Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Netradiční instalace tepelných čerpadel IVT

V letošním roce přesáhne počet tepelných čerpadel IVT instalovaných v České republice 1600 kusů. Tepelná čerpadla země / voda tvoří z tohoto počtu více jak 98 % a v této kategorii je značka IVT suverénně nejprodávanější u nás. Jednou z hlavních předností IVT je široká možnost uplatnění v objektech všech velikostí. V tomto článku jsou ukázány dva příklady zcela odlišného nasazení tepelných čerpadel IVT, pro dům s tepelnou ztrátou 6 kW a areál třiceti objektů s tepelnou ztrátou 1 200 kW.

Nízkoenergetický rodinný dům TREND HAUS

V tomto nízkoenergetickém domě je velmi výhodně kombinováno tepelné čerpadlo s větrací jednotkou. Jde o tepelné čerpadlo IVT 495 TWIN s výkonem 4 kW, které kromě vytápění a ohřevu teplé užitkové vody zajišťuje i větrání objektu s rekuperací. Toto zařízení odebírá teplo z větraného vzduchu a zároveň ze 70 m hlubokého vrtu. Navíc dokáže energii z větracího vzduchu akumulovat v zemním výměníku v době, kdy není potřeba vytápění ani ohřev teplé vody v bojleru. Odvod vzduchu je řešen centrálním odtahem přes výparník tepelného čerpadla a přívod čerstvého vzduchu je proveden jednoduše pomocí regulovatelných štěrbin v jednotlivých místnostech.


Vytápění areálu ZOO Ústí nad Labem

Počátkem letošního roku vyhrálo konsorcium firem Tepelná čerpadla IVT a SKANSKA výběrové řízení na vytápění areálu ZOO v Ústí nad Labem. Jedná se o vytápění 30 budov s tepelnou ztrátou 1 200 kW.

Zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla IVT s celkovým výkonem 950 kW, odebírající teplo z geotermální vody čerpané z 515 m hlubokého vrtu. Tato voda má teplotu 32°C a vydatnost 12 l/s. Zdroj tepla je rozdělen do 5 kotelen s výkony od 90 do 300 kW, propojených rozvodem primární vody. V kotelnách je instalována kaskáda vysokoteplotních tepelných čerpadel IVT Greenline G22 a G26 s chladivem R134a, která mohou pracovat na primární straně přímo s teplotou vody do 30°C. Kaskádní zapojení umožňuje regulaci výkonu kotelny ve stupních po 40 nebo 50 kW. Geotermální voda předává teplo přes deskové výměníky do uzavřeného okruhu primární vody, která je v bezkanálovém potrubí rozvedena po areálu ZOO. Z tohoto okruhu, který pracuje s teplotním spádem 30/15°C, teprve odebírají teplo tepelná čerpadla. Rozvod primární vody po areálu je dlouhý přes 2 000 m s převýšením 100 m! I když tepelná čerpadla mají výstupní teplotu až 65°C, jsou topné systémy v budovách navrženy v teplotním spádu 55/40°C, aby bylo dosaženo co nejvyššího topného faktoru. Ten by se měl pohybovat v průměru nad hodnotou 4,5 a v maximu dosahovat hodnot přes 6,1 (30/45°C).

V letošním roce byla dokončena výměníková stanice pro primární vodu a první kotelna s výkonem 260 kW, která byla uvedena do provozu v září. Další kotelny budou následovat v příštím roce. Objem celé zakázky je přibližně 34 mil. Kč (v této ceně nejsou zahrnuty náklady na vrt, který byl proveden již dříve).


Pozvánka na veletrh Aqua-therm Praha 2004

I v letošním roce najdete naši společnost na veletrhu Aqua-therm - hala J, stánek č. 018.

Na stánku mimo jiné představíme tepelné čerpadlo IVT Greenline C11, které dosahuje
topného faktoru 4,9 (0/35), a větrací jednotku IVT VXB s rekuperací tepla pro tepelná čerpadla IVT.

Pro zájemce o tepelné čerpadlo je připravena speciální prodejní akce, ve které získají k tepelnému čerpadlu IVT Greenline E 6 až E 11 bonus ve formě topenářského zboží nebo elektroniky v hodnotě až 50 000 Kč.

GT Energy s.r.o.
logo GT Energy s.r.o.

Společnost GT ENERGY s.r.o. se zabývá zpracováním energetických koncepcí a dále návrhem a dodávkami úsporných technologií pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a zpětné využití odpadního tepla. Pro nové budovy zabezpečuje návrhy energetické koncepce ...