Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce zdravotní a průmyslové instalace


Vás zve
na seminář

OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ HYGIENY VNITŘNÍCH VODOVODŮ

1. března 2005 - Praha
2. března 2005 - Brno


(Jedná se o seminář, který byl v Praze původně plánován na pondělí 31.1.2005.)


Zveme Vás na seminář, který bude praktickým návodem, jak správně navrhovat vnitřní vodovod a jeho části podle nejnovějších požadavků. Vzhledem ke zvyšujícímu se tlaku hygieniků v rámci kolaudačních řízení a zvyšujícím se požadavkům uživatelů se jedná o velmi důležité informace. Seminář je určen pro všechny, kdo navrhují ohřev vody a potrubní trasy vodovodu a kdo tato zařízení provozují, schvalují a užívají.

V rámci účastnického poplatku obdrží účastníci semináře NOVĚ VYDANÝ SEŠIT PROJEKTANTA, který tvoří zcela unikátní soubor 4 CD.

Sešit projektanta obsahuje:
  • Textové CD - Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů - rozsáhlý soubor informací použitelných přímo v projektech a důležité informace pro orientaci v problému.
  • CD se SW pro výpočet vnitřního vodovodu. SW je zpracován podle platných ČSN a CD obsahuje kompletní licenci se zajištěnou podporou pro uživatele a možností výhodné aktualizace v případě změn norem. SW umožňuje doplňování knihoven prvků podle potřeby a kompletní dimenzování.
  • CD pro návrh čerpadla, které kromě rychlého návrhu nabízí i výběr variant při náhradě čerpadla při rekonstrukci rozvodů.
  • CD armatury - katalog armatur včetně obrázků, navazuje na tabulky praktických příkladů použití v textovém CD.
Dále obdrží účastníci semináře PRACOVNÍ LISTY S KOMENTÁŘEM.

Těším se na viděnou

Ing. Dagmar Kopačková, oborný garant semináře


Program semináře:

 8.30 Prezence a rozdání souboru materiálů
 9.00 Zahájení, úvod - Ing. Dagmar Kopačková
Praktické příklady realizace ČSN EN 1717 - Ing. Jakub Vrána, VUT Brno
Kritická místa pro hygienu teplé vody - Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, qzp s.r.o. Brno
11.00 Přestávka na kávu a občerstvení
11.15 Opatření pro zajištění hygieny teplé vody - Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, qzp s.r.o. Brno
Návrh vodovodního potrubí, SW - Ing. Zdeněk Žabička, Žabička s.r.o. Brno
SW po správný návrh čerpadla - Grundfos
Armatury pro zajištění hygieny vody - Honeywell
Volba potrubního materiálu s ohledem na hygienu - Geberit
Opatření pro zajištění hygieny vody - Koncept Ekotech
Optimalizace proudění v potrubí vodovodu - Kemper
Uplatnění běžných materiálů s ohledem na hygienu - Wavin Ekoplastik
Nezbytné požadavky na provoz zdroje teplé vody - Stiebel Eltron
15.45 Diskuse a předpokládaný závěr semináře


Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
1. 3. 2005 Praha - Svaz českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4
2. 3. 2005 Brno   - Hotel International, Husova 16

2. Účastnický poplatek
Pro členy STP - 3300 Kč
Pro ostatní      - 3500 Kč
Účastnický poplatek je stanoven dohodou mezi dodavatelem a odběratelem včetně 19 % DPH.

Zahrnuje: účast na semináři, pracovní texty, Sešit projektanta, plnou verzi programu pro návrh vodovodu, SW pro návrh čerpadel, elektronický katalog armatur, občerstvení. (V případě, že SW pro návrh vodovodu nepotřebujete, je cena snížena o 1.500,- Kč)

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu: 43837011/0100, variabilní symbol 205 05 01, IČO 499978, DIČ CZ00499978.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě poplatku zašlete nejpozději 1 týden před seminářem na adresu:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz

Můžete rovněž využít on-line přihlášky. V případě zaslání přihlášky e-mailem předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

5. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

6. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.


Mediální partneři STP


internetový portál www.tzb-info.cz časopis Topenářství InstalacePořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství


 
 
Reklama