Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

For Arch 2006 je minulostí. Jaký byl a co zaujalo?

Největší český stavební veletrh je minulostí. Bilancovat a hodnotit ale nebudeme. Kdo tam byl, udělal si obrázek svůj. Následující článek přináší několik vybraných postřehů a představení nejlepších výrobků ze soutěže GRAND PRIX.

Je 19. září roku 2006 chvíli po desáté hodině a do Pražského veletržního areálu začínají po vlně prvních nedočkavců pomalu proudit další návštěvníci. První den bývá často u obdobných akcí slabší. Nejinak tomu bylo i onoho úterního rána 17. ročníku mezinárodního veletrhu For Arch 2006.


eStav.cz - FOR ARCH 2006 on-line, © ABF

Již standardnímu slavnostnímu přestřižení pásky předcházelo přivítání celé plejády hostů. K vidění byly samé osobnosti: Říman, Bém, Veselá, Mach, Matyáš, Fiřt, Hrdlička a spousta dalších zvaných i nezvaných. Naopak k vidění nebyli ani Kalaš, Gandalovič či zástupci jejich ministerstev. Jakoby místní rozvoj a stavebnictví nemělo nic společného. Letošní ročník byl ale právě zastřešen tématem "České stavebnictví v rámci EU" a zaměřen zejména na úspory energie a energetickou náročnost staveb. ČR bude v příštích letech čerpat z fondů EU značné množství finančních prostředků, kde právě ministerstvo pro místní rozvoj bude hrát klíčovou roli, coby řídící orgán všech ostatních ministerstev. Většina těchto prostředků pak bude plynout právě prostřednictvím stavebnictví do úspor energie, sanace bytového fondu, ochrany ovzduší a ochrany vod, tedy klíčových témat životního prostředí.

Někteří upoutali svou jímavou řečí. Pražský primátor doktor Pavel Bém úspěšně bilancoval na základě magických sedmnáctek (celý proslov) a i ostatní si brilantně nacvičenými slovy přihřívali svou polívčičku. Bouchlo šampaňské a mohlo se vyrazit shlédnout výsledky činnosti stavebních firem v uplynulém roce.

V první hale zvané HALA č.1 hned za hlavním vstupem nalézáme již tradičně samé obry. Nadnárodní společnosti ukazují svou velikost rozměry svých vesměs patrových "stánků" a výstavních ploch. Všude jsou vidět usměvavé hostesky, nažehlení obchodní zástupci, hromady letáků a krabice cédéček.

Přilep cihlu k cihle

A novinky? Bylo jich řada, a tak vyzdvihněme jen některé za všechny.

Profesionální lepidlo MAMUT GLUE firmy Den Braven získalo cenu Grand Prix For Arch 2006 a zařadilo se mezi pět nejlepších stavebních výrobků letošního roku u nás. Ukázka kvalit tohoto lepidla je vidět na obr. č. 2, podrobnosti pak najdete dále v článku. Na dubnovém veletrhu v Brně přilepili zástupci společnosti s tehdy neznámou novinkou první cihlu. To, že pevně drží, si mohl osahat každý návštěvník u stánku společnosti a nejen to. Moc lepidla byla doložena připevněním další cihly a zástupce společnosti Den Braven prozradil i "MOC" jedné tuby, která se bude pohybovat okolo 200 Kč.

ON-LINE monitoring ohřevu vody v ETA Hlinsko představila společnost REGULUS spol. s r.o., přední ryze český výrobce nejen solárních kolektorů a jejich systémů. Společnost DEVI ŠTORC zaujala srovnáním celkových ročních nákladů typizovaných domků KLASSIK 125 s různými druhy topení. Podrobné popisy naleznete dále.

Zajímavé přednášky přinesla i dvoudenní konference na téma "Energetická náročnost staveb". Některá vybraná témata otevřeme i na tomto portále během podzimních měsíců.

Sobota je již tradičně závěrečným dnem této velké akce. Letošní stavební veletrh se konal v souběhu s mezinárodním strojírenským, a tak se mnozí obávali menší účasti, jak firem tak návštěvníků. Magickou stotisícovou hranici se však podařilo 98 minut před oficiálním ukončením i letos překonat a veletrh navštívilo celkem 102 555 návštěvníků.

Hodnocení veletrhu si udělá každý své. Poděkujme touto cestou všem, kteří se na pořádání této významné akce podíleli, i těm, kteří se jí účastnili a popřejme jim obdobné úspěchy na dalších akcích i v letech budoucích.

On-line monitoring ohřevu vody v ETA Hlinsko

REGULUS spol. s r.o.

V průmyslové hale ETA Hlinsko byl nainstalován solární systém s dohřevem vody průtokovými plynovými ohřívači. Zde můžete sledovat on-line parametry systému.

