Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Skončilo přechodné období vyhlášky pro balené vody

Od 1. července 2005 musí výrobci do obchodů dodávat balené vody s novými etiketami podle nových pravidel. Balená voda je považována za ekvivalent pitné vody například u jiných zařízení stravovacích služeb odst.3 §42 Vyhlášky č.137/2004 Sb.

Nová Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy č. 275/2004 Sb. platí již více než rok. Měla vnést více pravidel do nepřehledné situace na trhu s vodami. Vyhláška nabyla účinnosti dnem vstupu Česka do Evropské unie, ale do konce června trvalo přechodné období. Prozatím však vznikl větší zmatek na trhu: zákazníci se mohou setkat jak s vodami "stolními", tak s vodami "pramenitými", aniž tuší, že jde o jednu a tutéž kategorii.

Nová vyhláška především zpřísnila pravidla pro označování vod

K novým povinným údajům (s výjimkou balené pitné) patří název zdroje, ze kterého je voda čerpána a lokalita, v níž se pramen nachází. Na obalech minerálních vod přibude hodnocení podle celkové mineralizace, na první pohled bude tedy jasné, zda jde o slabě, či silně mineralizovanou vodu.

Velkým přínosem pro spotřebitele je nové dělení balených vod do čtyř kategorií:

 • přírodní minerální,
 • pramenité,
 • kojenecké,
 • pitné.

Rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi spočívají v odlišných požadavcích na zdroj, ve způsobu úpravy vody, v mikrobiologických, chemických a fyzikálních ukazatelích i v požadavcích na označování.

Přírodní minerální vody se smějí upravovat jen tak, aby se nezměnilo charakteristické složení vody, které jí dává specifické vlastnosti, naproti tomu úpravy pitné vody nejsou prakticky nijak omezeny.

Další důležitou změnou je, že přírodní minerální, pramenité a kojenecké vody z jednoho zdroje již není možné uvádět do oběhu pod různými názvy. To ale může v důsledku znamenat, že zdroj pramenité vody bude využíván i pro výrobu kvalitativně odlišných vod pitných, které budou prodávány pod různými značkami obchodním řetězců. V lahvi pitné vody se tak může skrývat i velmi kvalitní voda z podzemního zdroje.

Minerální vody mohou mít i menší množství minerálů

V České republice je označení "přírodní minerální voda" tradičně spojováno s vodou s vyšším obsahem rozpuštěných minerálních látek. Tuzemské minerálky obvykle mívají více než jeden gram. Podle nové legislativy však mohou obsahovat i menší množství. Zákazníci se tedy mohou na trhu setkat i s vodami, většinou ze zahraničí, které mají nižší obsah minerálních látek. Z tuzemských sem patří nově i Dobrá voda.

Zcela odlišnou kategorií jsou minerální vody z přírodních léčivých zdrojů, do které patří například známé vody jako Vincentka, Bílinská kyselka, Mlýnský pramen, Šaratice, Zaječická hořká, Rudolfův pramen. Na ně se vztahují specifické požadavky.

Pramenité a kojenecké vody

Z chráněných podzemních zdrojů pochází také balená voda pramenitá a kojenecká. Kvalita a čistota musí být její přirozenou vlastností na rozdíl od běžné pitné vody, kde se finální kvalita po úpravě může od původní značně lišit. Zdroje ale nepodléhají schvalování ministerstvem zdravotnictví. Voda musí být před balením přepravována pouze potrubím.

Kojenecké vody nelze upravovat žádným způsobem s výjimkou ozáření UV paprsky. Vztahují se na ně nejpřísnější požadavky na zdravotní nezávadnost (např. mikrobiologické požadavky, obsah dusičnanů). Tyto požadavky musí být dodrženy i u ostatních kategorií balených vod v případě, že jsou deklarovány jako vhodné k přípravě kojenecké stravy.

Ochucené minerálky už nejsou minerálky

Mezi balené vody se nepočítají sodovky ani ochucené minerálky. Ty tvoří zcela odlišnou skupinu, která patří mezi nealkoholické nápoje. Na rozdíl od balených vod se do nich mohou přidávat sladidla, aromata, konzervační látky... Přidávat lze také různé potravní doplňky včetně vitaminů.

Pramenité vody (dříve stolní)

 • Pochází z chráněného podzemního zdroje, které nemusí být schváleno ministerstvem zdravotnictví
 • Smí být upravována stejným způsobem jako přírodní minerální voda.
 • U vod sycených oxidem uhličitým musí být informace "pramenitá voda sycená" a obsah oxidu uhličitého v g/l.
A AQUA BELLA
nesycená
výrobce: Fontea Veselí nad Lužnicí
zdroj a lokalita: Veselí nad Lužnicí CHKO, Třeboňsko
E AQUILA
aqualinea jemně perlivá
výrobce: Karlovarské minerální vody
zdroj a lokalita: Aquila, Kyselka
I NATURIS
Pramenitá voda perlivá (sycená stolní voda)
výrobce: vyrobeno v ČR pro LIDL Česká republika
B BONAQUA
neperlivá
výrobce: Coca-Cola Beverages ČR
zdroj a lokalita: BonAqua Luka, Slovensko
F 365 Pramenitá voda sycená
výrobce: HBSW České Budějovice pro Delvitu
zdroj a lokalita: HV3A, HV4, Byňov
J FROMIN
perlivá voda (stolní voda perlivá)
výrobce: Aqua Nova Radiměř
C EUROSHOPPER
Pramenitá voda nesycená
výrobce: Ahold Czech Republic Říčany u Prahy
zdroj a lokalita: Veselí nad Lužnicí CHKO, Třeboňsko
G TRENDY
neperlivá voda
výrobce: Veseta Kyšice pro Plus-Discount
 
