Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na "Seminář pro projektanty - topenáře"

Firma ATREA s.r.o. pořádá 18. srpna seminář pro projektanty - topenáře, kteří by chtěli rozšířit svoji oblast projektování o řízené větrání a teplovzdušné vytápění.

Místo konání: Lány u Kladna, Hotel CLASSIC
Datum: Čtvrtek 18. srpna 2005
Čas: 9.00 - 13.00 hod,
po skončení přednášek oběd a diskuze
Přihlášky: on-line prostřednictvím portálu TZB-info
informace na tel. č. 603 802 992.
Vložné: bez vložného

Seminář je určen:
přednostně pro projektanty - topenáře, kteří by chtěli rozšířit svoji oblast projektování o řízené větrání a teplovzdušné vytápění.
Účastníci též získají informace o problematice mikroklimatu v moderních obytných budovách s nízkoenergetickým standardem.

Odborná náplň semináře:

  • energetická náročnost budov, požadavky na konstrukční řešení
  • mikroklima v obytných budovách - produkce škodlivin, řešení a použití větracích systémů
  • dimenzování větrání při volbě různých nucených větracích systémů s rekuperací tepla
  • ekonomika provozu
  • technická řešení při návrhu větracích systémů s rekuperací odpadního tepla pro rodinné domy a pro byty v bytových domech
  • technická řešení pro teplovzdušné vytápění s větráním pro rodinné domy a pro byty v bytových domech
  • dimenzování nízkoteplotních zdrojů tepla ve vazbě na nízkoenergetické objekty a větrací systémy
  • využití vzduchotechnických zařízení pro větrání a teplovzdušné vytápění bazénů u rodinných domů, technické řešení návrhu provedení
  • zkušenosti z provozu energeticky pasivního domu Atrea s.r.o.


Martin Jindrák v.r.
Atrea s.r.o.
Vedoucí divize
větrání a teplovzdušné vytápění
rodinných domů a bazénů
Ing. Petr Morávek, CSc v.r.
Atrea s.r.o.
Ředitel společnosti

 
 
Reklama