Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Budoucnost v kvalitních plastech

Největší český výrobce plastových potrubních systémů pro domovní a venkovní kanalizaci, firma Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o. představuje prvky vnitřní a venkovní plastové kanalizace, které jsou výjimečné jak svými vlastnostmi, tak technologií výroby a možnostmi použití.

Společnost Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o. je největším českým výrobcem plastových potrubních systémů pro vnitřní a venkovní kanalizaci. Moderní, stabilní, marketingově orientovaná společnost s technickým zázemím a s dlouhodobou vizí svého působení na trhu disponuje vlastními výrobními a skladovacími prostorami. Její velkou předností jsou tedy rychlé a bezchybné dodávky kvalitních produktů. Dodržování vysoké kvality produkce upravuje systém řízení jakosti dle normy ISO 9001. Celý výrobní systém společnosti je navíc certifikován pro export na trhy řady evropských zemí. Výrobní zařízení společnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o. je tvořeno vstřikovacími lisy a vytlačovacími stroji, které jsou schopny ročně zpracovat více než 9 000 tun polypropylenu a PVC. Výsledným produktem jsou pak odpadní a kanalizační trubky a tvarovky.

V oblasti hladké kanalizace a vnitřních odpadů má společnost Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů s. r. o. největší tržní podíl v České republice. Svůj podíl na trhu chce však jak v České republice, tak i na zahraničních trzích nadále zvyšovat. V rámci České republiky společnost nabízí své produkty především řetězci specializovaných velkoobchodů, stále více se však opírá o přímou komunikaci se zákazníky, jimiž jsou ve většině případů specialisté na instalaci, vodu, topení a plyn. Rovněž oslovuje potenciální klienty, kteří ve většině případů doposud využívali služeb dovozců. Konkurenční výhoda společnosti je dána výrobou na území ČR, což umožňuje neustálou operativnost a připravenost na cestě k uspokojení požadavků zákazníka.


HT-Systém (PPs)®
 
Skolan dB

Prvky vnitřní plastové kanalizace reprezentuje HT-Systém (PPs)® - odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, dodávané včetně veškerých doplňků a navrhované podle speciálních potřeb a požadavků tuzemské výstavby (přechodky, panelákové odbočky atd.) a Skolan dB - tiché odpadní potrubí, vyráběné z minerálem plněného polypropylenu, které má vynikající akustické vlastnosti a schopnost účinně tlumit hluk již v místě jeho samotného vzniku.


KG 2000 Polypropylen®
 
KG-Systém (PVC)®

K prvkům venkovní plastové kanalizace patří v první řadě nejmodernější kanalizační systém KG 2000 Polypropylen®, který je předurčen především pro exponovaná místa a výstavbu kanalizace v náročných podmínkách, kde lze počítat s hloubkou uložení až 8 m a dále také KG-Systém (PVC)®, vyráběný jedinečnou technologií koextruze. Tato technologie klade velký důraz na zvýšení využití potenciálu, který neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), jako vysoce vyspělá a lety prověřená surovina, nabízí. Výsledkem jsou kanalizační trubky a tvarovky s dokonale hladkou vnitřní stěnou, odolnou proti abrazi a houževnatou vnější vrstvou. RV-Systém OSMA® - revizní šachty a dvorní vpusti, je kompletní systém prvků, umožňujících výstavbu šachet různé hloubky s možností dodatečného připojování nových větví kanalizace. Rozsáhlý sortiment společnosti uzavírají flexibilní korugované drenážní trubky OSMAdren.


RV-Systém OSMA®
 
OSMAdren

Společnost Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o. se snaží svou rozsáhlou produkci co nejvíce přiblížit především specialistům v oblasti inženýrských sítí a domovních instalací.

Veškeré své kroky uskutečňuje společnost Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o. nejen v souladu s obchodní etikou, ale také v souladu s přírodou, jejíž součástí se produkce společnosti stává.

Ostendorf - OSMA s.r.o.
logo Ostendorf - OSMA s.r.o.

Ostendorf - OSMA je největší český výrobce plastových potrubních systémů pro domovní a venkovní kanalizaci. Svou rozsáhlou produkci se společnost snaží co nejvíce přiblížit především specialistům v oblasti inženýrských sítí a domovních instalací.