Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen Českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce osvětlenípozvánka na seminář


Denní osvětlení

11. - 12. 11. 2004 - penzion Koliba u Ústí nad Orlicí


Seminář je určen pro projektanty a pracovníky hygienických stanic a zdravotních ústavů. Cílem je seznámit účastníky se současným stavem návrhu a posuzování denního osvětlení, proslunění a umožnit setkání odborníků zabývajících se tímto faktorem.

Zahájení semináře je ve čtvrtek 11. 11. 2004 v 9.00 h a ukončení v pátek 12. 11. 2004 ve 12.00 h.

Témata přednášek:

 1. Úvod: pracoviště zabývající se denním osvětlením, zdroje informací o denním osvětlení (časopisy, knihy, internet) - Ing. Jiří Slezák
 2. Legislativa a posuzování denního osvětlení - Ing. Jiří Slezák
 3. Fyziologický a psychologický vliv denního osvětlení - RNDr. Marie Juklová
 4. Denní osvětlení, jeho druhy, vlastnosti, regulace - Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
 5. Výpočet bočního denního osvětlení, druhy a jejich výhody i nevýhody - Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
 6. Výpočet horního denního osvětlení, druhy a jejich výhody i nevýhody - Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
 7. Výpočet vnitřní odrazné složky denního osvětlení, druhy a jejich výhody i nevýhody - Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
 8. Výpočtový program WAL - Ing. Marcel Pelech
 9. Výpočtové programy fy DQL - Ing. Tomáš Maixner
 10. Výpočtové programy fy ASTRA - Ing. Pavel Staněk
 11. Měření denního osvětlení - Ing. Jiří Slezák
 12. Posuzování denního osvětlení pracovišť, škol a bytů - Ing. Jiří Slezák
 13. Zkušenosti s návrhem denního osvětlení - Ing. Ivana Adámková, Ing. Jitka Ondráčková, Ing. Marcel Pelech

Prezentace firem:

- okna - druhy, vlastnosti
- světlovody
- světlíky - druhy, vlastnosti
- výpočtové programy pro denní osvětlení a oslunění

Odborný garant semináře:
Ing. Jiří Slezák


Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 2 body.

Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
11. - 12. 11. 2004 - penzion Koliba u Ústí nad Orlicí
Dopravní spojení: Vlastním nebo veřejným dopravním prostředkem.
Odvoz z nádraží ČD nebo ČSAD v Ústí nad Orlicí bude zajištěn na základě požadavku.

Pro ty, kteří pojedou auty:
Penzion je cca 4 km od Ústí nad Orlicí směrem na Vysoké Mýto. V dolní části obce Hrádek je odbočka na lesní silničku vlevo. Zde je již ukazatel a penzion je vzdálen 1 km.

2. Ubytování a stravování
Je zajištěné v penzionu a účastník si je hradí sám (přibližná cena ubytování 140 Kč/noc).

3. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 990 Kč
- pro ostatní 1130 Kč
Cena je uvedena včetně DPH (19 %)

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1,
číslo účtu 43837011/ 0100, variabilní symbol 204 10 02, IČO 499978, DIČ CZ00499978.

5. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete nejpozději 1 týden před zahájením semináře na adresu pořadatele:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@vol.cz

6. Mapa

7. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

Mediálním partnerem STP je internetový portál TZB-info (www.tzb-info.cz). 
 
Reklama