Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

CD Návrhová schémata pro topenáře

Další projekt pro techniky i koncové uživatele, který byl zpracován z původního obsahu na portálu TZB-info a vydán na CD. Tentokrát jde o CD "Návrhová schémata pro topenáře", na němž naleznete schémata nejčastějších zapojení solárních systémů, tepelných čerpadel, kotlů na biomasu, systémů rekuperace tepla či zapojení jejich vzájemných kombinací.

V tomto článku bych vám rád přiblížil projekt, který vznikl u příležitosti mezinárodního stavebního veletrhu SHK v Brně. Jde o CD "Návrhová schémata pro topenáře" s výtahem článků, které byly publikovány na informačním portálu www.tzb-info.cz. Na CD naleznou cenné informace nejen projektanti a technici, ale také koncoví uživatelé systémů TZB - stavebníci, nebo montážní firmy či stavební úřady. Další součástí CD jsou prezentace firem a institucí, které vznik projektu podpořily, za což jim patří naše poděkování.

CD Návrhová schémata pro topenáře navazuje na dva předchozí obdobné projekty, které byly zpracovány v předchozích letech a s úspěchem představeny na veletrzích Aqua-therm 2004, Aqua-therm 2005 či dalších akcích pro odbornou i laickou veřejnost. Na CD z roku 2004 byly prezentovány tabulky a výpočtové pomůcky z portálu www.tzb-info.cz, v roce 2005 to byl výběr článků pro CD o efektivním provozu budov opět spolu s vybranými tabulkami a výpočtovými pomůckami vztahujícími se k dané problematice.

Obsah CD Návrhová schémata pro topenáře

Obsah nového CD je rozdělen do několika částí. První a zcela zásadní částí, která dala název celému projektu, jsou původní články vytvořené pro TZB-info se schématy zapojení. Jedná se o vzorová schémata zapojení alternativních zdrojů energie do topných systémů. Schémata se již při svém zveřejnění na podzim roku 2005 setkala s velkým ohlasem a všechny články se zařadily mezi nejčtenější na portálu. Každý článek je věnován jednomu typu zapojení (např. solární soustava pro celoroční přípravu teplé vody a ohřev bazénu v přechodném období, tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním provozu pro vytápění, biomasa - zapojení se slunečními kolektory s přípravou TUV, teplovzdušné vytápění - zemní výměník tepla, rekuperace, solární prostor a podobně. Všechny typy schémat jsou hned v úvodu této části CD shrnuty v přehledné tabulce se stručným popisem a s odkazy na jednotlivé články. Změnou oproti původní publikované podobě je to, že na základě reakcí čtenářů v diskusích a také na základě připomínek oponentů byly články autory doplněny a rozšířeny. Každé popisované schéma je navíc doplněno technickým popisem a komentářem k jednotlivým zařízením, včetně zásad jejich zapojení.

V dalších dvou částech CD naleznete články s teorií o tepelných čerpadlech, podpořené praktickými články o provozu a údržbě těchto zařízení, což uvítají nejen technici, ale i provozovatelé.

Další části obsahují výpočty týkající se ekonomie provozu staveb a zařízení (návratnost investic a jednoduchý výpočet splátek hypotéky), přehled trhu tepelných čerpadel, solárních kolektorů a větracích jednotek s rekuperací tepla pro byty a rodinné domy.

Poslední část obsahuje články popisující závaznost a uplatňování českých technických norem a technických doporučení.

Obsah CD je zpracován tak, aby bylo možné v něm fulltextově vyhledávat přímo na CD.

Samostatná sekce obsahuje informace firem, které podpořily vytvoření CD. Naleznete zde prezentace nejen firem samotných, projektů které podporují ale také technické katalogy a technické informace o výrobcích, které firmy nabízí. Jedná se o firmy - PROCOM BOHEMIA, s. r. o. - GEMINOX, s.r.o. (kondenzační kotle), KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o. (přední český výrobce regulační techniky), REGULUS spol. s r. o. (tepelná technika, využití obnovitelných zdrojů energie), VIESSMANN, s.r.o. (zdroje pro vytápění a příprava teplé vody), GRUNDFOS, s.r.o. (oběhová čerpadla) a SPTZ - Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR (profesní a zaměstnavatelský svaz v oboru technických zařízení).

Z důvodu omezeného množství CD Návrhová schémata pro topenáře bylo rozesílání ukončeno.

 
 
Reklama