Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Možnosti použití bytového větrání s rekuperací tepla v rodinných a bytových domech (II)

Druhý díl seriálu shrnuje jaké existují varianty pro řešení větrání s rekuperací tepla. Hlavní pozornost je věnována možnostem řešení větrání u bytových domů.

6. Systémy řešení v bytových domech

Přehled variant řešení pro bytové domy:
 • centrální řešení (pro celý dům jedna větrací jednotka) - Varianta 7
 • decentrální řešení (pro každý byt jedna jednotka) - Varianty 1 - 4
 • semidecentrální řešení (jen výměník tepla nebo jen ventilátor jsou umístěny v každém bytě) - Varianty 5 a 6

Varianta 1
Budova s větrací jednotkou s rekuperací tepla v každém bytě.


Obr. 16
Výhody:
 1. Intenzitu větrání lze nastavit individuálně pro každý byt
 2. Rekuperační zařízení pracuje samostatně pro každý byt, tedy využívá teplo z odváděného vzduchu dotčeného bytu k ohřevu přívodního vzduchu (na rozdíl od Variant 6 a 7)
 3. Větrací systém je instalován samostatně v každém bytě a je vyloučeno propojení s jinými byty a tím i případné "újmy od sousedů" prostřednictvím:
  1. pronikání pachů (vůní)
  2. šíření požáru
  3. přenos zvuků (telefonní efekt)
  4. intenzivního větrání
Nevýhody:
 1. Každý byt je vybaven samostatným montážním kompletem - to představuje sice vyšší investiční náklady, jsou ale na druhé straně redukovány, protože nejsou nutná:
  - protipožární opatření
  - dlouhé centrální rozvody s nutností tepelných izolací
 2. Nutné dva otvory na fasádě pro každý byt (pro přívod a odvod vzduchu).
 3. Nutná zvýšená pozornost při projektování - je nutno vyloučit nasávání odpadního vzduchu do proudu přiváděného čerstvého vzduchu.


Obr. 17

Varianta 2
Budova s centrálním odvodem odpadního vzduchu, protipožárními a zpětnými klapkami, větrací jednotka s rekuperací tepla v každém bytě a přívody venkovního čerstvého vzduchu decentrálně pro každý byt.

Výhody:
 1. Intenzitu větrání lze nastavit individuálně pro každý byt.
 2. Rekuperační zařízení pracuje samostatně pro každý byt, tedy využívá teplo z odváděného vzduchu dotčeného bytu k ohřevu přívodního vzduchu (na rozdíl od Variant 6 a 7).
 3. Nasávaný vzduch nemůže být smíchán s odpadním vzduchem (pod střechou nebo štítovou stěnou).
Nevýhody:
 1. K ochraně proti požáru je nutné v každém bytě osadit protipožární a zpětnou klapku na potrubí zaústěné do centrálního odvodu odpadního vzduchu.Obr. 18


Varianta 3
Budova s centrálním přívodem venkovního vzduchu a decentrálními odvody odpadního vzduchu, protipožárními a zpětnými klapkami. Větrací jednotka s rekuperací tepla v každém bytě.

Výhody:
 1. Výhody 1 a 2 jako u Varianty 1
 2. Nasávaný venkovní vzduch (centrálně, např. ve štítové stěně půdního prostoru) nemůže být smíchán s decentrálně vyfukovanými proudy odpadního vzduchu.
 3. Centrálně nasávaný venkovní vzduch může procházet přes zemní výměník.
Nevýhody:
 1. K ochraně proti požáru je nutné v každém bytě osadit protipožární a zpětnou klapku na potrubí zaústěné do centrálního odvodu odpadního vzduchu.Obr. 19


Varianta 4
Budova s centrálním přívodem venkovního vzduchu i centrálními odvodem odpadního vzduchu, protipožárními a zpětnými klapkami a větrací jednotkou s rekuperací tepla v každém bytě.

Výhody:
 1. Výhody 1 a 2 jako u Varianty 1
 2. Centrální sání venkovního vzduchu může být umístěno tak, aby bylo vyloučeno přimíchávání odpadního vzduchu.
 3. Centrálně nasávaný venkovní vzduch může procházet přes zemní výměník.
Nevýhody:
 1. Na každé přípojce bytu k centrálnímu přívodu venkovního vzduchu i k centrálnímu odvodu odpadního vzduchu je nutné osadit protipožární a zpětnou klapku.Obr. 20


Varianta 5
Budova s centrálním přívodem venkovního vzduchu i centrálním odvodem odpadního vzduchu, centrálními ventilátory a protipožárními a zpětnými klapkami a filtry venkovního vzduchu a větrací jednotkou s rekuperací tepla v každém bytě.