Cílem projektu bylo nahradit dosluhující systém přípravy TV v jednom z objektů firmy ETA a.s. v Hlinsku. Původně byla příprava TV realizována pomocí dvou zásobníkových plynových ohřívačů (2x 325 l/55 kW) a jedním akumulačním zásobníkem TV (4000 l). V první fázi (od 10.2.2006 v provozu) byla instalována kaskáda plynových průtokových ohřívačů INFINITY o celkovém výkonu 222,5 kW (5x44,50 kW). Již toto řešení především díky širokému rozsahu možnosti modulace výkonu a přímému průtokovému ohřevu přineslo firmě ETA úsporu 25-30% spotřeby zemního plynu. Ve druhé fázi (od 30.5.2006 v provozu) navrhla firma Regulus předřadit této kaskádě solární sestavu s 1000 l zásobníkem TV, s cílem dosažení ještě větší úspory plynu. Investor řešení přijal a taktéž souhlasil se zřízením této on-line webové prezentace, která může ukázat i jiným investorům cestu k úsporám energií.

Srovnání celkových ročních nákladů typizovaných domů KLASSIK 125 s různými druhy topení

DEVI ŠTORC

 

Nejen v současné době, ale i v budoucnu bude stát v popředí zájmu uživatelů domácností velikost nákladů spojených s bydlením. Podstatnou část těchto nákladů tvoří náklady na vytápění.

Sen a realita

Všichni uživatelé přirozeně touží po levném vytápění, přitom komfortním, plně automatickém, které bude maximálně šetrné k životnímu prostředí a současně si vyžádá minimální investiční a provozní náklady.

Holá fakta

Pro srovnání celkových ročních nákladů na provoz domu jsme si vybrali typizovaný rodinný dům se zastavěnou plochou 153 m2. Oslovili jsme 7 majitelů vybraných rodinných domů, kteří byli ochotni dokladovat roční provozní náklady domu a investice do topení zaplacenými fakturami (náklady na spotřeby energie vycházejí ze skutečných doložených dokladů o zaplacení z let 2004-2005).

Druh topení krb DEVI podlahové plynové - podlahové plynové - radiátory
plyn elektrické kabelové    
dům č. 7 dům č. 3 dům č. 4 dům č. 1 dům č. 2 dům č. 5 dům č. 6
účet za plyn Kč 11 921 0 0 18 929 20 646 24 297 36 824
účet za elektriku Kč 11 126 31 335 28 278 11 208 10 535 13 661 9 379
teor. náklady na dřevo 4 104 807          
celkové náklady Kč 27 151 32 142 28 278 30 209 31 181 37 958 46 203
Kč/m2 177 205 185 195 198 248 244
Provoz Kč/m2 177 195 196 246
investiční náklady Kč 178 500 110 000 128 000 165 000 230 000 148 000  

Objekt č. 7 je podstatně vytápěn krbovou vložkou a plynovým kotlem s radiátory. Na tento objekt nebyla připočítána práce na přípravu dřeva a čištění krbu.

Dva ze zmíněných domů (č. 3 a č. 4) jsou plně elektrifikovány a k vytápění je použit komplexní systém elektrického podlahového kabelového vytápění DEVI.

U dvou objektů (č. 1 a č. 2) je realizováno plyn - teplovodní podlahové vytápění.

Další dva objekty (č. 5 a č. 6) jsou vytápěné obecně nejpoužívanějším topením a to pomocí plynového kotle a radiátorů.

Výsledky testu

Nejnižší provozní náklady měl dům s krbovou vložkou, kde vznikla prokazatelná úspora při denní ruční obsluze krbu. Překvapivě komfortním vítězem srovnávacího testu se stalo elektrické podlahové vytápění DEVI, a to nejen v celkových provozních nákladech domu, ale také v investičních nákladech.
Nejlepší výrobky v soutěži GRAND PRIX FOR ARCH 2006

Tepelné čerpadlo AIR MASTER2

Master Therm CZ s.r.o.

Nejmodernější tepelné čerpadlo vzduch-voda s nadstandardní výbavou a minimálními požadavky na prostor. Je vhodné pro dům do tepelné ztráty cca 34 kW s požadavky na velmi tichý chod, komfortní vytápění, chlazení a ohřev TV. Tepelné čerpadlo bylo oceněno hlavní cenou veletrhu ForArch Grand Prix 2006.

Hlavní výhodou AirMaster2 je elektronicky řízené vstřikování chladiva a ovládání tepelného čerpadla pomocí internetu.

Elektronicky řízené vstřikování podstatně zvyšuje účinnost tepelného čerpadla a zároveň zajišťuje ideální nastavení chodu čerpadla v každém okamžiku jeho provozu. Šetří tím opotřebování kompresoru a prodlužuje tak životnost celého tepelného čerpadla.

Ovládání tepelného čerpadla pomocí internetu je technologickou novinkou MasterTherm CZ. Přináší uživateli nebývalý komfort obsluhy v podstatě z jakéhokoliv místa na zemi (např. pokud majitel odjede na dovolenou a před návratem domů si chce "přitopit").

