Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností
ODBORNÁ SEKCE VYTÁPĚNÍ

Vás zve na
KURZ VYTÁPĚNÍ 2004pořádaný ve dvou třídenních částech

27. - 29. dubna 2004
15. - 17. června 2004


Kurz je určen:
zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě a provozovatelům otopných soustav. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků v oboru vytápění, kteří mají již určité technické znalosti a chtějí být průřezově informováni o problematice vytápění.

Témata přednášek:
Jednotky, klimatické poměry a pohoda prostředí. Výpočet otopného příkonu a spotřeby tepla. Otopná tělesa. Teplovodní otopné soustavy konvekční (konstrukční provedení). Hydraulická stabilita otopných soustav. Výměníkové stanice - druhy, použití. Komíny. Regulace vytápěcích zařízení. TUV. Alternativní zdroje energie. Teplovodní otopné soustavy sálavé.

Přednášející:
Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Jiří Doubrava, Dr. Ing. Petr Fischer, Ing. Antonín Chyba, Ing. František Jiřík, Doc. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Jan Mareš, Ing. Petr Šerks, Ing. Bořivoj Šourek.

Odborný garant kurzu:
Ing. Jiří Bašta, Ph.D.


ČASOVÝ ROZVRH KURZU

1. část kurzu
úterý 27.4.2004 8.30 hod
9.00 hod
12.00 hod
13.00 - 16.00 hod
Registrace účastníků
Zahájení, přednášky
Oběd
Přednášky
 
středa 28.4.2004 8.00 hod
12.00 hod
13.00 - 16.00 hod
Přednášky
Oběd
Přednášky
 
čtvrtek 29.4.2004 8.00 hod
12.00 hod
13.00 - 16.00 hod
Přednášky
Oběd
Přednášky
2. část kurzu
úterý 15.6.2004 8.30 hod
9.00 hod
12.00 hod
13.00 - 16.00 hod
Registrace účastníků
Přednášky
Oběd
Přednášky
 
středa 16.6.2004 8.00 hod
12.00 hod
13.00 - 16.00 hod
Přednášky
Oběd
Přednášky
 
čtvrtek 17.6.2004 8.00 hod
12.00 hod
13.00 hod
14.00 hod
15.00 hod
Přednášky
Oběd
Přednášky
Test
Zakončení kurzu

Kurz je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 3 body.

Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo a datum konání
Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417.

Délka kurzu je dvakrát tři dny tj. celkem šest dnů.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 6.300,- Kč
- pro ostatní - 7.800,- Kč
Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu, obědy, publikace:
1) Bašta, Kabele: Otopné soustavy teplovodní - sešit projektanta 1. STP 2001, 77 stran
2) Bašta a kol.: Výkresová dokumentace ve vytápění - sešit projektanta 2. STP 2001, 53 stran
3) Bašta: Otopné plochy - kniha. ČVUT 2000.
4) Doubrava: Regulace ve vytápění - sešit projektanta 6. STP 2000, 155 stran.
5) Kotrbatý: Průmyslové otopné soustavy - sešit projektanta 7. STP 2000, 64 stran.
3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/ 0100, variabilní symbol 204 02 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete do 15. 4. 2004 na adresu :
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1,
tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp_set@vol.cz
Můžete rovněž využít on-line přihlášky na portálu www.tzb-info.cz.
V případě zaslání pozvánky e-mailem předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením kurzu.

5. Doporučené ubytování
Přímo v budově konání kurzu na Novotného lávce (levné, bez snídaně, omezený počet míst) - tel.: 221 082 331. Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4 (na metru "C" blízko centra) - tel.: 261 092 333. V případě zájmu si, prosím, zajistěte rezervaci telefonicky přímo v hotelu, kde také ubytování uhradíte.

6. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství