Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová publikace vydavatelství ERA "Klimatizace a větrání"

Klimatizace a větrání
Takový je název nové publikace vydavatelství ERA, ve které najdete přehledné a užitečné informace o větrání a klimatizaci pro rodinné nebo bytové domy a malé kanceláře. Např. odvětrání kuchyní, místností s plynovými spotřebiči a krby, informace o přístrojích pro lokální úpravu vzduchu, rozdělení větracích systémů, užitečné informace o šíření hluku v uzavřených místnostech, významným tématem je teplovzdušné větrání.

Ukázka z knihy Klimatizace a větrání
autoři: Olga a Aleš Rubinovi, Vydavatelství Era, edice Stavíme, 2004


Odvlhčování malých bazénových ploch

Vnitřní bazény u rodinných domů jsou v dnešní době stále více žádané a využívané. Z počátečního nadšení však mnoho uživatelů vystřízlivělo po problémech s vlhkostí, které se nutně dostaví, není-li správně řešeno odvlhčování bazénového prostoru. Z vodní hladiny se totiž odpařuje vodní pára, která zvyšuje vzdušnou vlhkost. Tato vlhkost pak kondenzuje na nejchladnějších místech bazénu, zejména na oknech a prosklených stěnách, ale i na obvodových stěnách. Kondenzace na stěnách je ještě nebezpečnější než kondenzace na prosklených prvcích. Důsledkem vysoké vlhkosti vzduchu je vytváření plísní a výrazné snížení komfortu (i ohrožení zdraví) uživatelů bazénu.

Zabránit tomuto stavu lze jednak omezením odparu z hladiny jejím zakrýváním a zejména trvalým udržováním optimální vzdušné vlhkosti odvlhčovacím zařízením. Zakrývání hladiny je významným faktorem pro udržení přípustné vlhkosti v bazénu, zejména při občasném využití. V rodinném bazénu se při provozu odpařuje přibližně 180 g.m-2.h-1 a při zakryté hladině pouze 8 g.m-2.h-1.

Odvlhčovací zařízení však nenahradí kvalitní stavební řešení bazénu, ve kterém je třeba pamatovat na následující zásady:
 • Obvodové konstrukce řešit s nejlepšími tepelnětechnickými vlastnostmi
 • Omezit nadbytečné prosklení
 • Eliminovat tepelné mosty
 • Navrhnout dokonale parotěsné zábrany
 • Použít pravoúhlé tvary bazénu pro možnost instalace zákrytu z fólie nebo polyuretanových kazet.
Pro odvlhčování bazénu se využívá principu kondenzačního odvlhčování. Pro malé bazény se jednotka instaluje zpravidla přímo do bazénové haly, kde pracuje pouze s oběhovým vzduchem, neslouží pro větrání. Pro velké bazény se používají jednotky, které se již umísťují do samostatného prostoru a které pracují s určitým podílem čerstvého vzduchu, takže zajišťují i větrání.


Proudění vzduchu s oběhovou odvlhčovací jednotkou umístěnou přímo v bazénové hale.

Odvhčovací jednotka se skládá z kompletního chladicího okruhu (výparník, kondenzátor, kompresor, expanzní ventil) a prvků pro dopravu a úpravu vzduchu (ventilátor, filtr vzduchu, resp. ohřívač). Ventilátor odvlhčovací jednotky nasává vlhký vzduch, který je při průchodu výparníkem ochlazen na rosný bod. Vlhkost obsažená ve vzduchu kondenzuje na výparníku a vznikající voda stéká do kondenzátní vany, odkud je odváděna mimo jednotku. Ochlazený suchý vzduch následně prochází kondenzátorem, kde je ohříván kondenzátním teplem chladiva a poté vyfukován z jednotky do prostoru. Jednotka tedy pracuje na principu tepelného čerpadla, vyfukovaný vzduch je přibližně o 2-5°C teplejší než vzduch nasávaný.

Při instalaci odvlhčovací jednotky mimo prostor bazénu v oddělené technické místnosti je jednotka propojena s bazénem potrubím s rozvodem vzduchu. Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravu vlhkého vzduchu, který může navíc obsahovat chemické látky z bazénové technologie, které působí korozivně na potrubí, je nutno věnovat pozornost výběru materiálu pro potrubí. Výhodné je potrubí ALP, což je polyuretanové potrubí potažené z vnější a vnitřní strany hliníkovou fólií. Nejčastěji používanými distribučními prvky jsou štěrbiny umístěné v podlaze nebo pod stropem. Štěrbiny se umísťují podél chladných stěn, zejména oken. Odvod vzduchu je výhodné situovat pod stropem (vlhký vzduch je lehčí než suchý).


Proudění vzduchu s oběhovou odvlhčovací jednotkou
umístěnou v technické místnosti a rozvodem vzduchu potrubím.

Přívodní a odvodní elementy je nutno vzájemně situovat tak, aby došlo k provětrání celého prostoru bazénové haly. Koncové elementy pro přívod i odvod vzduchu se vyrábí v mnoha provedeních, takže lze nalézt optimální řešení distribuce vzduchu i při náročném architektonickém řešení interiéru. Do potrubí lze instalovat tlumiče hluku, provoz tak může být velmi tichý.

Odvlhčovací jednotky navrhované přímo do prostoru bazénu jsou levnější i jejich montáž je jednoduchá. Jistou nevýhodou je jejich hlučnost a nutnost vyhrazení vhodného místa u bazénu.

Zásady pro návrh odvlhčování bazénu lze shrnout do těchto bodů:
 • návrh distribuce vzduchu, která zajistí rovnoměrné provětrání celého bazénového prostoru,
 • přívod teplého a suchého vzduchu situovat k proskleným stěnám,
 • odvod vzduchu řešit centrálně pod stropem,
 • celý prostor bazénu udržovat pokud možno v podtlaku, aby byla omezena difuze vodní páry do stavebních konstrukcí,
 • materiál potrubí volit s ohledem na riziko koroze s tepelnou izolací,
 • podlahové rozvody provést vodotěsné, spádované, s odvodem kondenzátu,
 • nespojovat větrání bazénu s větráním jiných prostor v domě.
Odvlhčovací jednotka vyžaduje samostatný řídicí systém, který umožní řídit její provoz podle nastavené relativní vlhkosti v bazénu.

Pozor! Odvlhčovací jednotka potřebuje odvod kondenzátu.

 
 
Reklama