Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jan Tywoniak: Budova je jedním funkčním celkem

TZB-info: Ve čtvrtek 4.12.2003 byla na zasedání rady Společnosti pro techniku prostředí založena nová sekce č. 14 - STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA. Jste iniciátorem a zároveň předsedou této sekce. Gratulujeme a ptáme se, co Vás vedlo k této aktivitě?

Jan Tywoniak: Zásadním důvodem hledání "přístřeší" pro tyto aktivity právě ve Společnosti pro techniku prostředí je evidentní nutnost zlepšení spolupráce mezi dosud stále málo propojenými "světy architektů a stavařů" na jedné straně a "topenářů, vzduchařů, ..." na straně druhé.

TZB-info: Účastníte se již dlouho práce v technických komisích pro zpracování norem, aktivně spolupracujete se zahraničím, je problém komunikace mezi TZB a architekty a stavaři specifický pro ČR?

Jan Tywoniak: Tento problém je zřetelný i v jiných zemích i v mezinárodních organizacích. Příkladem může být i nová evropská norma pro výpočet tepelných ztrát pro navrhování otopné soustavy (Design Heat Load), která má z hlediska návaznosti na stavební normy problematická místa. Některé z nich se pokusíme řešit národní přílohou.

TZB-info: Jaká jsou hlavní témata pro práci nové sekce?

Jan Tywoniak: Témata se odvíjí od cílů - kvalitnějšího propojení práce architekta a stavaře s technickým zařízením budov i dalšího rozvoje poznání v tradičních doménách stavební tepelné techniky. Hlavní témata můžeme prozatím označit jako:

 • identifikace a řešení teoretických i praktických problémů souvisejících s šířením tepla, vlhkosti a vzduchu ve stavebních konstrukcích
 • identifikace a řešení klíčových problémů vazby mezi architektonicko-stavebním návrhem budovy a TZB
 • rozvoj teorie a výměna informací při navrhování a hodnocení tzv. nízkoenergetických budov (budov s výrazně nižší potřebou tepla na vytápění)
 • rozšíření tradičních témat stavební tepelné techniky o environmentální souvislosti a o hledání optimálních vazeb mezi architektonicko-stavebním řešením a TZB - s cílem minimalizovat zatížení životního prostředí v souvislosti s existencí a provozem budovy v celém životním cyklu.
 • identifikace nových témat
 • TZB-info: Jaké akce připravuje sekce v roce 2004?

  Jan Tywoniak: Začneme velmi skromně. Jsme na startu a v roce 2004 se budeme věnovat stabilizaci počtu členů a zejména navázání spolupráce s ostatními sekcemi STP. Náš cíl - provázanost profesí předpokládá právě spolupráci, nikoliv výlučně separátní aktivity. Budeme s ostatními sekcemi hledat možnosti účasti na jejich akcích a zároveň se budeme účastnit dalších projektů, např. se budeme podílet na organizaci dvou seminářů, částečně ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT a ISES (International Solar Energy Society). Naše účast bude zřetelná i na tradiční konferenci Tepelná ochrana budov, která se koná 15. a 16.4.2004 v Praze.

  TZB-info: Na portálu TZB-info jste již publikoval řadu článků, naši čtenáři vědí, že jste zastáncem nízkoenergetického stavění a obnovitelných zdrojů. V rámci veletrhu Aqua-therm 2003 jsme pořádali velmi úspěšnou konferenci TZB 2003 a Den pro solární energii byl jednou z nejzajímavějších akcí. Jak vidíte možnosti zapojení Vaší nové sekce do konference TZB 2004, kde chceme obnovitelným zdrojům věnovat významný prostor?

  Jan Tywoniak: Myslím, že úloha zcela jasně souvisí s tím, co už bylo řečeno. Budova je jedním funkčním celkem, ať ji navrhuje jakkoli velký a jakkoli strukturovaný tým specialistů. Z hlediska zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí můžeme hledat různé strategie. Zpravidla dojdeme k závěru, že kombinace "nízkoenergetického řešení", tedy minimalizace energetické náročnosti díky stavebnímu řešení, a kvalitního použití systémů s obnovitelnými zdroji energie bude tím nejvýhodnějším směrem. Nízká potřeba tepla na vytápění budovy není v rozporu s aplikací obnovitelných zdrojů, mohou se vzájemně velmi efektivně doplňovat. Integrace prvků pracujících s obnovitelnými zdroji (solární kolektory, fotovoltaické prvky apod.) přímo do obvodových konstrukcí budovy je dalším velkým tématem.

  TZB-info - Dagmar Kopačková: Děkuji za rozhovor.

   
   
  Reklama