Výhody:
 1. Výhoda 2 jako u Varianty 1
 2. Při centrálním umístění ventilátoru se jeho hluk méně přenáší do bytových okruhů, ale pozor:
  - velké centrální ventilátory musí být při umístění do půdního prostoru dobře odhlučněny, jinak je hluk přenášen do nejvyššího podlaží.
  - při použití malých tichých ventilátorů v bytech u Variant 1 - 4 a 6 problémy s hlukem sotva budou.
 3. Otvory pro nasávání venkovního vzduchu popř. výfuk odpadního vzduchu mohou být situovány tak, že nedochází ke směšování.
 4. Centrálně nasávaný venkovní vzduch může procházet přes zemní výměník.
Nevýhody:
 1. Intenzita větrání je centrálně nastavena prostřednictvím obou centrálních ventilátorů, individuální ovlivnění je možné jen omezeně. K tomu musí mít centrální ventilátory možnost regulace.Obr. 21


Varianta 6
Budova s centrálním přívodem venkovního vzduchu i centrálním odvodem odpadního vzduchu, decentrálními ventilátory a centrálním výměníkem tepla.

Výhody:
 1. Intenzitu větrání lze regulovat decentrálním ventilátory.
 2. Otvory pro nasávání a výfuk vzduchu je možné vzájemně situovat tak, aby nedocházelo ke směšování proudů vzduchu.
 3. Centrálně nasávaný venkovní vzduch může procházet přes zemní výměník.
Nevýhody:
 1. Centrální výměník tepla pracuje se směsí vzduchových proudů z jednotlivých bytů, nerozlišuje tedy příspěvek jednotlivých bytů, a naopak přívodní vzduch je do jednotlivých bytů dodáván se stejnou teplotou.
 2. Na každé přípojce bytu k centrálnímu přívodu venkovního vzduchu i k centrálnímu odvodu odpadního vzduchu je nutné osadit protipožární a zpětnou klapku.Obr. 22


Varianta 7
Budova s centrálním přívodem venkovního vzduchu i centrálním odvodem odpadního vzduchu, bytovými protipožárními a zpětnými ventilátory a centrální větrací jednotkou s rekuperací tepla.

Výhody:
 1. Rekuperační jednotka s ventilátory není umístěna v prostoru bytů, tzn. úsporu místa a žádný zdroj hluku v bytě.
Nevýhody:
 1. Centrální výměník tepla pracuje se směsí vzduchových proudů z jednotlivých bytů, nerozlišuje tedy příspěvek jednotlivých bytů, a naopak přívodní vzduch je do jednotlivých bytů dodáván se stejnou teplotou.


7. Volba typu jednotky
Příklady použití a typy centrálních větracích jednotek s rekuperací tepla.

Charakteristika Štíhlá Plochá Krychlová
Tvary
Typy jednotek multi 100 DC
max. 130 m3/h
multi 150 DC
max. 165 m3/h
climos 100 DC
max. 100 m3/h
climos 150 DC
max. 150 m3/h
santos 250 DC
max. 280 m3/h
Příklady použití Obr. 23, 24, 25 Obr. 26, 27 Obr. 28


Obr. 23 - Větrací jednotka s rekuperací tepla v instalační šachtě


Obr. 24 - Větrací jednotka s rekuperací tepla
nad koupací vanou (se zakrytím nábytkovou deskou)


Obr. 25 - Větrací jednotka s rekuperací tepla nad kuchyňskou linkou


Obr. 26 - Větrací jednotka s rekuperací tepla ve stropním podhledu na chodbě


Obr. 27 - Větrací jednotka s rekuperací tepla ve stropním podhledu


Obr. 28 - Větrací jednotka s rekuperací tepla v technické místnosti nebo v koupelně

Literatura:
[1] Heinz, Brasche, Bischof, Hartmann, Richter: "Ergebnisse einer repräsentativen Untersuchung: Feuchtigkeitsschäden einschließlich Schimmelpilz-Wachstum in deutschen Wohnungen" in "Moderne Gebäudetechnik" 11/2004, S. 24 - 30

 
 
Reklama