Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tiskové prohlášení občanského sdružení Nová energie

Podle tiskového prohlášení nepodporuje Zákon o obnovitelných energiích soukromé podnikání v oboru ekologických elektráren, ale naopak předepisuje přeplácení elektráren uhelných.

Senát začíná diskutovat předlohu zákona o obnovitelných zdrojích, který byl schválen poslaneckou sněmovnou ke konci února.

O předloze zákona prohlásil ministr životního prostředí Libor Ambrozek, že patří k nejmodernějším v Evropě. To je však hrubé zkreslení skutečnosti. Předloha prokazatelně porušuje evropské právo. Na rozdíl od obdobných zákonů v jiných zemích Evropské unie diskriminuje český zákon nezávislé výrobce ekologické elektřiny a výrazně preferuje spoluspalování biomasy v uhelných elektrárnách. Spotřebitelé jsou nuceni pod záminkou podpory výroby ekologické elektřiny po dobu 15 let přeplácet dnes již amortizované uhelné elektrárny a prodlužovat životnost fosilní energetiky. Podle předlohy schválené poslanci zároveň podnikatel stavbu decentrálních ekologických zařízení plánovat nemůže.

Předloha obsahuje zdánlivou záruku patnáctileté návratnosti pro projekty ekologických elektráren, která je však zároveň podmíněna splněním řady neznámých parametrů. Patnáctiletou návratnost však mají běžně elektrárny uhelné. Takovouto, navíc podmíněnou, záruku jako přednostní podporu ekologických zařízení interpretovat nelze. Podnikatel si pak na základě schválených paragrafů nemůže ani přibližně spočítat výnosy plánované elektrárny, což mu neumožňuje investovat do oboru.

Předloha zákona o obnovitelných zdrojích zároveň výslovně předepisuje přednostní podporu spoluspalování biomasy v uhelných elektrárnách. Pro tento trik mají být zaručeny výnosy v lukrativní úrovni na 15 let. Uhelné elektrárny, které od podzimu 2003 přimíchávají k uhlí biomasu, již takto vydělaly miliardu Kč.

Zcela vágní a téměř nedefinovaný paralelní systém podpory pomocí tzv. zelených bonusů je pro nezávislé podnikatele nepoužitelný, neboť rovněž neumožňuje žádné plánování projektů. Systém bonusů evidentně poslouží velkým investorům. Stojí za připomenutí, že společnost ČEZ již zveřejnila, že chystá projekty ve větrné energetice.

Oba zúčastněné ministerské resorty, Energetický regulační úřad i ODS v poslanecké sněmovně působily proti změnám předlohy, které by vyzněly ve prospěch nezávislých výrobců ekologické elektřiny či které by omezily podporu uhelných elektráren. Je otázkou, zda se podaří Senátu do předlohy zapracovat takové změny, které by přesunuly těžiště podpory od uhelných elektráren ve prospěch rozvoje malého a středního podnikání v oboru.

Začíná se rýsovat, že splnění českého národního závazku výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů má zřejmě obstarat jen několik málo velkých subjektů, za což jim má být poskytnuta lukrativní podpora, zatímco aktuální legislativa doslova brání vstupu malého a středního podnikání do oboru. Tím se však Česká republika jako člen Evropské unie rozhodně chlubit nemůže. Předloha zákona o obnovitelných zdrojích porušuje evropské právo nesprávnou transpozicí Směrnice 2001/77/ES, diskriminací nezávislých výrobců ekologické elektřiny a je napadnutelná pro podezření z nepovolené státní výpomoci, ze které těží subjekt, který je z většiny ve státním vlastnictví.

 
 
Reklama