Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jaké množství vzduchu je nutno odvádět ze sprch?

Dotaz:
Prosím Vás tímto o zjištění, zda vyhláška č.6/2003 pojednávající mimo jiné o množství odváděného vzduchu ze sprch resp. její tabulka č.4 nahrazuje tabulku č.1 v příloze 11 část A odstavec 7. Údržba, nařízení č. 178/2001 sb. Důvodem mého dotazu je znalost správného nadimenzování požadovaného množství odváděného vzduchu. V současné době po naší firmě požaduje ústecká KHS 150 - 200 m3/h na 1 sprchu. Podle našeho názoru ale vyhl. č. 6/2003 je novější, tzn. požadované množství je 35 - 110 m3/h.

Odpovídá Ing. Zuzana Mathauserová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí
Státní zdravotní ústav Praha, Centrum pracovního lékařství, e-mail: zmat@szu.cz


Bohužel v našich platných předpisech nacházíme různé požadavky na větrání pro stejně užívané prostory. Ve Vašem případě nelze dávat přednost předpisu s novější platností, protože oba citované předpisy jsou určeny pro různé typy prostředí. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. stanovuje požadavky pro pracoviště, vyhláška č. 6/2003 Sb. pokrývá zbytek, tj. pobytové prostory definované ve stavební vyhlášce č. 137/1998 Sb. Řešíte-li sprchy na pracovišti, požaduje příslušná KHS splnění požadavků předpisu pro pracoviště, tedy množství vzduchu 150 - 200 m3/h na jednu sprchu.

 
 
Reklama