Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Pohyblivé schody ve šroubovici

První představení v Las Vegas

V říjnu 2004 Mitsubishi Electric & Electronic´s USA předvedly v Las Vegas první pohyblivé schody ve šroubovici při prvním představení III. fáze expanse "Forum Shops at Caesar". Propojuje třípodlažní nákupní středisko o ploše 16 260 m2, existující obchody, stravování a zábavu se známým Las Vegas Strip. Toto zařízení je jedním ze dvou míst v USA, kde je možno najít pohyblivé schody pohybující se ve šroubovici. Šest jiných zařízení instalovaných v roce 1988 je v provozu v San Francisku.

Schody pro zákazníky, uspořádané ve vrstvách, vytváří pěkné zatáčky, které poskytují panoramatický pohled na okolní obchody. Podpěrné obloukové konstrukce vytvářejí iluzi, že jsou zavěšeny ve vzduchu.

"To je Las Vegas, jsou to nepochybně normální pohyblivé schody", řekl Mike Corbo, generální ředitel Mitsubishi Electric´s Elevator and Escalator Division. "Díky nepochybné kráse jejich konstrukce vyvolávají tyto pohyblivé schody překvapení a dělají "The Forum Shop" jedním z prvních světových míst obchodu."

Samozřejmě toto zařízení se čtyřmi pohyblivými schody ve šroubovici vyvolává trvalý dojem. To není náhoda - to je zvláštní zařízení. Všechny předcházející pohyblivé schody ve šroubovici měly jakousi formu sloupové podpěry. Majitel budovy a architekt měli požadavek, aby pohyblivé schody ve šroubovici v budově "The Forum Shops" vypadaly, že volně plují v ohromném atriu. Nechtěli, aby něco rušilo pohled na pohyblivé schody nebo 60 okolních obchodů. Aby byl splněn tento velký požadavek, tým Mitsubishi spolupracoval s Lochsa Engineering a místním stavebním projektantem.

Souvislá šroubovicová ocelová konstrukce byla navržena tak, aby poskytovala základ pro jednotlivé schody. Podpěrná konstrukce a konstrukce schodů mají kamenné obložení, které vytváří velkolepý obklad schodů lehce se zatáčejících z jednoho podlaží do druhého. Toto je velice ohromující s ohledem na to, že jednotlivá zařízení váží každé 36 tun.

Instalace sama byla velkou výzvou. Na rozdíl od tradičních přímých pohyblivých schodů, šroubovicové schody byly na místo montáže dopraveny po částech. Bylo to přes 6 000 kusů. Každé schody se skládají ze sedmi těles. Jakmile tato tělesa byla uložena na svá místa, byl zbytek schodů smontován na místě. Celá montáž čtyř schodů trvala přibližně osm měsíců.

Bruce Peterson z Mitsubishi Electric´s Elevator and Escalator Division vysvětlil, že to bylo značně vzrušující podílet se na projektu. "Jako náš vstup na trh v Las Vegas bylo The Forum Shops opravdu pozoruhodný projekt. Bylo velmi vzrušující, vidět celý projekt pohromadě a ukončený projekt byl impozantní."

Elewator World, únor 2005, Stacie Hyman, částečně zkráceno

Montáž šroubovicových pohyblivých schodů

Projekt montáže byl zpracován v prosinci 2003 před dodávkou zařízení. Jedním ze zvlášť kritických prvků celé montáže bylo navržení správného postupu montáže. Byly určeny tři ohniskové body tří různých poloměrů, když se začal zpracovávat projekt každého zařízení. Z těchto ohniskových bodů bylo stanoveno více než 50 vnitřních a vnějších vztažných míst se značenými místy pro stanovení správného umístění jednotlivých zařízení.

Po stanovení a upevnění značených míst bylo následujícím krokem stanovení zařízení pro zvedání, připevnění a uložení části tělesa schodů. Každé šroubovicové pohyblivé schody mají sedm nosných těles schodů. Každé nosné těleso schodů, počínaje horním, bylo zvednuto a uloženo na vztažná místa, která byla předem vyznačena. Zvedání bylo kontrolováno na všech čtyřech rozích každého tělesa. Jakmile byly všechny body dvakrát zkontrolovány, těleso bylo zajištěno dočasnými podpěrami tak, aby se nemohlo pohybovat, pak byla zvednuta další tělesa a umístěna stejným způsobem jako předchozí. V úspěšném dnu bylo ustaveno jedno těleso čtyřmi až šesti montéry.

Pak začala montáž olejové mísy a bezpečnostního zábradlí. Poté následoval přenos vztažných míst na horní část tělesa a stanovení značek pro zvedání a montáž schodové dráhy. Zařízení bylo hotovo pro elektrickou instalaci a montáž řetězové dráhy, která byla umístěna na své místo a upevněna. Pak byly namontovány díly spojující dráhu, svařeny tak, aby byl zajištěn plynulý přechod z jedné části dráhy na druhou.

