Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Luboš Morávek: Ohlasy trhu na horkou novinku

V redakčním rozhovoru hodnotí ředitel české divize JUNKERS patřící do skupiny BOSCH Ing. Luboš Morávek technické parametry nové řady kotlů a zmiňuje se i o perspektivách dalšího rozvoje prodeje a servisu v České republice po jejím vstupu do EU.

TZB-info: Z nově vydaných informací od divize JUNKERS patřící do skupiny BOSCH jsem se dozvěděl, že Hugo Junkers v roce 1892 vyvinul kalorimetr a o dva roky později si nechal patentovat první koupelnová plynová kamna na světě. To jistě ukazuje na průkopnickou pozici společnosti v oblasti vývoje plynových spotřebičů v Německu. Jak byste zhodnotil pozici společnosti v současné globalizované evropské ekonomice?

Luboš Morávek: Skupina Bosch Thermotechnik, do které spadá i značka Junkers, je již více než 100 let jednou z vedoucích společností v oblasti techniky pro vytápění a ohřev vody. Veškeré změny, kterými po celou dobu svého fungování prošla, byly připravovány s cílem zabezpečit efektivní růst společnosti prostřednictvím výrobků, které si zákazníci na trhu zakoupí pro jejich kvalitu, spolehlivost a přijatelnou cenu. V současné době, která je charakterizována silným tlakem na snížení výrobních nákladů, dochází ke koncentraci výroby s cílem optimalizovat vývojové, výrobní i obchodní náklady. Touto cestou se vydala i naše společnost. Po spojení s firmou Buderus vznikla skupina s ročním obratem více jak 2 mld. EUR, která je schopna nabídnout kdekoliv na světě svým zákazníkům kompletní sortiment tepelné techniky počínaje kotli na pevná paliva a tepelnými čerpadly konče.

TZB-info: U nové řady kotlů Novastar prezentujete především minimální rozměry těchto spotřebičů. Můžete uvést, jaké jsou další konkurenční výhody kotlů této nové řady?

Luboš Morávek: Kromě již vámi zmíněných minimálních rozměrů, kdy se podařilo zredukovat celkový objem kotle o 21% oproti předcházejícímu modelu, je nespornou výhodou jednoduchá obsluha. Ovládání pomocí kombinace vizuálních a dotykových prvků usnadňuje obsluhu především starším lidem. Snadnou přístupnost hlavních částí kotle, které jsou umístěny pod výklopným krytem, přivítají montážní a servisní pracovníci. Při přípravě teplé vody nabízí kotel Novastar ve své třídě výjimečný 2-hvězdičkový komfort (dle EN 13203). Dosáhnout tohoto výsledku umožnilo mimo jiné i použití tzv. aquasenzoru (snímače průtoku vody), který umožňuje okamžité přizpůsobení výkonu kotle na požadované množství a teplotu vody. V neposlední řadě je silnou konkurenční výhodou tohoto kotle i velice příznivá cena. V rámci zaváděcí kampaně platí do konce května mimořádné akční ceny a je jen na zákaznících, aby naší nabídky využili a o kvalitách kotle se sami přesvědčili.

TZB-info: Vysoký komfort přípravy teplé užitkové vody se stává stále významnějším požadavkem zákazníka. Velmi časté dilema investorů při volbě kotle je, zda volit kotel s průtočným ohřevem, nebo se zásobníkem. Podle čeho by se měl investor rozhodovat?

Luboš Morávek: Při této volbě jsou rozhodující dva základní parametry, a to počet odběrních míst, na kterých budeme teplou vodu odebírat (umyvadlo, sprcha, vana, dřez, ...) a délka vedení od kotle k odběrnímu místu. Stručně řečeno čím větší je počet míst s odběrem teplé vody a čím je delší přívod, tím se snižuje komfort přípravy teplé vody u kombinovaných kotlů. Tyto jsou vhodné pro byty či jednopodlažní rodinné domky, kde jsou krátké rozvody a počet odběrních míst do tří. V ostatních případech bych doporučil ohřev vody v nepřímo ohřívaném zásobníku, kde je voda k dispozici téměř neustále. Toto je pouze doporučení a vždy záleží i na osobním pocitu a zvyklostech zákazníka. I v menším bytě vybaveném velkou masážní vanou je pro její správné fungování nutností mít dostatek teplé vody ve velmi krátkém čase. Toto je schopen zabezpečit pouze správně dimenzovaný zásobník. V konkrétních případech doporučuji kontaktovat prodejce Junkers, kteří všem zájemcům rádi poradí v dané konkrétní situaci a navrhnou spolehlivě fungující řešení.