D TOMA NATURA
jemně perlivá
výrobce: General Bottlers
zdroj a lokalita: Toma Natura, Adršpašsko-Teplické skály
H RAJEC
pramenitá voda
výrobce: Kofola Rajecká Lesná, Slovensko
zdroj a lokalita: Fačkov, Rajec, Slovensko
 

Poznámka: U vod Aqua Bella, Euroshopper a Trendy vyrobených po 1. 7. bude muset být název zdroje a lokality. Voda Naturis je označena jako sycená stolní a zároveň pramenitá. Pokud bude i po 1. 7. označena jako pramenitá, bude muset být uveden název lokality a zdroje.
Fromin je označen podle původní vyhlášky, vody označené a vyrobené před 1. 7. 2005 mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Přírodní minerální vody

 • slabě mineralizované
 • Získává se z podzemního zdroje, který musí být schválen a pravidelně prověřován ministerstvem zdravotnictví.
 • Do místa plnění do lahví se smí přepravovat pouze potrubím.
 • Nesmí být upravována žádným způsobem, který by změnil charakteristické složení. Mezi povolené úpravy patří odželeznění nebo použití vzduchu obohaceného ozonem.
 • Může být sycena oxidem uhličitým, buď přímo ze zdroje, nebo z jiného než přírodního zdroje. Oxid uhličitý může být rovněž odstraňován.
A DOBRÁ VODA
přírodní minerální voda sycená
celk. mineralizace: 184,7 mg/l
výrobce: HBSW České Budějovice
zdroj a lokalita: Dobrá voda, Byňov
F KARLOVARSKÁ KORUNNÍ
neperlivá
celk. mineralizace: 979,5 mg/l
výrobce: Karlovarská Korunní kyselka Stráž nad Ohří
zdroj a lokalita: BJ5, BJ9, BJ11, BJ20, BJ21, BJ22, BJ26

*Po 1. 7. bude muset výrobce uvádět název lokality a označení druhu podle celkové mineralizace.
L PODĚBRADKA PŘÍRODNÍ
jemně perlivá
celk. mineralizace: 2052 mg/l
výrobce: Poděbradka Poděbrady
zdroj a lokalita: HP 19,20, Hořátev

*Po 1. 7. bude muset být na obalu označení druhu (z hlediska obsahu oxidu uhličitého) a hodnocení dle celkové mineralizace (silně mineralizovaná).
B VALVERT
přírodní minerální voda nesycená
celk. mineralizace: neuvedena
země původu: Belgie
zdroj a lokalita: pramen Valvert, Etalle, Belgie
G TESCO
minerální voda
celk. mineralizace: 963,4 mg/l
výrobce: Ondrášovka Moravský Beroun pro zdroj
zdroj a lokalita: BJ12, BV101A, Sedm Dvorů

*Po 1. 7. bude muset na obalu být hodnocení podle celkové mineralizace a upozornění na způsob skladování. Minerální vodu z téhož zdroje nebude možné uvádět na trh pod dvěma názvy (jako Tesco a Ondrášovka)
K HANÁCKÁ PŘÍRODNÍ
minerální voda jemně perlivá
celk. mineralizace: 2424 mg/l Vyšší obsah fluoridů - není vhodná pro pravidelnou konzumaci kojenci a dětmi ve věku do 7 let.
výrobce: Hanácká Kyselka Horní Moštěnice
zdroj a lokalita: Hanácká kyselka, Horní Moštěnice

*Po 1. 7. bude muset být na obalu hodnocení dle celkové mineralizace (silně mineralizovaná) silně mineralizované
C EVIAN
přírodní minerální voda
celk. mineralizace: 309 mg/l
výrobce: Cachat
zdroj a lokalita: Evian Francie středně mineralizované
H PERRIER
celk. mineralizace: 670 mg/l
země původu: Francie
*Po 1. 7. bude muset být označení lokality a název zdroje v češtině.
M ODYSEA
přírodní
celk. mineralizace: 2984 mg/l
výrobce: Hanácké závody Brodek u Přerova pro Kaufland
zdroj a lokalita: NP-768a

