Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nákupní vozíky ve vícepodlažních obchodech

Nic nemožného

V roce 2005 velcí obchodníci informovali, že se v posledním desetiletí ocitli tváří v tvař skutečnosti proměnám obchodního průmyslu. Jednoduše tvrdili, že mnoho příměstských prodejen bylo naplněno velkými krabicemi a množstvím prodejních skladů. Například je zapotřebí 14 až 16 akrů půdy pro stavbu obchodů se 11 150 až 13 000 m2. Tvrdé předpisy pro oblasti mimo středy měst a rovněž stoupající realitní náklady dusí v mnoha případech další rozvoj a dělají nesnadným expanzi mimo to, co již existuje.

Jedním řešením pro změnu je zvětšování do výšky místo stěhování. Obchody ve městě, které trpěly nedostatkem prostoru, mají nyní řešení. Selský rozum obchodníků přišel na to, že je velice snadné stavět vícepodlažní zařízení i v hustě osídlených místech. Početné průmyslové obchody a potravinářské obchodní řetězce se pevně přestěhovaly zpět do středu města.

Samozřejmě se změnou se uplatnila nová výzva "stavět do výšky místo se vystěhovat". Kromě běžných problémů obchodu a skladování musely být řešeny problémy zákazníků s dopravou nákupních vozíků z jednoho podlaží do druhého. Obvykle obchodníci dávají k dispozici nákupní vozíky, aby zákazníci mohli nakoupit více než unesou. Avšak ve vícepodlažních supermarketech v městské zástavbě vznikl problém, jak dostat naložený vozík z jednoho podlaží do druhého.

Jedním řešením je použití rozměrných výtahů pro zákazníky a jejich vozíky. Avšak brzy se zjistilo, že toto řešení je neefektivní pro prostorové omezení a velmi pomalou dopravu mezi podlažími. Rovněž se zkoušelo používat šikmé pohyblivé chodníky pro dopravu zákazníků i vozíků mezi podlažími. Ale tyto pohyblivé chodníky potřebují značnou plochu podlaží a obchody musí mít speciální vozíky s kolečky se zvláštními přírubami. Rovněž bylo nebezpečné vozit na pohyblivých chodnících dětské kočárky, vzhledem k tomu, že nejsou vybaveny kolečky s přírubami.

Výsledkem bylo jedno z prvních řešení - německý dopravník vozíků. Avšak byla to nákladná investice, protože byl vyráběn za oceánem, s dlouhou dodací dobou. Problémy s náhradními díly a údržbou byly také nevýhodou tohoto zařízení.

Tak firma Pflow Industries Inc. z Milwaukee ve Wisconsinu vyvinula dopravník pro nákupní vozíky "Cartveyor" jako odpověď na potíže obchodníků s dopravou zákazníků s vozíky mezi podlažími. Pflow vyvinul dopravní systém speciálně pro dopravu nákupních vozíků ve vícepodlažních zařízeních. Cartveyor je nesen velmi důkladnou ocelovou konstrukcí odolnou proti zemětřesení podobně jako pohyblivé schody.

Cartveyor se může provozovat paralelně s pohyblivými schody nebo jako samostatné zařízení. Zákazník musí pouze prostrčit nákupní vozík bezpečnostní brankou s použitím podlahového vedení tak, aby se přední a zadní kolečka vozíku dostala do správné polohy. Tam Cartveyor zjistí přítomnost nákupního vozíku a bezpečně ho dopraví do následujícího nákupního podlaží. Celá procedura má za následek, že zákazník jede vedle svého vozíku a dostane ho zpět v následujícím podlaží.

"Cartveyor jezdí s rychlostí 0,5 m/s, zatímco průměrné pohyblivé schody 0,6 m/s" říká David Dux, obchodní vicepresident Pflow. "To dovoluje zákazníkům dost času k umístění vozíku na Cartveyor, nastoupit na pohyblivé schody a následně převzít vozík v následujícím podlaží. S frekvenčně řízeným pohonem Cartveyoru můžeme seřídit rychlost Cartveyoru a synchronizovat dopravu vozíku s příjezdem lidí na pohyblivých schodech."

V roce 2001 bylo instalováno první zařízení Cartveyor. Brzy potom byl tento dopravní systém instalován v přibližně 30 obchodních domech.

