si, že u nových technologií jako jsou tepelná čerpadla jsou požadavky zákazníků trochu odlišné. Když si půjdete koupit kotel na plyn nebo na uhlí, tak vás opravdu nebude zajímat design, high tech a ekologie. Už samo tepelné čerpadlo lze v porovnání s ostatními zdroji tepla považovat za high tech. Design považuji také za důležitý prvek pro rozhodnutí o koupi určitého výrobku, který může rozhodnout mezi dvěma technicky podobnými výrobky.

Když se podíváte na trh tepelných čerpadel, tak na předních místech v prodejnosti najdete kvalitní značková tepelná čerpadla ze Švédska a Německa a kvalitní domácí stroje. Naopak dovozci tepelných čerpadel z Itálie nebo USA, kteří preferují nízkou cenou před technickými parametry už dávno nemají na zdejším trhu takový vliv jako tomu bylo před pěti lety, kdy se to zde hemžilo zastaralými tepelnými čerpadly za 50 000 korun.

Jaké jsou největší překážky pro rozvoj čerpadel u nás?

Masivní využívání tepelných čerpadel tak, jak je tomu například ve Švédsku, u nás možné není. Švédi touto technologií vytápí přes 30 % z 1.9 milionu rodinných domů a v novostavbách v podstatě jiný zdroj tepla než tepelné čerpadlo nenajdete. U nás byl výrazně dotován zemní plyn a většina stavebníků má plyn v podstatě zdarma dotažen až na hranici pozemku. Takové situaci mohou tepelná čerpadla bez dotací velmi těžko čelit. Podle mě je ale reálné, aby u nás v dohledné době bylo čerpadlem vybavováno až 20 % novostaveb.

Druhou překážkou rozvoje nových technologií je zkostnatělé myšlení některých projektantů topení, kteří projektují pouze to, co už umí a u čeho nemusí moc přemýšlet. A to bez ohledu na peníze, které bude muset jeho klient za používání jím navrženého topení platit.

Kolik domů je u nás vytápěno tepelným čerpadlem a jaký poměr odhadujete v porovnání s ostatními palivy?

Do konce roku 2006 bude u nás instalováno necelých 9 000 tepelných čerpadel. Z toho přibližně 2 700 z nich je značky IVT. Překvapivý může být pro mnohé poměr instalací tepelných čerpadel v nově stavěných rodinných domech, který se v poslední době pohybuje okolo 10 %.

Liší se zastoupení tepelných čerpadel u jednotlivých charakteristických skupin domů, například novostavby standardních rodinných domů, novostavby nadstandardních rodinných domů, domy s bazénem, rekonstrukce...

Tepelná čerpadla se zcela logicky začala nejdříve používat v nadstandardních domech a to jak z důvodu vyšší ceny, tak i vyšší spotřeby tepla v domě a lepší návratnosti čerpadla. Dnes jsou tepelná čerpadla rozšířena prakticky ve všech kategoriích rodinných domů od nízkoenergetických až po luxusní vily. U rekonstrukcí domů je trh zatím malý, protože instalace čerpadel jsou tam o něco složitější a nákladnější. To se ale určitě změní, je to jen otázka dalšího růstu cen energií.

Co říkáte rostoucí konkurenci na trhu TČ? Podle čeho má vybírat zákazník?

Na našem trhu jsou již zastoupeni všichni hlavní evropští výrobci a navíc i několik poměrně úspěšných domácích výrobců. Dohromady je to asi 25 značek čerpadel, takže konkurence je zde veliká. Ze srovnání prodejů jednotlivých dodavatelů čerpadel na našem trhu je jednoznačně vidět, že zákazníci preferují kvalitu před nízkou cenou. Z toho vyplývá i mé doporučení jak správně vybrat tepelné čerpadlo: Preferujte kvalitu před nízkou cenou. Kvalitnější čerpadlo má výrazně menší spotřebu elektřiny a déle vydrží. To znamená, že to co za něj zaplatíte navíc se Vám rychle vrátí zpátky díky úspoře provozních nákladů.

Jaký systém tepelných čerpadel doporučujete? Je rozumné, aby si tepelné čerpadlo vybíral uživatel domu, nebo má nechat volbu raději odborníkům?

