Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jan Šarf: Chceme být pro své partnery nejvýznamnějším dodavatelem

Rozhovor TZB-info s Janem Šarfem, vedoucím obchodního zastoupení firmy Oventrop.

Firma OVENTROP patří mezi přední evropské výrobce armatur, regulátorů a systémů domovní techniky. Kdo jsou vaši hlavní klienti?

Našimi největšími klienty v ČR jsou všechny topenářské velkoobchody a velcí dodavatelé systémů tepelné a regulační techniky. Jak jste uvedla, jsme evropským výrobcem a dodavatelem, takže mezi naše odběratele automaticky zařazujeme i pobočky zahraničních velkoobchodů působících v ČR jako např. Gienger (GC groupe, Vanek a SEBOLD), Richter a Frentzel, Buderus apod. A samozřejmě mezi důležité partnery patří projektanti, kteří navrhují systémy s našimi produkty. Posledním článkem dodavatelského řetězce jsou instalatéři, které také řadíme mezi naše klienty a se kterými denně pracujeme na konkrétních dodávkách. Pro ně také děláme nejvíce školení o správné instalaci našich produktů.

Jak dlouho už působíte na českém trhu? Jaké s ním máte zkušenosti?

Firma OVENTROP působí na českém trhu od r. 1992. Už od vstupu se profilovala jako významný partner všech významných firem působících v oboru voda - topení - chlazení. V tu dobu zde byl velký hlad po kvalitních, hlavně německých produktech, takže úspěch na sebe nedal dlouho čekat. Firma OVENTROP získala několik významných ocenění na českém trhu, a to na výstavách PRAGOTHERM a AQUATHERM. Z důvodu nutnosti výměny radiátorových ventilů za termostatické, které bylo dáno legislativní úpravou, se podařilo dosáhnout obrovského úspěchu při rekonstrukcích panelových domů. Jsou místa, která jsou osazena výhradně armaturami OVENTROP. V současné době dochází k útlumu v této oblasti a těžiště naší činnosti se přesouvá do oblasti regulace, alternativních zdrojů, případně plošného chlazení a vytápění.

Před pěti lety jste oslavili sto padesáté výročí založení firmy. Máte tedy velice úctyhodnou tradici. Jakým způsobem se vám daří držet krok s moderní dobou?

Odpověď na tuto otázku je velice snadná. Držet krok s dobou se nám daří díky majetkové struktuře naší firmy. Firma OVENTROP je od svého začátku privátní firmou a díky tomu je daleko blíže svým zákazníkům. Dokážeme velice rychle reagovat na požadavky trhu a našich zákazníků, na rozdíl od velkých koncernů, kterým tyto reakční časy trvají několikanásobně déle než nám. Za naším vývojem stojí celý tým odborníků, který sleduje moderní trendy v oblasti vytápění či chlazeni, takže máme ty nejaktuálnější informace z trhu velice rychle a dokážeme proto rychle reagovat. Díky tomu si můžeme dovolit investovat do další výroby. Pro zajímavost - v letošním roce začala výstavba další výrobní haly ve městě Brilon, která po dokončení bude mít 10 000 m2 a která výrazně zvýší kapacitu naší výroby.

Vzhledem k dlouhé historii firmy máte výjimečné možnosti srovnání. Mohl byste uvést, o jaké výrobky měli lidé zájem před padesáti lety, před dvaceti lety a nyní?

Trochu Vaši otázku otočím, není to o tom, o jaké výrobky měli lidé zájem, ale o tom, co firma OVENTROP v té době vyráběla. Před padesáti lety, tedy mezi roky 1950-1960, byla firma OVENTROP výrobcem kohoutů a ventilů pro domácnost či průmysl, a to díky své vlastní slévárně. Takže těžiště výroby bylo postaveno na armaturách pro aplikace rozvodů vody a hlavně olejového hospodářství, které je dosud nejběžnějším zdrojem vytápění rodinných domů v Německu. Doposud je firma OVENTROP největším výrobcem olejových armatur v Evropě. Ovšem zajímavějším obdobím jsou léta sedmdesátá, a to hlavně díky olejovým (naftovým) krizím, které tou dobou obletěly svět. V tu dobu se firma OVENTROP zachovala velmi strategicky, protože na tuto situaci zareagovala okamžitě, a to formou nových výrobků, šetřících energii. Jde o termostatické a regulační armatury, na jejichž základech stoji firma do dnešních dni. Tímto jen potvrzuji svá slova z předchozí odpovědi o rychlosti reakce na změny trhu a snahu o držení kroku s "moderní"dobou.

