Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Slavnostní ocenění exponátů Aqua-thermu: Ve znamení byznysu a ekologie

Slavnostní vyhlašování oceněných firem letošního veletrhu Aqua-therm Praha, které se konalo ve středu 23. listopadu v Astro sále pražského Planetária, moderoval Jakub Železný.

Výsledky soutěže o nejlepší exponát veletrhu Aqua-therm Praha 2005 najdete v samostatném článku.

Úvodní slovo pronesl Ing. František Kočí z pořadatelské firmy Progres Partner Advertising. "Dobře, že nám zachováváte přízeň, bez vás by veletrh nemohl již 12 let fungovat," řekl na adresu vystavovatelů a zdůraznil, že se za ty roky podařilo vybudovat skutečně "hvězdný projekt". Komise měla podle něj letos těžkou práci, protože do boje o medaile se přihlásilo téměř 50 firem.

Za Ministerstvo životního prostředí, které převzalo záštitu nad veletrhem, promluvil ředitel odboru dobrovolných nástrojů Ing. Petr Nahodil. "Veletrh Aqua-therm dokázal spojit dvě dříve nespojitelná slova: byznys a ekologie. Jako představiteli MŽP je mi příjemné, že princip ekologického náhledu na výrobu, nejen tedy na výrobek, ale na celý proces výroby, je dnes už vlastní většině výrobců a samozřejmě také většině vystavovatelů na Aqua-thermu. Těží z toho nejen výrobci, ale i uživatelé a vůbec všichni, protože se to odráží na stavu našeho životního prostředí. Za to bych chtěl všem vystavovatelům poděkovat," řekl Petr Nahodil.

Viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení František Holec zdůraznil, že výrobci v poslední době nedbají jen o svůj výrobek, ale že se více dbá na poskytování komplexních služeb. "Jsme rádi, že dochází k propojování špičkových kotlů se solárními kolektory a tepelnými čerpadly, a že se dokonce objevují i výrobky poháněné vodíkem. Věříme ale, že výrobci nezapomenou na to, že jejich výrobky musí někdo montovat. Nezapomeňte proto na celoživotní vzdělávání nás montérů," apeloval F. Holec na přítomné. Celoživotní vzdělávání bylo ostatně i hlavním námětem konference TZB Praha 2005, která se konala v pondělí a které se zúčastnilo devět evropských delegací a zástupci EU. "Na konferenci se jasně ukázala důležitost tohoto vzdělávání, protože bez něj nejsou naši montéři často schopni vaše skvělé výrobky montovat," uzavřel pan Holec.

Ing. Jaroslav Maroušek, předseda odborné poroty a ředitel SEVEn, poděkoval všem, kdo své produkty do soutěže přihlásili. Z téměř 50 přihlášek vybrala porota 7 výrobků, kterým udělila Zlatou medaili, a dalších 11 obdrželo Čestné uznání. Dále udělila porota dvě Zvláštní ceny. "Všichni přihlášení splňovali základní cíle, kterými byla úspora energií, podpora obnovitelných zdrojů a technologie pro inteligentní budovy," řekl Ing. Maroušek.

Poté byla udělena ocenění, která z rukou výše uvedených pánů převzali zástupci jednotlivých firem.
Na závěr byla předána Velká cena Asociace odborných velkoobchodů, kterou z rukou prezidenta této asociace Antonína Vaňka převzal Ing. Semir Boughattas z firmy IVAR CS.

Rozhovor TZB-info s Ing. Irenou Plockovou z MPO, členkou odborné poroty Aqua-thermu

Co vás na přihlášených výrobcích nejvíce zaujalo?
Vyzdvihla bych především projekt Strážný, kde se nejen pracuje se špičkovými výrobky, ale kde šlo o zhodnocení optimální varianty vytápění obce, která leží v příhraničním regionu a musí být energeticky samostatná.

Mohla byste projekt stručně představit?
V obci se původně uvažovalo s připojením na plyn, ale plynofikace nebyla provedena. Byla suplována propan-butanem, což se ukázalo jako velmi drahé. Proto se obec snažila najít ekonomicky, ekologicky i energeticky nejpřijatelnější řešení. Po energetickém auditu se rozhodli, že optimálním zdrojem budou tepelná čerpadla. Zajímavé je i to, že je projekt připraven i pro budoucí aplikaci solárních zařízení pro přípravu TUV. Součástí energetického auditu je i zhodnocení energetické náročnosti některých vybraných staveb.

Objevilo se ještě něco zajímavého?
Domnívám se, že je správným trendem nehodnotit jen samostatné, byť špičkové výrobky bez prezentace jejich účinnosti v energetických systémech budov. A letos se představilo těchto systémů více než loni, což je dobře.

Děkuji za rozhovor.


předseda odborné poroty Ing. Jaroslav MaroušekAntonín Vaněk předává Velkou cenu AOV Ing. Semiru Boughattasovi, v pozadí Ing. Petr Nahodil


 
 
Reklama