Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odečty elektřiny při změně cen a fakturace

Komentář upozorňuje na možnosti rozdílů ve fakturaci u jednotlivých distributorů, rekapituluje položky faktury a odkazuje na pravidelně aktualizované ceny na TZB-info.

V poslední době se v tisku objevily zprávy, že některé společnosti k fakturaci nepoužívají reálné odečty, ale fakturují odhadem. Přesněji jeden deník uvedl, že od 1. ledna 2006 došlo ke zdražení elektřiny v průměru o deset procent, ale datum odečtu elektroměru není ve faktuře společnosti ČEZ samozřejmostí a na modré lince ČEZu operátorka sdělila, že odečet udělali odhadem. Tisková mluvčí elektrárenské společnosti pro severní Moravu Sylva Vidláková sdělila, že zákazníci měli možnost k 1. lednu 2006 nahlásit stav elektroměru prostřednictvím komunikačních kanálů (call centra nebo osobně na kontaktních místech, prostřednictvím internetu, e-mailem) a jedná se o praxi, kterou mnozí zákazníci využívají již několik let a o všech možnostech byli zákazníci informováni prostřednictvím inzerátů v médiích. Oznámení pro jednotlivé odběratele o možnosti nahlásit stav elektroměrů společnost neposílala.

Požádali jsme Mgr. Petra Holubce, vedoucího oddělení Public relations a tiskového mluvčího Pražské energetiky, a. s. o podrobnosti praxe fakturace v Pražské energetice. Mgr. Holubec k problematice sdělil:

"U velkoodběratelů odečítáme elektřinu každý měsíc - u některých i pomocí dálkového systému. S odhadovanou spotřebou bychom u nich nepochodili. Takže tam to nepřichází do úvahy vůbec. U maloodběratelů podnikatelů a domácností odečítáme spotřebu elektřiny jako jediná společnost v ČR 3x do roka. Pracovníci odečítací služby upozorní sdělením na domech, ve který čas a den přijdou odečítat elektřinu a pokud zákazník přístup k elektroměru neumožní, určí odečítači i náhradní termín. V zásadě platí, že chceme odečítat elektroměr sami. Tam, kde se k němu nedostaneme, jsme schopni přijmout tzv. samoodečet zákazníka, který umíme posoudit z hlediska historie spotřeby, zda je reálný a účtovat tedy podle zákazníka. Jen v minimálním počtu, když se k elektroměru nedostaneme, nebo nemáme k dispozici samoodečet, řešíme vyúčtování odhadem, avšak platí zásadně, že minimálně jednou do roka musí odečet provést pracovním odečítací služby, čímž eliminujeme případné chyby v odhadu."

Položky, které najdete na faktuře za elektřinu (rok 2006):

 • Platba za dodávku elektřiny
  Jedná se o platbu za tzv. silovou elektřinu, tedy za výrobu elektrické energie, úhrada je určena výrobci elektřiny. Platba se skládá z pevné ceny (měsíční paušál) a ceny za odebrané množství elektřiny. Částka za odebrané množství může být v závislosti na zvoleném tarifu dále členěna na odběr ve vysokém tarifu (VT) a v nízkém tarifu (NT). Tato část ceny není regulovaná.

 • Platba za obchod s elektřinou (distribuci/dopravu)
  Jedná se o platbu distributorovi elektřiny za to, že elektřinu bezpečně a v požadované kvalitě dopravil do vaší domácnosti. Platba se skládá z pevné ceny podle velikosti jističe (měsíční paušál) a ceny za odebrané množství elektřiny. Částka za odebrané množství může být v závislosti na zvoleném tarifu dále členěna na odběr ve vysokém tarifu (VT) a v nízkém tarifu (NT). Tato část ceny je regulovaná.

 • Platba za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
  Jedná se o příspěvek všech odběratelů elektřiny na podporu obnovitelných zdrojů energie. Cena za výkup elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů je několikanásobně vyšší než její cena pro odběratele. Touto platbou je rozdíl rozpočítán všem odběratelům elektřiny. Tato položka je regulována.

 • Platba za systémové služby
  Tuto platbu inkasuje distributor, ale dále ji poskytuje provozovateli přenosové soustavy - ČEPS, a.s. Platba je příspěvkem každého zákazníka pro hladký provoz celé přenosové sítě. Úkolem ČEPS, a.s. je zajištění přenosu elektrické energie, zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou a údržba, obnova a rozvoj přenosové soustavy. Základní informace o této problematice najdete na internetové adrese www.ceps.cz

 • Zúčtování operátora trhu
  Zakladatelem a jediným akcionářem OTE (Operátor trhu s elektřinou) je stát. Je to velmi důležitý subjekt na trhu s elektřinou, proto na jeho činnost přispívá každý konečný zákazník - tedy i domácnosti.

Přehledné aktuální ceny elektrické energie včetně sazeb, jejich podmínek a archiv cen na TZB-info

 
 
Reklama