TZB-info: Jedním z nejdůležitějších hledisek při volbě značky plynového kotle u nových investic i u rekonstrukcí je solidnost a spolehlivost servisu. Jak byste zhodnotil servisní síť značky JUNKERS v České republice?

Luboš Morávek: Servisnímu zabezpečení věnujeme trvale vysokou pozornost. Nejenom množství servisních míst v rámci republiky, ale hlavně jejich dosažitelnost, odborné znalosti a vybavenost potřebnými náhradními díly jsou rozhodující pro spokojenost zákazníka v případě, kdy výrobek neplní dostatečně svoji funkci. Systém pravidelného proškolování servisních techniků, kontrola vybavenosti náhradními díly i měření rychlosti zásahů u zákazníka, to jsou jen vybrané ukazatele hodnotící úroveň servisního zabezpečení. Kromě více než 350 servisních míst má v současné době 31 servis označení "Certifikované servisní místo Junkers". K tomu, aby toto označení bylo servisu propůjčeno, je nutné splnit nadstandardní kritéria, kterými je například 24 hodinová dosažitelnost, častější školení a kontrola znalostí servisních mechaniků a jejich vzájemná zastupitelnost či vybavení měřicími přístroji. Takto vybavená střediska jsou schopna zajistit servis na nejvyšší úrovni.

TZB-info: Budete se do budoucna snažit nějakým způsobem sjednocovat servisní sítě značek JUNKERS, BUDERUS a DAKON, které všechny patří do skupiny BOSCH?

Luboš Morávek: Naprosto logicky vyvstávají možnosti využít tohoto propojení ke zlepšení servisního zabezpečení a poskytnutí rychlých a kvalitních služeb našim zákazníkům. Při sdružení kapacit a prostředků všech tří značek je možné pustit se do projektů, které by byly pro jednotlivé subjekty nedostupné. Další vývoj servisní sítě je v současné době v období plánování a definování hlavních směrů rozvoje. Myslím, že toto bude dobrý námět na další rozhovor v rámci TZB-info a budu rád, pokud mi ke sdělení těchto informací poskytnete v budoucnosti prostor.

TZB-info: Znamená vstup České republiky do EU pro činnost české pobočky společnosti nějakou změnu?

Luboš Morávek: Z pohledu našich zákazníků neznamená vstup žádnou výraznou změnu kromě nové 19% sazby DPH. Rozsah sortimentu i rychlost dodávek se nemění. Pro činnost divize Junkers znamená vstup do EU nyní plnou odpovědnost (finanční i logistickou) za skladové zásoby na území ČR. Již dříve v souvislosti s přípravou legislativy na vstup se výrazně zjednodušily postupy schvalování výrobků pro prodej v naší republice a věřím, že i v této oblasti dojde v brzké době k plné kompatibilitě s EU.

TZB-info: Kondenzační technika je pojem, který se stále více dostává do povědomí nejen odborné veřejnosti, ale i konečných spotřebitelů. Jak je na tento nově vznikající trend připravena značka Junkers?

Luboš Morávek: Instalace kondenzační techniky je trend, který nastoupil v západní Evropě již v průběhu 80. let a k jeho rychlému rozvoji došlo ve druhé polovině 90. let. Dnes je například v Německu polovina instalovaných kotlů již kotli kondenzačními. Základním jednoduchým principem těchto kotlů je možnost využití kondenzačního tepla vodních par obsažených ve spalinách. Tento na první pohled jednoduchý princip však vyžaduje nové přístupy jak od projektantů, tak i od montážních a servisních firem. Myslím, že pro obě skupiny máme dostatek materiálů, které umožní další rozvoj znalostí o této progresivní technologii. Pokud se týká samotných výrobků, nabízíme na našem trhu základní řadu kondenzačních kotlů typu Cerasmart a top řadu pod názvem Cerapur, která je mimo jiné vybavena ekvitermní regulací, velkoplošným textovým displejem a elektronicky řízeným čerpadlem. Čerstvou novinkou je pak Cerasmartmodul - kompaktní stacionární kondenzační jednotka se zásobníkem teplé vody. V minimálním prostoru jednoho přístroje je plně využit princip kondenzace nejen pro vytápění, ale díky technologii vrstveného zásobníku i při přípravě TV. Kondenzační technologie dokáže uspořit až 15 % nákladů, a to již stojí za více než jen za zamyšlení.

Milan Bechyně, TZB-info: Děkuji za rozhovor.

 
 
Reklama