Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

2. ročník mezinárodní konference z cyklu BEZ BARIÉR

Město bez bariér

Název akce: 2. ročník mezinárodní konference z cyklu BEZ BARIÉR - MĚSTO BEZ BARIÉR
Druh akce: mezinárodní konference
Pořadatel: ABF, a.s. ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených ČR
a Vládním výborem pro zdravotně postižené občany
Pod záštitou: předsedy vlády pana Jiřího Paroubka
Datum konání: 23. - 24. května 2006
Místo konání: Lichtenštejnský palác v Praze na Kampě

Informace o konferenci

Konference je pořádána jako hlavní doprovodný program 13. ročníku mezinárodního odborného veletrhu bydlení, nábytku, realit, renovací a rekonstrukcí FOR HABITAT (25. - 28. května 2006, Pražský veletržní areál Letňany)

Hlavním cílem konference je představit stávající podmínky života osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě a zároveň prezentovat úspěšné realizace projektů, které přispěly k vytvoření města "bez bariér".

Konference bude rozdělena do bloků:

  • městská hromadná doprava
  • přístupnost veřejných budov
  • inteligentní budova
  • financování projektů bezbariérových rekonstrukcí
  • přístupnost prostředí a odstraňování bariér v evropě
  • přístupnost prostředí a odstraňování bariér ve městech ČR
  • stavby sociálního určení
  • městský mobiliář

Program bude bohatý na zahraniční účast lektorů a přednášejících. Jejich větší část bude sdružena v bloku PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V EVROPĚ (23. 5. 2006 odpoledne) koncipovaný částečně také jako workshop. Velmi zajímavý program připravila Fakulta architektury ČVUT, která ke spolupráci přizvala FA TU Dresden. Její zástupci představí realizace projektů pečovatelských zařízeních a hospiců v Německu s důrazem na projektování těchto staveb. Zástupci měst, urbanisté, městští inženýři, projektanti a architekti budou prezentovat přístupnost prostředí ve městě v rámci doprovodné posterové výstavky. Projekt "bezbariérová Praha" představí Pražská organizace vozíčkářů, pilotní projekt Ministerstva pro místní rozvoj zaměřený na vytváření podmínek pro cestovní ruch zdravotně postižených Renata Zdařilová z VŠB-TU Ostrava. Široký prostor bude rovněž věnován prezentaci konkrétních produktů, které významnou měrou přispívají ke zlepšení podmínek života občanů se zdravotním postižením ve městě: městský mobiliář, nízkopodlažní vozidla, navigační přístroje, systémy řízení budov, atd.

Konferenci zahájí 23. května 2006 v 10.00 hod. předseda vlády ČR Jiří Paroubek. Po odborné části proběhne v prostorách Lichtenštejnského paláce neformální společenské setkání hostů konference za doprovodu kapely Ladislava Kerndla.

Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a angličtina. Pro účastníky bude zajištěn oběd a občerstvení. Účastníci konference obdrží Sborník abstraktů příspěvků a CD ROM prezentací.

Podrobný program včetně možnosti registrace on-line naleznete na www.abf.cz/bezbarier.

Kontakt na organizátora:

Sekretariát konference/Registrace
Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1
Tel: +420 222 891 209
Fax: +420 222 891 199
Email: bb@abf.cz
PhDr. Monika Švecová
Hlavní manažer Divize koncepce a programy
Tel.: + 420 222 891 117
Email: svecova@abf.cz

Možnost sponzoringu konference

Nabízíme Vám širokou škálu možností sponzorství této jedinečné odborné konference. Za podporu konference Vám nabízíme předsedání tématické sekce odborného programu, osobní vystoupení, Vaši propagaci jako partnera konference v různém rozsahu atd.

Konkrétní forma partnerské účasti je variabilní a vychází z individuálního jednání.

Sponzorství konference Vám zajistí vystoupení jednoho či dvou zástupců Vaší společnosti v celkové délce 20-25 minut v bloku či sekci doporučené programovým výborem. Dále důslednou prezentaci obchodního jména Vaší společnosti, individuální přístup k Vašim zaměstnancům či klientům před zahájením, v průběhu a po skončení konference.

O průběhu a výsledcích konference budete informováni řádnou fotodokumentací a závěrečnou zprávou. O konání dalšího ročníku budete informováni s předstihem a budete včas osloveni jako odborníci a potenciální partneři.

Speciální nabídka

INZERCE DO SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ A NA CD ROM

Sborník je samostatná publikace (formát A4, dvojjazyčná). Svým obsahovým zaměřením představuje konferenci, její přípravný výbor a obsahuje abstrakty všech prezentací s plnými kontaktními údaji na autory. CD Rom je kompletním průvodcem konference včetně plných verzí všech Power-Point prezentací. Konferenční materiály jsou distribuovány přednášejícím a účastníkům konference, představitelům státní správy, zástupcům měst a obcí, novinářům, VIP hostům a na objednávku.

  Obálka Sborníku 1/1 Strany 1/2 Strany CD Rom CD Rom
Přebal
BAREVNÁ inzerce 20 000 11 000 6 000 4 000 10 000

Ceník (bez 19% DPH)

Inzerci v digitální formě pro PC ve formátech cdr nebo pdf v tiskové kvalitě s rozlišením obrázků min. 300 dpi včetně tiskových značek dodají inzerenti do 12.5. 2006

PROSPEKT S FIREMNÍM PROFILEM DO FORMÁTU A4 UMÍSTĚNÝ V KONFERENČNÍM SÁLE

Ceník (bez 19% DPH):
15 000 Kč při registraci do 17.5. 2006
16 500 Kč při registraci po 17.5. 2006

Prospekty dodají zájemci na místo konání nejpozději 23. 5. 2006 do 8.00 hod. nebo na adresu Mimoňská 645, Praha 9 - Prosek nejpozději 19. 5. 2006.

V případě zájmu o tyto a další služby neváhejte kontaktovat PhDr. Moniku Švecovou na svecova@abf.cz.

CALL FOR PAPERS

V případě Vašeho zájmu participovat na konferenci jako přednášející (nad rámec přiloženého programu), prosím, zašlete abstrakt Vaší přednášky (pokyny, viz níže) do konce dubna na svecova@abf.cz. Váš abstrakt bude posouzen programovým výborem a v případě Vašeho zařazení do programu budete do týdne vyrozuměn s rozhodnutím a vyzván k zaslání prezentace v PowerPointu. Abstrakt bude součástí Sborníku konference. Autoři kladně posouzených abstraktů musí uhradit registrační poplatek.

ABSTRAKT

Formát: formát doc (Word), Arial 10, cca 2 600 znaků (1/2 stránky A4), jazyk čeština, výhodou je dodání také v anglickém jazyce, text abstraktu musí být stručný a výstižný, nesmí obsahovat tabulky ani obrázky, autor musí uvést své jméno, funkci a plnou kontaktní adresu včetně telefonu a emailu.


ABF, a.s.
logo ABF, a.s.

Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory výstav a veletrhů v České republice. Svými veletrhy vytváří prostředí pro prezentaci nejnovějších výrobků, technologií a služeb. Během doby se naše veletrhy staly místem pro ...