Další podstatnou částí byla montáž schodnicového řetězu. (Jsou tu tři čepy na každou část řetězu, který byl uložen ručně na těleso.) Po montáži a spojení částí řetězu byla trať znovu překontrolována a pokud bylo třeba, znovu seřízena. Poté bylo namontováno několik schodnic pro prověření uložení dráhy a byly znovu seřízeny všechny dráhy, aby byla jistota, že byly dodrženy správné vzdálenosti v celém zařízení. Byly uloženy hřebeny na konstrukci podlaží.

Dalším úkolem bylo umístění horních a spodních stěn, dále instalace skleněných desek na šikmé stěny. Tato práce musela být velice přesná s tolerancí menší než jeden milimetr. Pak byly namontovány všechny zakřivené skleněné desky. Tomu musela být věnována při montáži velká péče. Každý kus byl vyrovnán a upevněn tak, aby bylo zachováno správné umístění. Dále byla namontována balustráda nad sklem s vedením a kladkami madel. Nyní bylo namontováno jedno šroubovicové madlo - počínaje na vnějším poloměru a pak na vnitřním poloměru. (Toto není typická montáž přímého madla.)

Jak uvedl kontrolor K. P. Lim "Montéři museli přistoupit k montáži šroubovicových pohyblivých schodů zcela jinak než k montáži přímých pohyblivých schodů. Bylo důležité, aby předem prostudovali a porozuměli montážní dokumentaci." Pro mnohé montéry to byla první zkušenost s montáží šroubovicových pohyblivých schodů.

Pak bylo namontováno vnitřní lemování, každý kus olemování byl usazen, přiříznut a upevněn. Jakmile byly upevněny všechny kusy olemování, byly překontrolovány schodnice, aby byly zajištěny správné mezery. Často musely být znovu seřizovány. Na zařízení byly přidány další schodnice, a olemování a schodnice byly znovu překontrolovány.

Montáž se pomalu blížila ke konci. Byly usazeny držáky vnitřních desek a vnitřní desky. Před tím než byl namontován poslední kus vnitřních desek, byly namontovány poslední schodnice, překontrolovány a seřízený mezery.

Otištěno se souhlasem vydavatele Elevator World Roberta S. Caporale, MSc

Elevator World, únor 2005, Bruce Peterson - Částečně zkráceno

Tento druh pohyblivých schodů je zatím instalován pouze ve Spojených státech amerických a v Japonsku.

Údržba šroubovicových pohyblivých schodů

Šroubovicové pohyblivé schody firmy Mitsubishi Electric´s se pohybují elegantně a přesně tak, že není překvapením, že jejich preventivní údržba vyžaduje pečlivé plánování, koordinaci a provádění. U více než 6 000 precizně navržených dílů je důležité věnovat pozornost detailům. Udržet tyto šroubovicové pohyblivé schody v provozu bez přerušení bylo primární záležitostí.

Zřejmě velikost šroubovicových schodů ve Forum Shop a dlouhé hodiny provozu představují jedinečnou záležitost, která se nevyskytuje u jiných zařízení. Protože se madla, kladky a schodnice pohybují různou rychlostí, musí být tolerance, mezery a synchronizace dílů perfektní.

Na příklad vnější strany schodnic se pohybují rychleji než vnitřní strany a tak dodržení tolerance o velikosti 1,58 mm je kritické. Podobně madla se pohybují různou rychlostí, takže kalibrace přesné rychlosti ve vztahu k rychlosti schodového pásma musí být rovněž dodržena. Larsen poznamenává, že madlo se pohybuje na 24 poháněcích kladkách, na dvojnásobném množství než u přímých schodů.

Mitsubishi Electric´s předpokládá provádění důkladnější údržby dvakrát za rok a preventivní údržba je plánována každý druhý týden. Technici sledují dráhu a opotřebení kladek, čepy a poháněcí řetězy a rovněž záběr ozubení, záběry hřebenů a mezery.

Za 16 let provozu první šroubovicové pohyblivé schody firmy MItsubishi Electric´s ve středisku San Franciska došlo k jedné krátké poruše. U zařízení, které je v provozu 12 až 14 hodin denně a sedm dní v týdnu to je pozoruhodný rekord, který lze připsat na vrub preventivní údržbě. Předpokládáme, že šroubovicové pohyblivé schody ve Forum Shops jsou právě tak výkonné jako spolehlivé.

Elevator World, únor 2005, Brad Larsen

Otištěno se souhlasem vydavatele Elevator World Roberta S. Caporale, MSc

 
 
Reklama