Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Miconic 10 systém s biometrickými údaji

Brazilci se již seznámili se systémem Miconic 10, instalovaným ve stovkách administrativních budov a dodávaným firmou Ascensores Schindler (Chile). Tato technika analyzuje a usměrňuje příchod cestujících v budovách s velikým provozem, kde cestující zadávají cílovou stanici stisknutím odpovídajícího tlačítka ve stanici umístěné v základním podlaží. Pomocí použitého algoritmu systém posílá uživatele výtahu do příslušného výtahu nebo skupiny výtahů pro stejné podlaží nebo v jeho blízkosti.

 

Systém s biometrickými údaji zdokonaluje tento systém o krok dále. Tento systém považují technici firmy Atlas Schindler za nejlepší techniku pro identifikaci uživatelů výtahů. Třebaže je to systém určený především pro bytové domy, systém s firemním označením firmy Atlas Schindler "Biopass" se chová následujícím způsobem. Jednotka pro registraci biometrických údajů je umístěna ve vstupní hale, kde se osoby bydlící v budově registrují pomocí svého prstu, což jim umožňuje přístup do těch stanic, kam mají přístup povolen. Výtahové kabiny jsou vybaveny jednotkami pro čtení digitálních údajů, kde uživatel výtahu přiloží svůj zaregistrovaný prst a výtah pak může opustit pouze ve stanici, kam má povolený přístup. Tento registr může pracovat po krátké období dvou-tří hodin, jako například pro hosty přicházející na party. Jakmile tato doba uplyne, systém se samočinně vypne. Tato dokonale personifikovaná metoda odstraňuje používání magnetických karet, klíčů a hesel. Tato funkce umožňuje registraci druhého prstu, který se používá při snaze o zneužití výtahu pachatelem. "Biopass" se nabízí jako zvláštní příslušenství za cenu, která činí 10% ceny výtahu. Firma předpokládá, že prodej "Miconic 10" a "Biopass" se zvýší o 5% z celkového prodeje v příslušné oblasti.

 

Elevator World
Otištěno se souhlasem vydavatele časopisu Elevator World J. S. Caporale

Poznámka:
Výtahy s řízením Miconic 10 firma SCHINDLER a.s. v České republice nabízí, zatím však bez registrace biometrických údajů, protože žádný ze zákazníků tento druh identifikace nepožadoval.

Dále je uvedeno schéma porovnání výtahů s běžným řízením s porovnáním s řízením Miconic 10 a řídící panel, který dodala firma k výtahům řízeným tímto způsobem řízení v Praze pro skupinu 5 výtahů.

 
 
Reklama