*Po 1. 7. bude muset výrobce doplnit lokalitu a hodnocení dle celkové mineralizace. Minerální vodu z téhož zdroje nebude možné uvádět na trh pod dvěma názvy (Hanácká kyselka, Odysea).
D ONDRÁŠOVKA
přírodní sycená
celk. mineralizace: 987 mg/l
výrobce: Ondrášovka Moravský Beroun
zdroj a lokalita: Ondrášovka, Sedm Dvorů
I MATTONI
přírodní minerální voda sycená
celk. mineralizace: 962 mg/l
výrobce: Karlovarské minerální vody
zdroj a lokalita: Mattoni, Kyselka
 
E VITTEL
přírodní minerální voda nesycená
celk. mineralizace: 622 mg/l
země původu: Francie

*Po 1. 7. bude muset být označení lokality a název zdroje v češtině.
J MAGNESIA
přírodní minerální voda sycená
celk. mineralizace: 1375 mg/l
výrobce: Karlovarské minerální vody
zdroj a lokalita: Magnesia, Mnichov
 

Kojenecké vody

 • Pochází z chráněného podzemního zdroje.
 • Smí být upravovány jen UV paprsky.
 • Platí na ně přísnější požadavky (mikrobiologické ukazatele, dusičnany).
 • Jsou vhodné k přípravě kojenecké stravy i k trvalému pití pro všechny.
 • Kromě oxidu uhličitého se do nich nesmí nic přidávat.
A TANJA
kojenecká
výrobce: Veseta Kyšice
lokalita: Český ráj
C BABY WELLNESS
neperlivá (kojenecká voda)
výrobce: Klimo Klatovy Česká republika
zdroj a lokalita: Baby Wellness, Mnichovo Hradiště, prameny Svaté Anny
B CLEVER
kojenecká voda
výrobce: Veseta Kyšice pro firmu Billa
D HORSKÝ PRAMEN
kojenecká voda
výrobce: Jesenické prameny Nová Pláň
zdroj a lokalita: Horský pramen, Roudno Jeseníky

Poznámka: U vod Tanja a Clever vyrobených po 1. 7. musí být doplněn název lokality a název zdroje a některé údaje o obsahu rozpuštěných pevných látek, draslíku, fluoridů a hydrogenuhličitanů, označení laboratoře a data analýzy.

Pitné vody

 • Nemusí pocházet z podzemního zdroje, může být stáčena i z veřejného vodovodu. Kvalita je srovnatelná s kvalitou pitné vody z vodovodu.
 • Nejsou omezeny úpravy vody, není zakázáno použití bakteriostatických látek (zastavují růst bakterií).
A FONTESSA
neperlivá voda (ve složení pitná voda)
výrobce: Fontea Veselí nad Lužnice
*Původní vyhláška neukládala povinnost deklarovat na obalu druh balené vody. Po 1. 7. musí být na obalu jasné označení kategorie balené vody: např. pitná voda.
C AQUA
neperlivá
výrobce: Klimo Klatovy
E TESCO
Perlivá (pitná voda sycená perlivá)
vyrobeno pro Tesco ČR
B AQUA HIT
perlivá (pitná voda sycená)
výrobce: HBSW České Budějovice
D SPAR
Pitná voda neperlivá (pitná voda nesycená neperlivá)
vyrobeno pro Spar
 

Ostatní vody

Léčivé minerální vody na rozdíl od balených vod nepatří mezi potraviny. Vzhledem ke svému chemickému složení a fyzikálním vlastnostem mají léčebné využití. Spadají pod Český inspektorát lázní a zřídel.

Ochucené pramenité nebo přírodní minerální vody se řídí předpisy pro nealkoholické nápoje, které mají odlišné požadavky než předpisy pro balené vody. Mohou obsahovat konzervační látky, sladidla a aromata...

Poznámka: Informace v přehledu vycházejí z údajů uvedených na obalech balených vod nakoupených v červnu. Po 1. červenci se mohou etikety na lahvích lišit, některé vody mohou být také přeřazeny do jiné skupiny.

Kategorie podle mineralizace

kategorie obsah rozpuštěných pevných látek
velmi slabě mineralizované do 50 mg/l
slabě mineralizované 50 až 500 mg/l
středně mineralizované 500 až 1500 mg/l
silně mineralizované 1500 mg/l až 5 g/l
velmi silně mineralizované nad 5 g/l

Návaznost na zásobování pitnou vodou:

Balená voda je považována za ekvivalent pitné vody například u jiných zařízení stravovacích služeb odst.3 §42 Vyhlášky č.137/2004 Sb.

Vyhláška č. 137/2004 Sb.
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
uveřejněno v: č. 45/2004 Sbírky zákonů na straně 1914
schváleno: 17.03.2004
účinnost od: 01.04.2004

Nahrazuje zrušenou Vyhlášku č. 107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných zrušena k 1.4.2004.

Vyhláška č. 252/2004 Sb.
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
se změnami: 187/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 82/2004 Sbírky zákonů na straně 5402
schváleno: 22.04.2004
účinnost od: 01.05.2004

Nahrazuje zrušenou Vyhlášku č. 376/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, zrušena k 1.5.2004.

 
 
Reklama