Zároveň jde o velmi významný bezpečnostní prvek, který umožňuje servisním technikům MasterTherm CZ odhalit a opravit případnou závadu "na dálku". Díky tomu Vám můžeme nabídnout záruku na celé tepelné čerpadlo 7 let.

 

Výtahová kabina

LIFT SERVIS, Karviná - Hranice

Nosným programem společnosti je provádění podstatných změn - kompletní výměny výtahů v městských, panelových domech.
Ze skutečných, naměřených rozměrů stávajících výtahových šachet jsou navrženy i velikosti kabin výtahů.

Rozsah vyráběných komponentů:
 • výtahové kabiny LIFT SERVIS
 • rámy lanových výtahů
 • rošty strojů MONTANARI
 • protiváhy šroubované
 • nárazníky stavitelné
 • různé - konzoly, žebříky, kryty

Kabina výtahová pro zvýšení kapacity stávajících výtahů bez stavebních úprav; stávající kabinu o nosnosti 250 kg/3 osoby lze nahradit kabinou do nosnosti 400 kg/5 osob, pro výškové domy - stávající kabina: 320 kg/4 osoby, 500 kg/6 osob - nová: 900 kg/12 osob, 1000 kg/16 osob, interiér dle přání zákazníka. Výrobek přihlášen do soutěže o GRAND PRIX FOR ARCH Praha 2006.

 

Nábytkové a stavební panely TECHNISTONE LIGHT

SINDAT

Obkladový stavební a nábytkový panel zvukově-tepelně izolační pro rekonstrukci bytových jader, velkorozměrové obklady, parapety a nábytkové desky.

Složení: konglomerovaný kámen TECHNISTONE tl. 10 mm, PUR pěna SINPOL tl. 20 mm, rozměry materiály v mm: 600, 800, 900 × 2650 až 2750 × 30, 1300 × 3000 × 37, jiné rozměry a tvary dohodou.

Velký výběr barev, na přání s bordurou, výrobek přihlášen do soutěže o GRAND PRIX FOR ARCH Praha 2006.

 

Lepicí tmel MAMUT GLUE

Den Braven

Profesionální lepidlo MAMUT GLUE DEN BRAVEN je velkým hitem letošní stavební sezóny. Je určeno pro mimořádně pevné lepení bez použití svěrek a jiné fixace v horizontální i vertikální poloze, čímž dokáže plně nahradit hřebíky, šrouby a nýty.

"Unikátní vlastností lepidla MAMUT GLUE DEN BRAVEN FIX FLEX je především rychlé vytvrzení a skvělá přilnavost k různým typům povrchů," vysvětluje přednosti tohoto výrobku Ing. Kamil Šmidák ze společnosti DEN BRAVEN. Zatímco běžná lepidla dobře fungují na určité druhy povrchů a na jiné ne, MAMUT GLUE si dokáže rychle poradit s jakýmkoliv povrchem.

 

Profesionální lepidlo MAMUT GLUE je patentovaným výrobkem společnosti DEN BRAVEN. Bylo vyvinuto ve vývojovém středisku DEN BRAVEN v nizozemském Oosterhoutu na bázi MS polymerů a svůj název dostalo kvůli mimořádné nosnosti po vytvrzení, která je dimenzována na 22 kg/cm2. Je ekologicky šetrné, protože neobsahuje žádné škodlivé složky jako volné izokyanáty nebo aromatická rozpouštědla apod. Na českém trhu se prodává v pistolové kartuši o objemu 290 ml. a jeho doporučená maloobchodní cena činí 198 Kč včetně DPH. MAMUT GLUE DEN BRAVEN lze zakoupit prakticky v celé síti hobby marketů, stavebnin a specializovaných prodejen.

Kastlové okno

SEOB WOOD CZ

Naše firma je schopna vyrobit v tomto produktu téměř jakékoli okno a jeho provedení se může profilovat z následujících možností:

 • Materiál - borovice, dub, meranti, smrk, podélně i šířkově napojovaný masiv
 • Zasklení např.:
  • 2 x 4mm sklo (Float), k= 2,5 Wm2K
  • nebo 4mm sklo (Float) + 4mm pokovené sklo (Planibel), k= 1,6 Wm2K
  • nebo 4mm sklo (Float) + izolační dvojsklo 4-16-4, k= dle provedení
 • Způsob zasklení - do dřevěných lišt s tím, že jednotlivá skla jsou utěsněna silikonovým tmelem
 • Kování - panty stáčené, šroubovací, popř. s krytkami, v případě použití dvojskla možno i celoobvodové
 • Těsnění vnitřních křídel - nalepovací tvaru V, barva černá, bílá
 • Povrchová úprava - vodouředitelná barva firmy Adler, nanášená máčením a vysokotlakým stříkáním, výběr dle vzorkovníku RAL

 
 
Reklama