Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Filip Hajšo: Největší pokrok je v použitých technologiích a materiálech

Na otázky TZB-info odpovídá Ing. Filip Hajšo, obchodní zástupce firmy Belimo, který mimo jiné řekl: "V příštím roce opustí výrobní halu 30 miliontý servopohon a v současné době by se asi opravdu hledalo špatně místo, kde by výrobky firmy BELIMO nebylo možno zakoupit."Firma Belimo Vás zve

k návštěvě svého stánku
na veletrhu Aqua-therm

hala A stánek č. 153
22. - 26. 11. 2005, Výstaviště v Holešovicích.TZB-info: Firma Belimo vznikla v roce 1975, letos tedy slavíte kulaté 30. výročí. Vyrábíte elektrické servopohony pro stavěcí a regulační články v topení, větrání a klimatizaci. Mohli byste i naprostému laikovi vysvětlit, k čemu tyto výrobky vlastně slouží?

Servopohony vyráběné firmou BELIMO se dají rozdělit do tří základních kategorií a to servopohony pro vzduchotechnické a klimatizační klapky, servopohony pro požární a odkuřovací klapky, servopohony pro rotační armatury (směšovací a škrticí kulové kohouty) a zdvihové armatury (pro ventily se zdvihem do 50 mm). Všechny servopohony, ale mají jednu základní společnou vlastnost, kterou je přestavení uzavíracího, nebo regulačního elementu z jedné do druhé polohy.

TZB-info: Jak velký rozdíl je mezi vašimi výrobky před 30 lety a dnes? A v čem jsou největší rozdíly?

Rozdíl mezi současnými výrobky a výrobky před třiceti lety je obrovský, i když základní funkce servopohonu přestavit klapku či armaturu zůstala stejná. Největší pokrok je samozřejmě v použitých technologiích, ať už je to v současné době používaný bezkomutátorový motor HALOMO, jenž se neopotřebovává a zároveň má menší nároky na elektrickou energii, použité materiály (kompozitní plasty, vícevrstvé tištěné spoje atd.), nebo zvyšování odolnosti pohonu proti vnějším vlivům prostředí (v současné době IP 54). Inovaci výrobků tedy přinesl technologický vývoj a v hlavní řadě také vývoj nových trendů, do kterého firma BELIMO investuje nemalé částky. To jak firma BELIMO vyvíjela svůj sortiment je patrné z tohoto grafu:

TZB-info: Dvě třetiny montovaných klapkových servopohonů v Evropě pocházejí od vaší firmy. To je neuvěřitelně vysoké číslo, máte vlastně na trhu dominantní postavení. Jak jste tohoto podílu v ryze tržním prostředí dosáhli (předpokládám, že trh s klapkovými pohony není ničím regulován)?

Máte pravdu firma BELIMO má opravdu významné postavení na trhu se servopohony pro vzduchotechnické a klimatizační klapky, ale toto postavení si, jak už jsem říkal, vypracovala neustálým zlepšováním a vývojem svých výrobků v reflexi na potřeby trhu a zákazníka, tj. nedodáváme jen kvalitní servopohony, ale poskytujeme kompletní řešení ( servis, poradenství, technickou podporu). K této pozici firmy BELIMO na trhu jistě nemalou měrou přispěla i zaručená kvalita výrobků firmy BELIMO, která je v současné době poskytována na dobu 5 let.

TZB-info: Co se vám za těch třicet let nejvíc povedlo, na které výrobky jste nejvíce hrdí?

To že v příštím roce opustí výrobní halu 30 miliontý servopohon svědčí o tom, že firma BELIMO má co nabídnout a její výrobky se opírají o dlouholeté zkušenosti a znalosti z oblasti motorizace HVAC zařízení. Hrdi jsme na všechny naše výrobky, ale mám-li vybrat jeden, který se na trhu udržel nejdelší dobu v nezměněné podobě, byl by to servopohon pro vzduchotechnické klapky typ GM s krouticím momentem 30 Nm, ale i tento typ se dočkal svého nástupce, kterým je dnes servopohon s označením GM..A s kroutícím momentem 40 Nm.

TZB-info: Vaše firma je původem patrně německá, ale dá se to odhadnout snad jen z jmen otců zakladatelů. Dnes má své zastoupení po celém světě. Jsou nějaká místa, kde Belimo ještě nemá pobočku? A kde vůbec své produkty vyrábíte?

Naše firma není německá, ale švýcarská. Mateřská firma má své sídlo v Hinwilu nedaleko Curychu. V Hinwilu je také hlavní moderní výrobní kapacita firmy BELIMO a současně i vývojové a testovací pracoviště, kde se testují a vyvíjejí nové servopohony. V současné době by se asi opravdu hledalo špatně místo, kde by výrobky firmy BELIMO nebylo možno zakoupit.

TZB-info: Jakým směrem se bude ubírat výroba v příštích letech?

Hlavním cílem firmy BELIMO je spokojený zákazník a vyvíjení nových standardů v oblasti servopohonů pro HVAC. Dá se tedy očekávat, že budeme dále vyhodnocovat potřeby trhu a zákazníků a na základě těchto poznatků pokračovat ve vývoji nových servopohonů s cílem udržet si a posílit, naši pozici na trhu.

Za TZB-info se ptala RNDr. Jana Plamínková


Belimo

  • Novinky firmy Belimo
  • LU..A rotační pohony 3 Nm
  • Motorizované škrticí klapky DN 50...350 pro třídy tlaků PN6/10/16
  • Motorizování cizích armatur: Univerzální, snadné, rychlé
  • CR24: Celkové řešení pro individuální komfort v místnosti


Jednoduše mnohostranné

Nová generace servopohonů Vám přináší sortiment čistě základních typů, nový motor s vyšším výkonem, delší životností a nižší spotřebou energie, jednotné ovládací prvky a identické příslušenství. To je koncept, který Vám uspoří ještě více času a optimalizuje náklady.Jednoduše nekomplikované

Nová generace servopohonů činí instalaci a provoz nyní ještě efektivnější: neboť přehledné členění, zpětně kompatibilní sortiment usnadňuje výběr typů, neboť jednotné ovládací prvky a identické příslušenství usnadňuje ovládání, a neboť pohony jsou celkově ještě výkonnější. A pokud jde vše snáze, jde vše také rychleji - prostě celé Belimo.Jednoduše přizpůsobitelné

Nová generace servopohonů Vám nabízí méně základních typů, které více umí. Nastavení pro komplexní řešení jsou možná dle přání zákazníka přímo z výroby nebo programovatelná se snadno ovladatelným PC-Tool přímo na místě. U nových zařízení je možné profitovat z vyšší efektivity, při sanaci z rozhodujících cenových výhod. Nazývá se Multi-Funkční Technologie. Nebo jednoduše řekněte Belimo. 
 
Reklama