Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hnědé uhlí ano!

Malý a velký a princip je stejný


EKOEFEKT 24
Od 24 kW pro rodinné domy po 600 kW pro průmyslové kotelny. Pohodlné a ekologičtější spalování hnědého uhlí zajímá stále více lidí. Hrozba zastavení dodávek plynu a zvyšující se ceny paliv vedou mnoho lidí a firem k hledání alternativy k plynu, topnému oleji či propanu. Ten, kdo automat na uhlí již má, ví, co znamená přikládat 1x za 2-3 dny, nemuset topit pouze v jedné místnosti, ale za 0,4 Kč/kW si užívat teplo v celém domě. A v průmyslu - kdo spotřebuje za 2 mil. Kč plynu za rok, zaplatí za uhlí milion pouze jeden. To je úspora, se kterou se již vyplatí počítat. A také tisíce provozovatelů kotlů CARBOROBOT a EKOEFEKT v ČR poznaly výhody topení automaty na uhlí. Stačí trochu počítat a ekonomické výsledky přesvědčí i zarputilé odpůrce uhlí. Samozřejmě istalovat takový kotel na náměstí uprostřed města není nejšťastnější řešení z hlediska skládání uhlí, ale všude tam, kde manipulace s uhlím nečiní problémy, je instalace vhodná. A kouř z komína - to je minulost.

Většina lidí má stále v podvědomí štiplavý hnědý dým valící se z komínů a kouřový opar nad obytnými komplexy používajícími uhlí. Tyto obavy jsou minulostí tam, kde se používají automatické kotle typu CARBOROBOT a EKOEFEKT.

Staré technologie spalování uhlí v kotlích se samotížným odhoříváním pod tíhou ekologické legislativy a nových evropských norem na kotle nenávratně ustupují technologiím s řízeným spalovacím procesem a automatickou regulací teploty.

Obavy ze zhoršení kvality ovzduší v důsledku návratu k uhelným kotlům již nejsou opodstatněné. Nové třídy kotlů atestované dle evropských norem (např. ČSN EN 303-5) platných v ČR jsou již zárukou kvalitního spalovacího procesu s vysokou účinností.

Kotle umožňují spalovat hnědé uhlí o zrnitosti 5 - 25 mm s komfortem, na jaký jsme u klasických uhelných kotlů nebyli zvyklí. To potvrzují i autorizovaná pracoviště měření emisí. Jejich vyjádření jsou jednoznačná: "výrazně předčí všechny u nás známé uhelné kotle". Kotle CARBOROBOT a EKOEFEKT jsou od roku 2002 atestovány dle evropské normy ČSN EN 303-5:2000.


EKOEFEKT 48

EKOEFEKT 600

Relativní nevýhodou automatických kotlů je vyšší pořizovací cena v porovnání s předchozími typy klasických uhelných kotlů. Celková bilance výroby tepla a pohodlná obsluha však pořizovací náklady velmi rychle zvrátí. Pozitivně se projevuje jednak vyšší účinnost spalovacího procesu (až 80% proti dřívějším 50-60%), používání výrazně lacinějšího paliva (ořech 2 proti dříve používané kostce) a možnost nasazení automatické regulace topné soustavy, na kterou kotle pružně reagují. Obslužnost je také nesrovnatelně nižší a pohodlnější, než byla dříve u klasických kotlů. Přikládání až 1x za tři dny je toho důkazem.

Z ekologického hlediska je závažnou skutečností, že použitím nových efektivních technologií spalování hnědého uhlí dochází k výrazně nižšímu zatížení životního prostředí. Produkce emisí škodlivin (hlavně CO, tuhých látek a NOx) je u kotlů nové generace v jednotlivých režimech několikanásobně nižší v porovnání s odhořívacími kotli. Evidentním snížením zátěže ovzduší provozem kotlů nové generace je nižší spotřeba uhlí pro výrobu stejného množství tepla v důsledku vyššího využití paliva.

Domácí palivo - hnědé uhlí tak opět nachází cestu ke spotřebitelům.

Výkonová řada kotlů pokrývá celé spektrum výkonů od rodinných domů cca 25 kW až po blokové kotelny do cca 3 MW.

Výrobce CARBOROBOT s.r.o. Maďarsko. Název CARBOROBOT je registrovaná ochranná známka.
Výrobce EKOEFEKT a.s. ČR. Název EKOEFEKT je registrovaná ochranná známka.

 
 
Reklama