Jeden z největších problémů, kterým musel Pflow čelit ve vývoji svého dopravního systému, byla skutečnost, že neexistovala pro tento typ dopravníku s účastí veřejnosti, jaký nabízel Cartveyor, žádná norma. Výsledkem bylo, že Pflow jednal celé měsíce s členy normalizační komise a provedl nezbytné úpravy svého výrobku a konečně hrál velkou roli při návrhu dodatku k normě B20.1, který platí tento typ dopravníku s účastí veřejnosti.

Požadavky normy byly uplatněny při původní konstrukci Cartveyoru. Tyto požadavky zahrnují zvláštní signalizaci hlídání a varování, aby byl zajištěn bezpečný přístup veřejnosti. Na vstupních a výstupních místech byly namontovány branky s jednosměrnými závěsy, které brání vstupu osobám na dráhu Cartveyoru. A problém s pádem vozíku a možným poškozením zařízení obchodu byl vyřešen přidáním záchytů vozíků s tlumičem nárazů. Pohyb vozíků je sledován senzory umístěnými podél dráhy Cartveyoru. Jestliže se vozíky nahromadí, tyto senzory rozpoznají nahromadění a vyvolají trvalé varování.

Dux vysvětlil, že "to bylo zásadní pro obchodníky i pro Pflow, že pro Cartveyor byla vytvořena norma. Prováděli jsme intenzivní zkoušky, abychom vyvinuli bezpečné zařízení, které povede v obchodních zařízeních k prospěchu veřejnosti."

Pro zákazníky přátelsky uspořádané řízení je rovněž výhodné pro obchodníky. Systém může být naprogramován s výhodami pro zákazníky, poskytuje snadno pochopitelné návody pro provozovatele, zaznamenává použití a všechny poruchy a poskytuje různé úrovně bezpečnosti. Vedení při vstupu v úrovni podlaží zabraňuje nevhodnému použití, poškození a nahromadění vozíků. Deska na konci dopravníku má zachycovací pásy malých předmětů, které by se dostaly do Cartveyoru. Červené světlo na brance zůstává trvale rozsvíceno, pokud se vyskytne chybný stav.

Kromě toho Cartveyor má také kolečka a naváděče na podlaze pro snadné umístění nákupního vozíku. Systém je vybaven klidovým stavem, který šetří energii a odstraňuje potřebu každý den Cartveyor zapínat a vypínat. Elektronický termostat sleduje teplotu motoru, aby se zabránilo přetížení motoru. Je rovněž vybaven programovatelným řízením, které umožňuje nastavení doby pro uvedení do klidového stavu a při poruše.

Frekvenční řízení pohonu Cartveyoru zajišťuje plynulý rozjezd a zajišťuje řízení rychlosti Cartveyoru. Obrazovka displeje poskytuje personálu obchodu bezpečný přístup k diagnostice poruch, k postupné nápravě poruch a návody pro obnovení provozu.

Podle Duxe, změny Cartveyoru za poslední čtyři roky učinily Cartveyor přitažlivějším a přátelštějším k zákazníkům. Řízení bylo zjednodušeno a zdokonaleno. Dveře byly upraveny tak, aby zákazníci mohli snadněji zatlačit vozík na nově upravené zařízení závěsů a kladek. Cartveyor vypadal původně sportovně a drsně průmyslovým vzhledem s těžkými brankami z nerezové oceli, s upevněním průmyslové varovné signalizace. Současné provedení Cartveyoru bylo zdokonaleno a představuje "maximálně přátelské obchodní vzezření" k zákazníkům.

V souvislosti s vývojem obchodu vracet se zpět do středu měst, Cartveyor zcela jistě pomáhá učinit tento návrat méně problematickým jak pro obchodníky, tak pro jejich zákazníky. Kdysi se považoval městský rozvoj velkých obchodů za nemožný. Nyní s využitím takové inovace, jako je Cartveyor, se tento rozvoj stal realističtějším a je to v současnosti jistý trend mezi obchodníky.

"Pflow ukázal na problém a přišel s vynikajícím řešením. Cartveyor dopravuje nákupní vozíky jednoduše a účinně", uzavřel Dux.
Tisha Eadie, PR ředitel
Otištěno se souhlasem vydavatele Elevator World Roberta S. Caporale, MSc

Elevator World, únor 2005

V České republice zatím tyto systémy nikdo neinstaloval, nebyly ani požadovány.

 
 
Reklama