Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Porovnání souběžně existujících norem DIN 1988 - díl 4 a DIN EN 1717 a volba ochranných zařízení na ochranu pitné vody (II)

Druhé a závěrečné pokračování porovnání nové německé technické normy DIN EN 1717, která je až na národní dodatek prakticky shodná s platnou českou normou ČSN EN 1717, se starší, ale i u nás známou a v minulosti běžně používanou normou DIN 1988.

Případy použití armatur KEMPER Protect
Podle EN 1717, národního dodatku je třeba pomocí rozdělovače systému "BA" zabezpečit tyto přístroje nebo odběrná místa:
 2 koupelnový ventilátor, otvory a funkční součásti nad okrajem vany
12 dávkovací zařízení na chemikálie (dezinfekční nebo přihnojovací zařízení)
13 chemické čističky
15 tiskárny, reprografické provozy, fotografické provozy
17 změkčovací a odkyselovací stanice, regenerace
18 změkčovací a odkyselovací stanice, dezinfekce formalínem (dialýza)
22 vyvolávací stroj (na filmy)
26 galvanické lázně
27 vyvíječe plynu, např. acetylénu
33 zařízení na plnění topení (voda s inhibitory)
34 vysokotlaké čističe s přidáváním chemikálií
37 aseptická voda, výroba s dezinfekcí
39 laboratorní stoly, chemické laboratoře
47 bazény s úpravou vody a dezinfekcí
50 sterilizátory pro karcinogenní materiály
52 zařízení na mytí holínek


DIN EN 1717, rozdělovače systému, rozdělovače v potrubí
V současné době, po zavedení DIN EN 1717, existují 4 různé rozdělovače systému:

rodina: CA
(řízené rozdílem tlaků)
a BA
(řízené rozdílem tlaků)

založené na amerických normách, které byly do národních norem převzaty více nebo méně identicky.

rodina: GA
odpovídají rozdělovačům v potrubí
se způsobem montáže 1
(nejsou řízeny průtokem)
a GB
odpovídají rozdělovačům v potrubí
se způsobem montáže 2 + 3
(řízené průtokem)

které se prosadily v oblasti DIN 1988 vyjma Švýcarska.


DIN EN 1717, rozdělovače systému, rozdělovače v potrubí
Vzhledem k zajištění ochrany jsou podle DIN EN 1717

CA a GA
do kategorie kapalin 3
a také BA a GB rovnocenné
do kategorie kapalin 4

Způsob spouštění:
"CA" jsou řízeny rozdílem tlaků (výstupní tlak smí být o 10 % vyšší než vstupní).
"GA" jsou řízeny statickým tlakem, zvolením odpovídající pružiny je spouštěcí tlak stanoven továrně, správný rozdělovač musí zvolit instalatér.


DIN EN 1717, rozdělovače systému, rozdělovače v potrubí
"BA" se spouští rozdílem tlaků u zpětné uzavírky na vstupní straně. Pracuje nezávisle na statickém tlaku, vypouštěcí ventil je řízen rozdílem tlaků a musí zavzdušnit střední tlakovou komoru nejpozději při 140 mbar, eventuálně při vyšším vstupním tlaku zachovat rozdíl tlaků okolo 140 mbar.

"GB" se spouští rozdílem tlaků zpětné uzavírky na výstupní straně. Kromě toho musí splňovat požadavek, aby se při nulovém průtoku zavzdušnila mezikomora. Tento požadavek je příčinou neklidného chování (otevírání/ zavírání) v případě, že průtok klesne pod určitou minimální hranici.


DIN EN 1717, rozdělovače systému, rozdělovače v potrubí
Prognóza používání rozdělovačů systému v budoucnu:
"GB" bude nahrazen "BA", který lze vyrábět jednodušším způsobem a levněji. V delším časovém obzoru bude muset ustoupit "BA" také "GA", takže nakonec zůstanou jen "CA" a "BA". Zvýší se požadavky na "CA". V současnosti neexistuje "CA" schválený DVGW pro německý trh.


Rozdělovače systému BA
ovládané membránou, konvenční

- vysoce časově náročná a drahá údržba
- membrána je málo odolná

KEMPER 'Protect' DN 15 - 25

KEMPER 'Protect' DN 32 - 50


ROZDĚLOVAČ SYSTÉMU
BA KEMPER - 'PROTECT'


KEMPER-Protect v klidové poloze

KEMPER-Protect v průtočné poloze

KEMPER-Protect v rozdělovací poloze

KEMPER-Protect - technické údaje

Porovnání rozdělovačů systému DN 20


Rozdělovač systému BA ve jmenovitých světlostech DN 65 až DN 150
  • Rozšíření programu Protect firmy Kemper
  • Přírubová přípojka PN 10 podle DIN 2501
  • Těleso svařované kompletně z ušlechtilé oceli
  • Zkoušeno DVGW, SVGW a WRc
  • Nízká hmotnost navzdory velkým jmenovitým světlostem
  • K dodání ihned!
Seminář projektantů Planertage v Olpe, únor 2002
Rozdělovač systému KEMPER 'Protect' BA, fig. 360
Průtočné charakteristiky

Rozdělovač systému KEMPER 'Protect' BA fig. 360, DN 15

Rozdělovač systému KEMPER 'Protect' BA fig. 360, DN 20

Rozdělovač systému KEMPER 'Protect' BA fig. 360, DN 25

Rozdělovač systému KEMPER 'Protect' BA fig. 360, DN 32

Rozdělovač systému KEMPER 'Protect' BA fig. 360, DN 40

Rozdělovač systému KEMPER 'Protect' BA fig. 360, DN 50

Rozdělovač systému KEMPER 'Protect' BA fig. 360, DN 20