Z našich dlouhodobých zkušeností jednoznačně doporučujeme čerpadlo země/voda s odběrem tepla z plošného kolektoru. Pořizovací náklady jsou stejné nebo nižší než u vzduchových čerpadel, ale zemní čerpadla mají nižší provozní náklady, delší životnost a odpadají problémy s hlukem, odtáváním výparníku a nízkým výkonem při podnulových teplotách.

Při výběru čerpadla se určitě vyplatí obrátit se na odborníky. Problém je pouze v tom jak poznat kdo čerpadlům opravdu rozumí a komu se raději vyhnout.

Z tohoto důvodu jsme vytvořili značkovou prodejní síť IVT Centrum, která sdružuje vybrané zkušené instalační firmy specializované na tepelná čerpadla. U firem které smějí používat označení IVT Centrum jsme přesvědčeni, že oboru opravdu rozumí.

Bude mít na trh tepelných čerpadel vliv nový systém energetického hodnocení budov?

Mysím, že vliv by mohl být velmi pozitivní. U některých projektů se setkáváme s tím, že tepelné ztráty jsou od projektanta o 20 až 40 % předimenzované. To zvyšuje pořizovací cenu tepelného čerpadla a zákazníka pak zbytečně vysoká cena může od koupě čerpadla odradit. Pokud budou domy energeticky hodnoceny, snad to konečně donutí některé "staré zkušené" projektanty topení k zamyšlení, že jimi vypočítaných 14 kW tepelné ztráty v malém dobře zatepleném rodinném domě je nesmysl a že asi dělají něco špatně.

Co nového představíte na letošním Aquathermu?

Letos představíme opravdu převratnou novinku, která ukazuje směr vývoje o oboru tepelných čerpadel na dlouhé roky dopředu. Jmenuje se IVT PremiumLine X15 a je to první komerčně prodávané tepelné čerpadlo systému země/voda s plynule řízeným výkonem. O použití frekvenčních měničů v tepelných čerpadlech se dlouho mluví, ale dotáhnout tuto technologii do sériové výroby se jako prvním podařilo v IVT. Tento stroj má plynule řízený výkon od 4,5 do 17 kW a frekvenčně řízené je i oběhové čerpadlo primárního okruhu. Hlavní výhodou je o 10 až 12 % nižší spotřeba elektřiny než mají nejlepší současná čerpadla na trhu. Plynulé řízení výkonu navíc zcela odstraňuje problémy s vysokým startovacím proudem kompresorů, odpadá potřeba akumulační nádrže i elektrického dotopu, protože toto čerpadlo můžete použít monovalentně aniž by to mělo vliv na jeho životnost.

Ve Švédsku je tato novinka v prodeji již od jara, u nás se začne prodávat v průběhu příštího roku.

Jaká je Vaše nejzajímavější instalace letošního roku?

Letos se nám sešla celá řada velmi zajímavých instalací, například vytápění části Strahovského kláštera, nebo několik instalací kombinujících vytápění a chlazení v komerčních objektech. Nejatraktivnější je ale instalace tepelných čerpadel v nové Aule vysoké školy báňské v Ostravě, která je v současné době největší instalací s odběrem tepla z vrtů v ČR a zároveň i největší instalací IVT v Evropě. Instalovaný výkon tepelných čerpadel je 700 kW a teplo odebírají ze 110 vrtů o hloubce 140 m. Systém umožňuje v letním období využít zdarma vrty jako zdroj chladu pro vzduchotechniku. O rozsahu této akce svědčí i fakt, že na sondy do vrtů a venkovní rozvody primárního okruhu bylo použito více než 60 km plastového potrubí.

Na závěr - prozradíte něco ze svých plánů pro příští rok?

V příštím roce chceme zcela zásadně vstoupit s novými výrobky IVT a novou cenovou politikou do kategorie čerpadel vzduch/voda. Bude to určitě velmi příjemné překvapení pro zájemce o tento typ tepelných čerpadel. Naším cílem je získat i v této kategorii výrazný podílu na trhu.

Děkuji za rozhovor.
Za TZB-info Ing. Dagmar Kopačková

GT Energy s.r.o.
logo GT Energy s.r.o.

Společnost GT ENERGY s.r.o. se zabývá zpracováním energetických koncepcí a dále návrhem a dodávkami úsporných technologií pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a zpětné využití odpadního tepla. Pro nové budovy zabezpečuje návrhy energetické koncepce ...