Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka

na firemní seminář společnostípořádaný ve spolupráci se
Společností pro techniku prostředí


10. 11. 2003 Brno
11. 11. 2003 Zlín
12. 11. 2003 Ostrava
13. 11. 2003 Liberec
18. 11. 2003 Hradec Králové
19. 11. 2003 Plzeň
20. 11. 2003 Praha

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 2 body.


Protech spol. s r. o.
Tržní náměstí 575
473 01 Nový Bor
tel./fax: 473 727 254

Soubor programů firmy PROTECH je od roku 1989 systematicky vyvíjen a doplňován v návaznosti na změny legislativy a vývoj topenářské a výpočetní techniky. Za toto období bylo 2 260 subjektům vydáno 2 953 licenčních oprávnění. Účastnící semináře obdrží CD se souborem aktuálních verzí programů.

Soubor programů firmy PROTECH obsahuje programy pro následující skupiny problémů:

  • programy pro hodnocení stavebních konstrukcí, výpočet tepelných ztrát, zpracování dokumentu Energetický štítek a Energetický průkaz
  • programy řešící problematiku kotelen - větrání, odvod spalin, emise a program pro hodnocení možnosti umístění spotřebičů plynu
  • programy umožňující návrh otopných těles a podlahového vytápění a s tím související výpočet a návrh vyvážení otopných soustav.
  • program na návrh rozvodů SV, TUV a návrh vyvážení cirkulační vody
Se souborem programů je dodáván rozsáhlý soubor technických dat k výrobkům.

ARNEMA s. r. o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 312 442-3, fax: 483 312 440

Firma ARNEMA zaujímá na českém trhu nezastupitelné místo v dodávkách výrobků pro otopné soustavy, podlahové vytápění a klimatizaci.

Na českém trhu zastupuje firmu GIACOMINI.

Organizační zajištění:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 201


PROGRAM semináře:

  8.30 hod Prezence
  9.00 hod Seznámení s produkty firmy Giacomini
zástupce firmy Arnema
10.00 hod Úpravy v programech Tepelné ztráty a Tepelná ochrana budov a zpracování dokumentů
Energetický štítek a Energetický průkaz
10.20 hod Katalogy čerpadel, ventilů, trubek, izolací a podlahových systémů
10.35 - 13.00 hod Výklad práce s programem DIMOSW určeným k návrhu a vyregulování otopných soustav
  • Návrh podlahových smyček v rámci práce s programem DIMOSW
  • Popis práce s programem PODLAHY pro návrh podlahových otopných soustav
  • Výklad práce s programem CirTUV určeným k vyregulování cirkulace TUV
  • Výklad koncepce práce s programem RoVo pro návrh rozvodů vody a dalších kapalin
13.00 hod Diskuse


Datum a místo konání semináře:

10. 11. 2003 Brno Hotel International, Husova 16
11. 11. 2003 Zlín Hotel Moskva, Nám. Práce 2512
12. 11. 2003 Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6
13. 11. 2003 Liberec Centrum Babylon, Nitranská 1
18. 11. 2003 Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
19. 11. 2003 Plzeň Pilsner Urquel, U Prazdroje 7
20. 11. 2003 Praha Svaz českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4


Informace pro účastníky:
1. Účastnický poplatek - 250,- Kč, pro studenty a zaměstnance škol vstup zdarma.
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/ 0100, var. symbol 203 00 08, IČ 499978, DIČ 001-00499978. STP není plátce DPH.

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě poplatku poplatku zašlete na adresu: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tel./fax: 221 082 201.
V případě přihlášení e-mailem nebo prostřednictvím www předložíte doklad o zaplacení při prezenci.

3. Organizační zajištění:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
 
 
Reklama