Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Havárie v Praze opět připomněly stáří potrubí v metropoli

Staré potrubí na mnoha místech metropole nevydrží změny teplot a následné pohyby půdy pod povrchem. Počet poruch na pražské vodovodní síti začal v posledních dnech stoupat.

Příčiny havárií:

Příčin selhání je podle odborníků víc. Je to kombinace mrazivého počasí, stáří potrubí a přetíženosti pražských komunikací. Vodovodní síť v hlavním městě měří včetně přípojek více než čtyři tisíce kilometrů. Nejstarší potrubí přitom leží v zemi od roku 1880.

Poslední z příkladů:

Potrubí, které prasklo v zemi na Rašínově nábřeží v hloubce dvou metrů, pochází z roku 1969. To, které prasklo jen pár hodin předtím ve čtvrtek 26.1.2006 u I. P. Pavlova a zničilo pět set metrů čtverečních silnice, bylo staré skoro sto let.

Havárie vodovodního řadu DN 300 (průměr 30 cm) v blízkosti Tančícího domu na Rašínově nábřeží vznikla na potrubí, které se den předem opravovalo. Zřejmě manipulace s potrubím a pohyby podloží v mrazivém počasí vedly k dalšímu narušení potrubí. Vodovodní řad je z roku 1969.

Vývoj havárie vodovodu v Sokolské ulici (info z webu PVK a.s.):

  • 27.1.2006: K havárii vodovodního řadu o průměru 90 cm (DN 900) došlo na rohu ulic Sokolská a Rumunská. Distribuční vodovodní řad, který je z roku 1908, spojuje vodojemy Flora a Karlov. Pravděpodobnou příčinou havárie jsou vedle klimatických podmínek i stáří vodovodního řadu a dopravní přetíženost v dané oblasti.
  • Oprava havarovaného řadu si nevyžádala přerušení dodávky vody v dané oblasti. Celá oblast je zásobována díky manipulacím a propojením s okolní vodovodní sítí. Oprava vlastního potrubí byla plánována na 1 den, zemní práce a oprava povrchu vozovky, vzhledem ke klimatickým podmínkám, zhruba do 3. února. Je třeba opravit zhruba 500 m2 vozovky.
  • 27.1.2006: Během noci byly provedeny výkopové práce, které ukázaly, že litinové potrubí DN 900 (průměr 90 cm) z roku 1908, hloubka 3,3 m je narušeno prasklinou v délce 4 m. Část havarovaného potrubí byla vyříznuta a začnou montážní práce, komplikace může způsobit původní temování spojů a stáří sestavy. Vsazení nové skladby potrubí, postupné napuštění, odvzdušnění a natlakování vodovodní sítě bude probíhat v pátek a do ranních sobotních hodin by měla být zcela obnovena dodávka vody tímto distribučním řadem.
  • 27.1.2006: Část havarovaného potrubí byla vyříznuta a nyní se zbrusují hrdla, na každé straně 1,5 cm, aby mohl být vsazen nový díl potrubí. Příprava hrdla si vyžádá ještě několik hodin, jde o velmi náročnou práci.
  • 28.1.2006: Opravu komplikují práce na zbroušení atypické tvarovky. Potrubí je z roku 1908 a dnešní roury mají jiné profily, proto je nutné zbrousit tvarovky natolik, aby mohla být vsazena nová část potrubí. Práce budou pokračovat celou sobotu a předpokládá se, že dodávka vody distribučním řadem DN 900 bude obnovena v nedělním dopoledni. Daná oblast je zatím zásobována z jiné části vodovodní sítě, někde se mohou objevit nižší tlaky vody.

Vývoj:

Rostoucí počet poruch na pražské vodovodní síti znamená denně cca 20 havárií. Přestože se situace z dlouhodobého pohledu zlepšuje, v podzemí se stále ztrácí čtvrtina vyrobené vody.

Vodárny se stále snaží zamezit ztrátám, zejména systematickým průzkumem. Např. v roce 2005 bylo prověřeno cca 2500 km vodovodní sítě, což je o 328 km víc než v r. 2004. Ještě v roce 1998 byly ztráty podle statistik více než 40% vyrobené vody.

Podle propočtů PVK a.s. je zapotřebí rekonstruovat kolem padesáti kilometrů pražských sítí ročně. To odpovídá i životnosti použité tvárné litiny, která činí asi sedmdesát let. Minimálně 660 km potrubí je z doby před rokem 1945, u cca 450 km se zatím stáří nepodařilo zjistit. Nejstarší vodovodní řad z roku 1879 je ve Všehrdově, Říční, Šeříkové a Vítězné ulici.

Na postupnou systémovou obnovu vodovodních a kanalizačních sítí schválilo pražské zastupitelstvo v červnu 1999 půjčku ve výši 1,9 miliardy korun od Evropské investiční banky.

Vodovodní síť v Praze:


Délka vodovodní sítě včetně přípojek přes 4000 km
Počet vodovodních přípojek 94 385
Počet vodoměrů 101 421
Počet vodojemů 71
Objem vodojemů 960 000 m3

Vodovodní potrubí v Praze podle stáří

do roku 1900 68 km
1900 - 1920 71 km
1920 - 1940 520 km
1940 - 1960 124 km
1960 - 1980 778 km
1980 - 1990 472 km
po roce 1990 823 km
neznámé stáří 453 km
průměrné stáří 38 let

Počty odhalených úniků vody v Praze

rok 2005 7241
rok 2004 6795
rok 2003 7349
rok 2002 7849
rok 2001 10 243

Zdroje:

Anopress 28.1.2006, web PVK a.s.

 
 
Reklama