Překvapilo mě, že 10 % vašich pracovníků tvoří učni. Připravují učiliště dobře žáky na budoucí povolání? Jestliže ne, tak co by se mělo změnit?

Zase se dostáváme k tomu, o čem jsme si povídali. Soukromým vlastnictvím naší firmy se daří vychovávat budoucí pracovníky, protože zájmem každého podnikatele je mít tým lidí, na který se může spolehnout a který se bude vyvíjet současně s firmou a dobou. Takže majitel investuje do mladých lidi, kterým platí vzdělání. Ti se mu v budoucnu odvděčí prací, na kterou dostali vzdělání od "své"firmy a ke které jsou tím pádem výrazně loajální. Je to trend, kterým jde firma OVENTROP již dlouhá léta a který se nám velmi osvědčil.

Z vaší nabídky mě zaujal systém Cofloor určený pro zabudování vytápění do suché stavby. Jak to funguje?

Systém Cofloor jako takový zahrnuje jak variantu pro tzv. mokré systémy, tak samozřejmě i prvky pro tzv. suchou stavbu. V praxi to znamená možnost instalace podlahového systému vytápění i v místech, kde není možné použít tzv. mokrého procesu, tedy klasické pokládky podlahového systému a jeho následné zabetonování.

V případě sytému Cofloor pro suché stavby se jedná o kompletní sortiment systémových desek, tepelné izolace a dalšího příslušenství. Tento systém se pak jednoduše montuje na předem připravenou hrubou podlahu. Jako celek pak tvoří základ pro položení konečné podlahové krytiny, nejčastěji dřevěné nebo laminátové podlahy. Případně je možné použít i v současné době oblíbené deskové systémy KNAUF, RIGIPS, případně CETRIS. Vždy se však jedná o systém suché stavby, tedy bez použití vody. Tyto systémy nacházejí uplatnění hlavně při rekonstrukcích, v historických budovách a všude tam, kde není možné dodatečně zatěžovat stávající konstrukci další vrstvou poměrně těžkého betonu, případně při požadavku na rychlé a jednoduché položení podlahového systému bez nutnosti vyčkávání na nutné "vysychání" mokrého betonu apod.

Jaké novinky nabízíte zákazníkům v letošním roce?

V letošním roce připravujeme novou skupinu výrobků pro alternativní zdroje energie, hlavně pro solární zařízení, a chtěli bychom výrazně posílit naši pozici v oblasti plošného vytápění a chlazení. Další novinkou, uvedenou na loňském AQUATHERMU, je designová termostatická hlavice SH, případně čtyřcestný ventil COCON 4. Jinak dochází ke zlepšování užitných a technických vlastností našich produktů, ale v těchto případech se nedá říci, že to jsou nové produkty - spíše jsou výrazně inovované.

Jaké máte plány do budoucna?

Naším cílem je výrazně posílit pozici firmy OVENTROP v ČR jak v oblasti tepelné techniky, tak i v oblasti chlazení, případně alternativních zdrojů. V současné době pracujeme v týmu tří lidí a tento pracovní tým bych velmi rád rozšířil tak, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout ještě lepší obchodní a technický servis. Cílem každé společnosti je stát se nejvýznamnějším partnerem pro své dodavatele a touto cestou se vydala i firma OVENTROP v ČR.

Děkuji za rozhovor.

Za TZB-info se ptala RNDr. Jana Plamínková

 
 
Reklama