Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hydronické systémy s. r. o.si Vás dovolují pozvat
na seminář

Energie pod vaší kontrolou 2004

s podtitulem
aplikace evropských norem z oblasti TZB v ČR


pořádaný ve spolupráci se
Společností pro techniku prostředí

19.1.2004 Liberec
20.1.2004 Plzeň
21.1.2004 České Budějovice
22.1.2004 Praha
26.1.2004 Hradec Králové
27.1.2004 Brno
28.1.2004 Zlín
29.1.2004 Ostrava

Seminář je navržen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s očekávaným bodovým ohodnocením 2 body.


Seminář je určen zejména projektantům, provozovatelům soustav a technickým pracovníkům z oblasti vytápění, chlazení, centralizovaného zásobování teplem a MaR.

Další část semináře je věnována problematice dynamických soustav - zajištění požadovaných průtoků a dispozičních tlaků pro jednotlivé spotřebiče v soustavách s proměnným průtokem, 2-cestné regulační ventily v soustavách s proměnným průtokem.
Samozřejmě neopomeneme ani aktuální informace z oblasti instalace termostatických radiátorových ventilů s důrazem na zajištění jejich správného a bezhlučného provozu.

Každý účastník semináře obdrží sborník přednášek a technickou dokumentaci k novinkám v našem sortimentu

Seminář je zaměřen na problematiku přejímání evropských norem z oblasti TZB a jejich dopadů na technickou praxi.

Odborný garant: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Bližší informace o semináři získáte na adresách:

HYDRONICKÉ SYSTÉMY s.r.o.

Modřanská 98Šámalova 78
147 00 Praha 4615 00 Brno
tel: 24446 6792-3tel.: 54524 7246
fax: 24446 1381fax: 54524 7519
e-mail: seminar@hydronic.cz


Data a místa konání:

19.1.2004 Liberec Centrum Babylon, Nitranská 1
20.1.2004 Plzeň Plzeňský Prazdroj, reprez. prostory, U Prazdroje 7
21.1.2004 České Budějovice Hotel Gomel, Pražská 14
22.1.2004 Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
26.1.2004 Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
27.1.2004 Brno Hotel International, Husova 16
28.1.2004 Zlín Hotel Moskva, Nám. Práce 2512
29.1.2004 Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6


Program semináře:

8.30 hod Prezence účastníků
8.45 hod Zahájení, úvodní slovo
9.00 hod Zajištění bezhlučného provozu TRV a nominálních průtoků v soustavách UT pomocí jediné armatury
9.45 hod Inteligentní 2-cestné regulační ventily v dynamických soustavách sec. systémů a v soustavách CZT
11.00 hod Přestávka, občerstvení
11.30 hod Novinky v oblasti ČSN - aplikace evropských norem v ČR

ČSN EN 12828 Otopné soustavy v budovách - Návrh teplovodní otopné soustavy (platí od 1. 8. 2003)

ČSN EN 12831 Otopné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro tepelné ztráty (platí od 1. 8. 2003)

Obě uvedené ČSN byly zveřejněny pouze v anglickém jazyce. Semináře Energie pod Vaší kontrolou 2004 jsou tedy jedinečnou příležitostí jak se srozumitelnou formou seznámit s dopady pro technickou praxi.
13.00 hod Závěr semináře

Ti nejpozornější z Vás si vedle zajímavých informací s sebou odnesou i hodnotné ceny.


Podmínky účasti:
Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.
Pokud máte zájem o účast, odešlete, prosím, přihlášku obratem, nejpozději však 7 dnů před seminářem, na který se přihlašujete.

Organizační zajištění semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel: 221 082 353
fax: 221 082 201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství


 
 
Reklama